Truyện Nếu Thiên Đường Của Anh Có Em

Chương 7

Truyện Đơn Giản Là :

Chương 1

Truyện Đả Đảo, Bạch Liên Hoa!!!

Chương 51

Truyện Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 135

Truyện Kiếp Này Em Từng Có Anh

FULL

Truyện Vương Gia! Vương Phi Có Hỉ!!!

FULL

Truyện Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ

Chương 17

Truyện Lời Nguyền Không Hạnh Phúc

Chương 5

Truyện Cùng Quân Đồng Tâm

Chương 12

Truyện Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Chốn

Chương 21

Truyện Dụ Dỗ Tiểu Thịt Tươi : Cực Phẩm Anh Trai

Chương 2

Truyện You Are My Sunshine

Chương 2

Truyện Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Chương 58

Truyện Nguyên Vị Ngọt Ba Phần

FULL

Truyện Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ — An Chỉ Manh

Chương 7

Truyện Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí

FULL

Truyện Ăn Hàng Nam Thần - Hàn Tử Tiêu

Chương 1

Truyện Sắc nữ khác biệt

Chương 2

Truyện Cuộc Sống Thường Nhật Của Hi & Lam

Chương 4

Truyện Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 20

Truyện Dưỡng Thú Thành Phi

FULL

Truyện Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

FULL

Truyện Mr.Bu Không Phải Idol Của Tôi

Chương 21

Truyện Theo Đuổi

Chương 11