Sắc Full

Truyện Động Tâm Vì Em

Động Tâm Vì Em

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện [Cường Ái Hệ Liệt 2] Ác Cảnh

[Cường Ái Hệ Liệt 2] Ác Cảnh

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Hôn Hậu Nhật Thường

Hôn Hậu Nhật Thường

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Gian Thần

Gian Thần

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Khó Kìm Lòng Nổi

Khó Kìm Lòng Nổi

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

VIP Truyện Vợ Nhỏ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc

Vợ Nhỏ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc

FULL

Thể loại: Sắc, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Hắc Thiếu, Vợ Anh Lại Đang Giả Ngốc

Hắc Thiếu, Vợ Anh Lại Đang Giả Ngốc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết

Truyện Long Du Giang Hồ

Long Du Giang Hồ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Chồng À, Anh Có Thể Lưu Tâm Đến Em Hơn Được Không!
Truyện Thừa Nóng Mà Ăn

Thừa Nóng Mà Ăn

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Chim Tước Cùng Lồng Vàng

Chim Tước Cùng Lồng Vàng

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nhặt Được Một Nam Nhân

Nhặt Được Một Nam Nhân

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Alytus

Alytus

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Kiếm Xuất Hàn Sơn

Kiếm Xuất Hàn Sơn

FULL

Thể loại: Sắc, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Tướng Quân

Tướng Quân

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sắc

Truyện [Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

[Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Nam Lân Cẩm Lý

Nam Lân Cẩm Lý

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Nhập Mị

Nhập Mị

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Yêu Đương Vụng Trộm

Yêu Đương Vụng Trộm

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Núi Có Hồ Ni

Núi Có Hồ Ni

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tính Toán Chi Li

Tính Toán Chi Li

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Không Trang B

Không Trang B

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Dưới Mái Ngói Đơn Sơ

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng