Trang 24 - Truyện Sắc

Truyện Trộm Vợ Trước, Dụ Vợ Sau

Trộm Vợ Trước, Dụ Vợ Sau

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tử Thần! Đừng Chạy Em Là Của Bọn Anh

Tử Thần! Đừng Chạy Em Là Của Bọn Anh

Chương 26

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tình Trong Mộng

Tình Trong Mộng

Chương 5

Thể loại: Teen, Sắc, Sủng

Truyện Sắc Tình Võng Du

Sắc Tình Võng Du

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Teen, Sắc

Truyện Hoàng Tỷ Thành Thê Ký

Hoàng Tỷ Thành Thê Ký

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cung Đấu

Truyện Cổ Tích Tổng Hợp

Cổ Tích Tổng Hợp

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Hệ Thống

Hệ Thống "Ăn Thịt" Chuyên Nghiệp

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Dị Tinh Phối Chủng

Dị Tinh Phối Chủng

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Trái Tim Màu Hổ Phách

Trái Tim Màu Hổ Phách

FULL

Thể loại: Tiểu Thuyết, Sắc, Ngược

Truyện Tình Yêu Của Ác Ma

Tình Yêu Của Ác Ma

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình, Teen, Sắc

Truyện Con Đường Vấy Máu

Con Đường Vấy Máu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Cặn Bã Chiếm Đoạt

Cặn Bã Chiếm Đoạt

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Mị Nhục Sinh Hương

Mị Nhục Sinh Hương

Chương 47

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Hợp Thể Song Tu

Hợp Thể Song Tu

Chương 456

Thể loại: Tiên Hiệp, Sắc

Truyện Bị Chồng Ruồng Bỏ Cũng Tiêu Dao

Bị Chồng Ruồng Bỏ Cũng Tiêu Dao

Chương 39

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc

Truyện Ta Nữ Chính Biết Ngươi Nữ Phụ

Ta Nữ Chính Biết Ngươi Nữ Phụ

Chương 17

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Nam Chủ, Đừng Đến Đây!!!

Nam Chủ, Đừng Đến Đây!!!

FULL

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Teen, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Bạch Liên Hoa Hoành Hành Mạt Thế

Bạch Liên Hoa Hoành Hành Mạt Thế

Chương 8

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Lãnh Phi Sủng Phu

Lãnh Phi Sủng Phu

Chương 10

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Độc Y Xấu Phi

Độc Y Xấu Phi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng

Truyện Hoa Máu

Hoa Máu

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Quân Nhân, Sủng

Truyện Giả Yêu Làm Thật

Giả Yêu Làm Thật

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược