Trang 2 - Truyện Sủng

Truyện Yêu Thích Không Buông Tay

Yêu Thích Không Buông Tay

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Nam Thần Lạnh Lùng Quá Phúc Hắc

Nam Thần Lạnh Lùng Quá Phúc Hắc

Chương 17

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sư Huynh, Rất Vô Lương

Sư Huynh, Rất Vô Lương

Chương 401

Thể loại: Xuyên Không, Sủng

Truyện Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!

Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!

Chương 1274

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Cả Đời Chỉ Yêu Em

Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 1300

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Trêu Chọc Vào Lòng Anh

Trêu Chọc Vào Lòng Anh

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tôi Có Mắt Âm Dương

Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 72

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Cẩm Tú Đỉnh

Cẩm Tú Đỉnh

Chương 80

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Thời Gian Không Nghe Lời

Thời Gian Không Nghe Lời

Chương 66

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 530

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân

Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 48

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Cả Nhà Đế Vương Phúc Hắc

Cả Nhà Đế Vương Phúc Hắc

Chương 53

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 62

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 94

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Diệp Diệp Hồ Lai

Diệp Diệp Hồ Lai

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ngày Mai Liền Hòa Ly

Ngày Mai Liền Hòa Ly

Chương 58

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 346

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Làm Vợ Bác Sĩ

Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 534

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ôn Nhu Mười Dặm

Ôn Nhu Mười Dặm

Chương 56

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Song Bảo Trăm Tỷ: Mommy, Tới Đánh Call!

Song Bảo Trăm Tỷ: Mommy, Tới Đánh Call!

Chương 236

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Vợ Chồng Cố Gia

Vợ Chồng Cố Gia

Chương 61

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Phụng Chỉ Béo Phì

Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 64

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Sủng, Cổ Đại

Truyện Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Chương 75

Thể loại: Đam Mỹ, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại