Trang 3 - Truyện Sắc Mới

Truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Hoạt Của Địa Cầu

Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Hoạt Của Địa Cầu

Chương 93

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Chinh Phục Tiểu Hồ Ly

Chinh Phục Tiểu Hồ Ly

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Hồ Duyệt

Hồ Duyệt

Chương 24

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Bảo Bối Của Lão Đại

Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 43

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Chương 70

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?

Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?

Chương 10

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Khi Quân Nhân Yêu

Khi Quân Nhân Yêu

Chương 33

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Cưới Đi Rồi Yêu

Cưới Đi Rồi Yêu

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Chương 19

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Xuyên Không, Sắc, Dị Năng

Truyện Chu Sa

Chu Sa

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Quỷ Vương Gia, Bổn Cung Thú Ngươi!

Quỷ Vương Gia, Bổn Cung Thú Ngươi!

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cổ Đại

Truyện Mua Nhầm Trợ Lý Về Làm Bạn Giường (Nguy Lan Diễn Sinh)

Mua Nhầm Trợ Lý Về Làm Bạn Giường (Nguy Lan Diễn Sinh)

Chương 27

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Ngược

Truyện Sư Phụ Là Phu Quân

Sư Phụ Là Phu Quân

Chương 3

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Anh Chọn Tình Nhân Hay Chọn Vợ

Anh Chọn Tình Nhân Hay Chọn Vợ

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Ép Khô Nam Phụ

Ép Khô Nam Phụ

Chương 109

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng, Cổ Đại

Truyện Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào

Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào

Chương 134

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Đại Hiệp Hồn

Đại Hiệp Hồn

Chương 123

Thể loại: Sắc, Cổ Đại

Truyện Tổng Tài Ác Ma Ưa Sủng Háo Sắc

Tổng Tài Ác Ma Ưa Sủng Háo Sắc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Cấm Kỵ

Cấm Kỵ

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc

Truyện Người Tình Hay Người Yêu?

Người Tình Hay Người Yêu?

Chương 8

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Chương 98

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng

Truyện Anh Nghe Gió Nam Thổi

Anh Nghe Gió Nam Thổi

Chương 5

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng