Trang 2 - Truyện Sủng

Truyện Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1089

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Mạt Thế Không Gian: Nam Thần Độc Sủng Vợ Tang Thi

Mạt Thế Không Gian: Nam Thần Độc Sủng Vợ Tang Thi

Chương 17

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Khúc Chiết Trong Lòng

Khúc Chiết Trong Lòng

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 58

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Lão Đại Là Nữ Lang

Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 275

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 24

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Xuyên Thành Mẹ Ruột Nhân Vật Phản Diện Phật Hệ Hằng Ngày

Xuyên Thành Mẹ Ruột Nhân Vật Phản Diện Phật Hệ Hằng Ngày

Chương 40

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Cô Ấy Rất Không Vui!

Cô Ấy Rất Không Vui!

Chương 56

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Khi Sư Phụ Hắc Hóa

Khi Sư Phụ Hắc Hóa

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Mĩ Nhân Mềm Mại

Mĩ Nhân Mềm Mại

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Chim Hoàng Yến

Chim Hoàng Yến

Chương 73

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Giáo Chủ Lạc Đường Ký

FULL

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sủng

Truyện Tôi Không Làm Người Nữa

Tôi Không Làm Người Nữa

FULL

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ

Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ

FULL

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Cẩm Niên

Cẩm Niên

Chương 29

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện 99 Cách Sống Cùng Ông Chồng Khó Ở

99 Cách Sống Cùng Ông Chồng Khó Ở

Chương 29

Thể loại: Sủng

Truyện Sau Ly Hôn, Tôi Nổi Tiếng

Sau Ly Hôn, Tôi Nổi Tiếng

Chương 39

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Tiểu Thất Bên Cố Đại Nhân

Tiểu Thất Bên Cố Đại Nhân

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 896

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hoá Ở Mạt Thế

Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hoá Ở Mạt Thế

Chương 73

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Xuyên Không

Truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 402

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng