Trang 23 - Truyện Sắc

Truyện Ngược Đãi Thành Yêu

Ngược Đãi Thành Yêu

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

Truyện Mẫu Hậu, Ta Chỉ Cần Người !

Mẫu Hậu, Ta Chỉ Cần Người !

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Cực Phẩm Tổng Tài

Cực Phẩm Tổng Tài

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Chàng Trai Ấy Và Em

Chàng Trai Ấy Và Em

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Lão Sư Thật Dịu Dàng!

Lão Sư Thật Dịu Dàng!

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Cật Nhục Chi Lữ

Cật Nhục Chi Lữ

Chương 7

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc

Truyện Trót Yêu

Trót Yêu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại

Truyện Học Trưởng Độc Chiếm Em

Học Trưởng Độc Chiếm Em

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Nương Tử Đừng Mê Hoặc Vi Phu

Nương Tử Đừng Mê Hoặc Vi Phu

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại

Truyện Tình Dục Thâm Uyên

Tình Dục Thâm Uyên

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Thục Nữ Đụng Vào Người

Thục Nữ Đụng Vào Người

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Mộng Dục

Mộng Dục

Chương 61

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Quý Nữ Trở Về

Quý Nữ Trở Về

Chương 26

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Nữ Phụ Trùng Sinh Sau Khi Kết Hôn

Nữ Phụ Trùng Sinh Sau Khi Kết Hôn

Chương 25

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Bắt Đầu Từ Hôm Nay Làm Một Tên Hủy Diệt Giả

Bắt Đầu Từ Hôm Nay Làm Một Tên Hủy Diệt Giả

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút

Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút

FULL

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Biến Thân Hồ Ly Tinh

Biến Thân Hồ Ly Tinh

Chương 36

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Ác Ma Ca Ca Đừng Đến Đây

Ác Ma Ca Ca Đừng Đến Đây

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Mau Xuyên Chi Ngọc Thể Hoành Trần

Mau Xuyên Chi Ngọc Thể Hoành Trần

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc

Truyện Phú Giang

Phú Giang

FULL

Thể loại: Sắc

Truyện Chỉ Yêu Mình Em, Bảo Bối Của Anh

Chỉ Yêu Mình Em, Bảo Bối Của Anh

Chương 0

Thể loại: Ngôn Tình, Teen, Sắc, Sủng

Truyện Nương Tử, Đừng Đào Hoa Như Vậy

Nương Tử, Đừng Đào Hoa Như Vậy

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cổ Đại

Truyện Giảo Phụ

Giảo Phụ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Nuông Chiều Cô Gái Nhỏ

Nuông Chiều Cô Gái Nhỏ

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc