Trang 5 - Truyện Sắc

Truyện Thiên Hồn Đại Lục

Thiên Hồn Đại Lục

Chương 49

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Huyết Sắc - Ngôn Tình

Huyết Sắc - Ngôn Tình

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Thiếu Thông Minh Và Nghĩ Quá Nhiều

Thiếu Thông Minh Và Nghĩ Quá Nhiều

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu

Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu

Chương 37

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá

Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá

Chương 84

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tẩu Thác Lộ (Tập 2) - Tuần Trăng Mật

Tẩu Thác Lộ (Tập 2) - Tuần Trăng Mật

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Triền Miên Ngày Ngày Đêm Đêm

Triền Miên Ngày Ngày Đêm Đêm

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Hải Miên Bảo Bảo

Hải Miên Bảo Bảo

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Ngốc Tử

Tiểu Ngốc Tử

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Ntr Diệp Hàn

Ntr Diệp Hàn

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Abo - Nô Lệ

Abo - Nô Lệ

Chương 25

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Thu Phục Bảo Bối!

Thu Phục Bảo Bối!

Chương 53

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Chương 120

Thể loại: Tiên Hiệp, Sắc

Truyện Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Chương 125

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Xe Bánh Rán

Xe Bánh Rán

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Ép Khô Nam Phụ

Ép Khô Nam Phụ

Chương 111

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng, Cổ Đại

Truyện Abo - Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường!

Abo - Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường!

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Đơn Phương Thầm Lặng (Ẩn Bí Ám Luyến)

Đơn Phương Thầm Lặng (Ẩn Bí Ám Luyến)

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Chương 137

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Thiên Kim Bạc Tỉ

Thiên Kim Bạc Tỉ

Chương 99

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Anh Nghe Gió Nam Thổi

Anh Nghe Gió Nam Thổi

Chương 87

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện Lục Dục

Lục Dục

Chương 1

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Bà Xã: Tôi Sủng Nịnh Em Cả Đời

Bà Xã: Tôi Sủng Nịnh Em Cả Đời

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng