Trang 3 - Truyện Sắc

Truyện Dưới Mái Ngói Đơn Sơ

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện [Abo] Quần Thần

[Abo] Quần Thần

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Triêu Lộ Sanh Ca

Triêu Lộ Sanh Ca

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Mộ Hàn Trọng

Mộ Hàn Trọng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sắc, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Dưới Cây Anh Đào

Dưới Cây Anh Đào

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Tự Nhiên Có Thêm Đứa Con Trai

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Tự Nhiên Có Thêm Đứa Con Trai

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Xuyên Không

Truyện Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Chương 111

Thể loại: Dị Năng, Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 111

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Ai Đem Ai Là Thật

Ai Đem Ai Là Thật

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 149

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 66

Thể loại: Sắc, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Em Thấy Núi Xanh

Em Thấy Núi Xanh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

Chương 61

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện 100 Cách Cưng Vợ

100 Cách Cưng Vợ

Chương 785

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 450

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Đa Dạng Sắc Tình

Đa Dạng Sắc Tình

Chương 44

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Em Là Ngôi Sao Nào?

Em Là Ngôi Sao Nào?

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện Hoan Du

Hoan Du

Chương 53

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể

Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể

Chương 136

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Cô Dâu Của Bác Sĩ

Cô Dâu Của Bác Sĩ

Chương 40

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc