Truyện Hôn Nhân Tàn Khốc

Chương 99

Truyện Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Chương 32

Truyện Truyền Kì Đông Vân

Chương 51

Truyện Túng Tình Đô Thị

FULL

Truyện Đô Thị Tàng Kiều

FULL

Truyện Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 106

Truyện Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Chương 19

Truyện Phong Lưu Tiểu Tử

Chương 9

Truyện Lão Đại Sủng Vợ!

Chương 76

Truyện Hôn Nhân Cho Sự Nghiệp

FULL

Truyện Cô Vợ Lạnh Lùng Của Hắc Thiếu

FULL

Truyện Mê Loạn Tình Dục

FULL

Truyện Bà Xã Cứng Đầu

Chương 4

Truyện 100 Ngày Làm Vợ Hờ: Tổng Tài Ác Ma, Xin Anh Tránh Xa Tôi Ra!

Chương 16

Truyện Cầm Thú Đồ Đệ Phản Công

Chương 58

Truyện Thu Phục Bảo Bối!

Chương 37

Truyện Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 22

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 112

Truyện Chinh Phục Tiểu Hồ Ly

Chương 7

Truyện Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư

Chương 2

Truyện Tổng Tài Cuồng Ác: Xin Đừng Chiếm Hữu Em!

Chương 4

Truyện Nữ Phụ Xuyên Nhanh Thề Muốn Phác Gục Nam Chủ

Chương 74

Truyện Cuồng Loạn Độc Chiếm

Chương 6

Truyện Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 56