Trang 4 - Truyện Sắc Mới

Truyện Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 48

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại

Truyện Hướng Dẫn Phát Tình

Hướng Dẫn Phát Tình

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Bệ Hạ, Không Thể!!

Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 82

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt

Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt

Chương 88

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Cổ Đại

Truyện Nhập Cốt Tương Tư

Nhập Cốt Tương Tư

Chương 39

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 11

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng

Truyện Đương Đại Luật Sư Ngộ Đáo Tiểu Mao Tặc

Đương Đại Luật Sư Ngộ Đáo Tiểu Mao Tặc

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Thời Đại Vợ Đẹp

Thời Đại Vợ Đẹp

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Tôi Chỉ Cương Lên Với Em!!

Tôi Chỉ Cương Lên Với Em!!

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Hệ Thống, Chạy Mau~!!!

Hệ Thống, Chạy Mau~!!!

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Phong Lưu Tiểu Tử

Phong Lưu Tiểu Tử

Chương 12

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?

Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

FULL

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Dư Sinh

Dư Sinh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện Cưng Chiều Cô Em Dâm

Cưng Chiều Cô Em Dâm

Chương 41

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Anh Trai Dâm Ma Và Em Trai Dâm Đãng

Anh Trai Dâm Ma Và Em Trai Dâm Đãng

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng

Truyện [Hp Đồng Nhân] Yêu Anh Đã Thành Thiên Tính

[Hp Đồng Nhân] Yêu Anh Đã Thành Thiên Tính

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Sắc, Ngược

Truyện Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu

Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Cổ Đại

Truyện Mua Nhầm Trợ Lý Về Làm Bạn Giường (Nguy Lan Diễn Sinh)

Mua Nhầm Trợ Lý Về Làm Bạn Giường (Nguy Lan Diễn Sinh)

Chương 26

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Ngược

Truyện Em Trai Tôi Không Thể To Như Vậy Được

Em Trai Tôi Không Thể To Như Vậy Được

Chương 8

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Chính Là Muốn Làm Em

Chính Là Muốn Làm Em

Chương 5

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Yêu Em Đến Phát Điên

Yêu Em Đến Phát Điên

Chương 32

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Nhị Thứ Nguyên Pháp Thần

Nhị Thứ Nguyên Pháp Thần

Chương 63

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc