Trang 5 - Truyện Sắc

Truyện Công Chúa Gặp Sai Người

Công Chúa Gặp Sai Người

Chương 14

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Mị U Danh Tử

Mị U Danh Tử

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Thằng Khốn Nạn Và Em

Thằng Khốn Nạn Và Em

Chương 39

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Thu Phục Bảo Bối!

Thu Phục Bảo Bối!

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Chương 124

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 140

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Nằm Im Đừng Động

Nằm Im Đừng Động

Chương 14

Thể loại: Ngược, Sắc

Truyện Sáng Sớm Hôm Sau

Sáng Sớm Hôm Sau

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Giam Giữ Cả Đời

Giam Giữ Cả Đời

Chương 10

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

Truyện Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ

Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ

Chương 114

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Cuộc Sống Muôn Màu Của Anh Chàng Mặt Than
Truyện Quán Mì Tư Ca

Quán Mì Tư Ca

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Rất Thích

Rất Thích

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Vô Thượng Thần Trúc

Vô Thượng Thần Trúc

Chương 47

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Vực Sâu - Dịch Ca

Vực Sâu - Dịch Ca

Chương 15

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc

Truyện Bạch Vân

Bạch Vân

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện [Đồng Nhân] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

[Đồng Nhân] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Kết Hoạch Trở Thành Vợ Của Ba

Kết Hoạch Trở Thành Vợ Của Ba

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Anh Là Bầu Trời Của Em

Anh Là Bầu Trời Của Em

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tuyệt Sắc Nữ Thần

Tuyệt Sắc Nữ Thần

Chương 16

Thể loại: Dị Năng, Sắc, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Trưởng Công Chúa Trùng Sinh

Trưởng Công Chúa Trùng Sinh

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Thương Yêu Bảo Bối

Thương Yêu Bảo Bối

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Hướng Dẫn Phát Tình

Hướng Dẫn Phát Tình

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Bệ Hạ, Không Thể!!

Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 82

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cung Đấu, Cổ Đại