Trang 5 - Truyện Sắc

Truyện Sư Phụ Là Phu Quân

Sư Phụ Là Phu Quân

Chương 3

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Anh Chọn Tình Nhân Hay Chọn Vợ

Anh Chọn Tình Nhân Hay Chọn Vợ

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Ép Khô Nam Phụ

Ép Khô Nam Phụ

Chương 109

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng, Cổ Đại

Truyện Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào

Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào

Chương 134

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Đại Hiệp Hồn

Đại Hiệp Hồn

Chương 123

Thể loại: Sắc, Cổ Đại

Truyện Tổng Tài Ác Ma Ưa Sủng Háo Sắc

Tổng Tài Ác Ma Ưa Sủng Háo Sắc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Người Tình Hay Người Yêu?

Người Tình Hay Người Yêu?

Chương 8

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Chương 98

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng

Truyện Anh Nghe Gió Nam Thổi

Anh Nghe Gió Nam Thổi

Chương 5

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 281

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cung Đấu, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Chính Là Muốn Làm Em

Chính Là Muốn Làm Em

Chương 7

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Tổng Tài Muốn Đè Tôi

Tổng Tài Muốn Đè Tôi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Rượu Yêu

Rượu Yêu

Chương 69

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tên Khốn Đó Thật Mê Người

Tên Khốn Đó Thật Mê Người

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Đô Thị Truy Mỹ Ký

Đô Thị Truy Mỹ Ký

Chương 79

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống

Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống

Chương 104

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Công Chúa Gặp Sai Người

Công Chúa Gặp Sai Người

Chương 14

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Mị U Danh Tử

Mị U Danh Tử

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Thằng Khốn Nạn Và Em

Thằng Khốn Nạn Và Em

Chương 39

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Thu Phục Bảo Bối!

Thu Phục Bảo Bối!

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Chương 124

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 140

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Nằm Im Đừng Động

Nằm Im Đừng Động

Chương 14

Thể loại: Ngược, Sắc