Trang 3 - Truyện Sắc

Truyện Cừu Non Thành Tinh

Cừu Non Thành Tinh

Chương 41

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Công Công Đón Dâu

Công Công Đón Dâu

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Xuyên Qua Thành Nữ Phụ Văn Chanh Chua, Hại Người Hại Mình

Xuyên Qua Thành Nữ Phụ Văn Chanh Chua, Hại Người Hại Mình

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không

Truyện Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Đồ Keo Kiệt Bủn Xỉn Yêu Tôi

Đồ Keo Kiệt Bủn Xỉn Yêu Tôi

Chương 29

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tướng Quân Háo Sắc Không Có Nam Nhân Không Vui

Tướng Quân Háo Sắc Không Có Nam Nhân Không Vui

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Hoàng Hậu Vô Đức

Hoàng Hậu Vô Đức

FULL

Thể loại: Cung Đấu, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Đỉnh Cấp Công Tử

Đỉnh Cấp Công Tử

Chương 81

Thể loại: Đô Thị, Sắc, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Tinh Tế Trúc Mã

Tinh Tế Trúc Mã

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng

Truyện Huyết Tình Hắc Đạo

Huyết Tình Hắc Đạo

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Vân Thiên Lục Địa

Vân Thiên Lục Địa

Chương 3

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Hợp Đồng Bao Dưỡng

Hợp Đồng Bao Dưỡng

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Giết Tôi Sớm Một Chút Không Được Sao?!

Giết Tôi Sớm Một Chút Không Được Sao?!

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Cuồng Thú - Ngôn Tình

Cuồng Thú - Ngôn Tình

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần

Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần

Chương 130

Thể loại: Sắc

Truyện Tuyệt Sắc Ngưu Cơ

Tuyệt Sắc Ngưu Cơ

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới

Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới

Chương 90

Thể loại: Sắc, Trọng Sinh

Truyện Gian Phòng Ngọt Ngào

Gian Phòng Ngọt Ngào

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Trụ Trì, Xin Dừng Bước!

Trụ Trì, Xin Dừng Bước!

Chương 7

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Sự Quyến Rũ Của Nữ Phụ Xuyên!

Sự Quyến Rũ Của Nữ Phụ Xuyên!

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không

Truyện Thầy Giáo Trương Và Thầy Giáo Lý

Thầy Giáo Trương Và Thầy Giáo Lý

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Người Tôi Yêu, Nay Đã Bạc Đầu

Người Tôi Yêu, Nay Đã Bạc Đầu

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Xuyên Không

Truyện Nâng Mông Đến Gặp

Nâng Mông Đến Gặp

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Bảy Đêm Thánh Sủng Tại Lãnh Cung

Bảy Đêm Thánh Sủng Tại Lãnh Cung

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sắc, Sủng, Đam Mỹ