Trang 3 - Truyện Sắc Mới

Truyện Cuộc Gặp Thoáng Qua

Cuộc Gặp Thoáng Qua

Chương 40

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Mua Nhầm Trợ Lý Về Làm Bạn Giường (Nguy Lan Diễn Sinh)

Mua Nhầm Trợ Lý Về Làm Bạn Giường (Nguy Lan Diễn Sinh)

Chương 27

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Ngược

Truyện Sư Phụ Là Phu Quân

Sư Phụ Là Phu Quân

Chương 3

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Đồ Keo Kiệt Bủn Xỉn Yêu Tôi

Đồ Keo Kiệt Bủn Xỉn Yêu Tôi

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Anh Chọn Tình Nhân Hay Chọn Vợ

Anh Chọn Tình Nhân Hay Chọn Vợ

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Ép Khô Nam Phụ

Ép Khô Nam Phụ

Chương 109

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng, Cổ Đại

Truyện Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào

Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào

Chương 134

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Bí Mật Hôn Nhân

Bí Mật Hôn Nhân

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Đại Hiệp Hồn

Đại Hiệp Hồn

Chương 123

Thể loại: Sắc, Cổ Đại

Truyện Tổng Tài Ác Ma Ưa Sủng Háo Sắc

Tổng Tài Ác Ma Ưa Sủng Háo Sắc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Cấm Kỵ

Cấm Kỵ

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc

Truyện Người Tình Hay Người Yêu?

Người Tình Hay Người Yêu?

Chương 8

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Chương 98

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng

Truyện Anh Nghe Gió Nam Thổi

Anh Nghe Gió Nam Thổi

Chương 5

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 281

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cung Đấu, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Chính Là Muốn Làm Em

Chính Là Muốn Làm Em

Chương 7

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 130

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 86

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng

Truyện Tổng Tài Muốn Đè Tôi

Tổng Tài Muốn Đè Tôi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Rượu Yêu

Rượu Yêu

Chương 69

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tên Khốn Đó Thật Mê Người

Tên Khốn Đó Thật Mê Người

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Đô Thị Truy Mỹ Ký

Đô Thị Truy Mỹ Ký

Chương 79

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống

Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống

Chương 104

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Tiên Hiệp, Đô Thị