Truyện Thầy Giáo Luôn Thích Làm Em!

Chương 13

Truyện Na Tra Đồng Nhân Ký

Chương 26

Truyện Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 43

Truyện Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 40

Truyện Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 196

Truyện Thằng Khốn Nạn Và Em

Chương 29

Truyện Vân Phượng Công Chúa

Chương 19

Truyện Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Chương 121

Truyện Đồ Keo Kiệt Bủn Xỉn Yêu Tôi

Chương 22

Truyện Kết Hoạch Trở Thành Vợ Của Ba

Chương 14

Truyện Từ Hầu Gái Lên Làm Bà Chủ

Chương 31

Truyện Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 120

Truyện Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Chương 9

Truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Chương 10

Truyện Tân Hôn Ác Liệt

Chương 15

Truyện Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 35

Truyện Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 79

Truyện Yêu Em Đến Phát Điên

Chương 27

Truyện Tổng Tài Ác Ma Ưa Sủng Háo Sắc

Chương 20

Truyện Tán Tỉnh Đến Nghiện

Chương 4

Truyện Thanh Mai Không Gả Hai Lần

Chương 18

Truyện Sắc Khí Tràn Đầy

Chương 179

Truyện Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!

Chương 53

Truyện Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào

Chương 112