Trang 3 - Truyện Sắc

Truyện Tình Yêu Darwin

Tình Yêu Darwin

Chương 19

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Chương 80

Thể loại: Sắc, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Bí Mật Hôn Nhân

Bí Mật Hôn Nhân

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Thanh Khải

Thanh Khải

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Truyền Kì Đông Vân

Truyền Kì Đông Vân

Chương 64

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc

Truyện Phúc Diễm Tiêu Dao

Phúc Diễm Tiêu Dao

Chương 277

Thể loại: Đô Thị, Sắc

Truyện Cực Hạn Liên Quân

Cực Hạn Liên Quân

Chương 35

Thể loại: Xuyên Không, Sắc

Truyện Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Chương 38

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Bạo Chúa

Bạo Chúa

Chương 306

Thể loại: Xuyên Không, Sắc

Truyện Phong Lưu Thánh Vương

Phong Lưu Thánh Vương

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Cuộc Gặp Thoáng Qua

Cuộc Gặp Thoáng Qua

Chương 53

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Vân Phượng Công Chúa

Vân Phượng Công Chúa

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Av Quay Chụp Chỉ Nam

Av Quay Chụp Chỉ Nam

Chương 57

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Tiểu Mật Ngọt Mau Đến Với Ông Xã

Tiểu Mật Ngọt Mau Đến Với Ông Xã

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Na Tra Đồng Nhân Ký

Na Tra Đồng Nhân Ký

Chương 38

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Sắc, Cổ Đại

Truyện Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu

Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 76

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu

Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu

Chương 36

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Cổ Đại

Truyện Vô Ái Cầu Hoan

Vô Ái Cầu Hoan

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Nữ Vương Thét Chói Tai!

Nữ Vương Thét Chói Tai!

Chương 10

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Phong Lưu Tiểu Tử

Phong Lưu Tiểu Tử

Chương 15

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Chinh Phục Tiểu Hồ Ly

Chinh Phục Tiểu Hồ Ly

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Hồ Duyệt

Hồ Duyệt

Chương 24

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Chương 70

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc