Trang 2 - Truyện Sủng Mới

Truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 363

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Nhân Gian Hoan Hỉ

Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 92

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ta Là Một Gốc Cây Đào Hoa

Ta Là Một Gốc Cây Đào Hoa

Chương 14

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Long Bảo Nhi

Long Bảo Nhi

Chương 10

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Chương 16

Thể loại: Sủng

Truyện Ảnh Đế Là Một Đứa Bé

Ảnh Đế Là Một Đứa Bé

FULL

Thể loại: Sủng, Đô Thị

Truyện Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 45

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng

Truyện Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Chương 65

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 67

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Chương 381

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hàm Răng Ngọt Ngào

Hàm Răng Ngọt Ngào

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tình Nhân Của Tổng Tài

Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 552

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Công Chúa, Ngoan Một Chút

Công Chúa, Ngoan Một Chút

Chương 58

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Ngọt Như Mật

Ngọt Như Mật

Chương 43

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Chương 64

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 318

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ôm Một Cái Nha!

Ôm Một Cái Nha!

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Phiền Não Của Nữ Thần

Phiền Não Của Nữ Thần

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tựa Như Tình Không Của Thâm Viễn

Tựa Như Tình Không Của Thâm Viễn

Chương 48

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ

Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nhập Thụy Chỉ Nam

Nhập Thụy Chỉ Nam

Chương 22

Thể loại: Sủng

Truyện Cô Vợ Của Ông Trùm Mafia

Cô Vợ Của Ông Trùm Mafia

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sư Huynh, Rất Vô Lương

Sư Huynh, Rất Vô Lương

Chương 368

Thể loại: Xuyên Không, Sủng