Trang 4 - Truyện Sắc Mới

Truyện Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 281

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cung Đấu, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Chính Là Muốn Làm Em

Chính Là Muốn Làm Em

Chương 7

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 130

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Tổng Tài Muốn Đè Tôi

Tổng Tài Muốn Đè Tôi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Rượu Yêu

Rượu Yêu

Chương 69

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tên Khốn Đó Thật Mê Người

Tên Khốn Đó Thật Mê Người

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Đô Thị Truy Mỹ Ký

Đô Thị Truy Mỹ Ký

Chương 79

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống

Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống

Chương 104

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Công Chúa Gặp Sai Người

Công Chúa Gặp Sai Người

Chương 14

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Mị U Danh Tử

Mị U Danh Tử

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Thằng Khốn Nạn Và Em

Thằng Khốn Nạn Và Em

Chương 39

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Thu Phục Bảo Bối!

Thu Phục Bảo Bối!

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Chương 124

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 140

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Nằm Im Đừng Động

Nằm Im Đừng Động

Chương 14

Thể loại: Ngược, Sắc

Truyện Sáng Sớm Hôm Sau

Sáng Sớm Hôm Sau

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Giam Giữ Cả Đời

Giam Giữ Cả Đời

Chương 10

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

Truyện Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ

Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ

Chương 114

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Cuộc Sống Muôn Màu Của Anh Chàng Mặt Than
Truyện Quán Mì Tư Ca

Quán Mì Tư Ca

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Rất Thích

Rất Thích

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Vô Thượng Thần Trúc

Vô Thượng Thần Trúc

Chương 47

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Vực Sâu - Dịch Ca

Vực Sâu - Dịch Ca

Chương 15

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc

Truyện Bạch Vân

Bạch Vân

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng