Trang 2 - Truyện Sủng

Truyện Trâu Già Ăn Cỏ Non Như Thế Nào?

Trâu Già Ăn Cỏ Non Như Thế Nào?

Chương 41

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hồ Ly Bán Kẹo Đường

Hồ Ly Bán Kẹo Đường

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Làm Nũng

Làm Nũng

Chương 90

Thể loại: Sủng

Truyện Vướng Mắc Ngọt Ngào

Vướng Mắc Ngọt Ngào

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm

Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Trà Sữa Vị Em

Trà Sữa Vị Em

Chương 22

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em

Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em

Chương 62

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Quả Lê Nhỏ Ngọt Ngào

Quả Lê Nhỏ Ngọt Ngào

Chương 47

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 71

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nam Thần Hoàn Mỹ

Nam Thần Hoàn Mỹ

Chương 81

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 397

Thể loại: Sủng

Truyện Hàm Răng Ngọt Ngào

Hàm Răng Ngọt Ngào

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Vị Em

Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Vị Em

Chương 32

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Thuần Chủ

Thuần Chủ

Chương 42

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Chuyện Tình Của Ảnh Đế Đại Nhân

Chuyện Tình Của Ảnh Đế Đại Nhân

Chương 17

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện 99 Cách Sống Cùng Ông Chồng Khó Ở

99 Cách Sống Cùng Ông Chồng Khó Ở

Chương 22

Thể loại: Sủng

Truyện Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 85

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Diễn Trò

Diễn Trò

Chương 58

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nam Thê Xung Hỉ Sẽ Sinh Con

Nam Thê Xung Hỉ Sẽ Sinh Con

Chương 36

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Sủng

Truyện Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)
Truyện Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 38

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 300

Thể loại: Xuyên Không, Sủng

Truyện Vả Mặt Nữ Phụ Bốp Bốp Bốp!

Vả Mặt Nữ Phụ Bốp Bốp Bốp!

Chương 48

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tâm Đầu Hảo

Tâm Đầu Hảo

Chương 52

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng