Truyện Tổng Tài Cuồng Ác: Xin Đừng Chiếm Hữu Em!

Chương 5

Truyện Bảo Bối Bảo Bối Của Anh Hai

Chương 43

Truyện Ngày Đêm Muốn Em

Chương 71

Truyện Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 80

Truyện Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 23

Truyện Phong Lưu Tiểu Tử

Chương 10

Truyện Tường Vi Xinh Đẹp

Chương 80

Truyện Dạy Hôn

Chương 40

Truyện Mua Nhầm Trợ Lý Về Làm Bạn Giường (Nguy Lan Diễn Sinh)

Chương 25

Truyện Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 66

Truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 34

Truyện Yêu Vì Tính Phúc

Chương 101

Truyện Đạo Thống Vô Nhất

Chương 13

Truyện Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Chương 32

Truyện Túng Tình Đô Thị

FULL

Truyện Đô Thị Tàng Kiều

FULL

Truyện Hôn Nhân Cho Sự Nghiệp

FULL

Truyện Cô Vợ Lạnh Lùng Của Hắc Thiếu

FULL

Truyện Mê Loạn Tình Dục

FULL

Truyện Bà Xã Cứng Đầu

Chương 4

Truyện 100 Ngày Làm Vợ Hờ: Tổng Tài Ác Ma, Xin Anh Tránh Xa Tôi Ra!

Chương 16

Truyện Cầm Thú Đồ Đệ Phản Công

Chương 58

Truyện Nữ Phụ Xuyên Nhanh Thề Muốn Phác Gục Nam Chủ

Chương 74

Truyện Cuồng Loạn Độc Chiếm

Chương 6