Trang 4 - Truyện Sắc

Truyện Cậu Có Thể Tự Mình Khẩu Giao Sao?

Cậu Có Thể Tự Mình Khẩu Giao Sao?

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Em Dám Không Yêu Tôi

Em Dám Không Yêu Tôi

Chương 12

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Làm Sao Đùa Bỡn Đại Sư Huynh

Làm Sao Đùa Bỡn Đại Sư Huynh

Chương 20

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Cổ Đại

Truyện Cô Vợ Tuyệt Sắc Của Tổng Tài Cuồng Bạo

Cô Vợ Tuyệt Sắc Của Tổng Tài Cuồng Bạo

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh

Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc

Truyện Bốn Năm Chung Phòng

Bốn Năm Chung Phòng

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 309

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Diện Thủ

Diện Thủ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Mật Ngữ - Lời Ngọt Ngào

Mật Ngữ - Lời Ngọt Ngào

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Yêu Vì Tính Phúc

Yêu Vì Tính Phúc

Chương 105

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Ngược, Cổ Đại

Truyện Sai Lầm Trong Quá Khứ

Sai Lầm Trong Quá Khứ

Chương 37

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 263

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Thao Khóc Lão Sư

Thao Khóc Lão Sư

Chương 6

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Ngược

Truyện Đã Không Còn Có Không Khí Anh Biết Thở Thế Nào Đây??
Truyện Đạo Thống Vô Nhất

Đạo Thống Vô Nhất

Chương 14

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Huyết Hận Phi Ưng

Huyết Hận Phi Ưng

Chương 94

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Bị Ca Ca Cải Tạo Thân Thể

Bị Ca Ca Cải Tạo Thân Thể

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Thầy Giáo Luôn Thích Làm Em!

Thầy Giáo Luôn Thích Làm Em!

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Hạ Thủy Vô Ngấn - Hồi 1: A Sửu

Hạ Thủy Vô Ngấn - Hồi 1: A Sửu

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sắc

Truyện Cam Tâm Tình Nguyện Lên Thuyền Giặc

Cam Tâm Tình Nguyện Lên Thuyền Giặc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Dường Như Cố Nhân Đến

Dường Như Cố Nhân Đến

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Chú À! Mau Cho Ngón Tay Vào Đi

Chú À! Mau Cho Ngón Tay Vào Đi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Ân Sư Thừa Hoan

Ân Sư Thừa Hoan

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Thụ Yêu (Quỷ Cây)

Thụ Yêu (Quỷ Cây)

Chương 33

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc