Trang 2 - Truyện Sắc

Truyện Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 82

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Cây Kim Sợi Chỉ

Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Hôn Là Nghiện

Hôn Là Nghiện

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Chương 67

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Sai Lầm Trong Quá Khứ

Sai Lầm Trong Quá Khứ

Chương 36

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện 100 Cách Cưng Vợ

100 Cách Cưng Vợ

Chương 305

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 78

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 77

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại

Truyện Duyên Cạn Tình Thâm

Duyên Cạn Tình Thâm

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Dạ Yến

Dạ Yến

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Cố Chấp Ngọt

Cố Chấp Ngọt

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Boss Yêu Nghiệt

Boss Yêu Nghiệt

Chương 58

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 56

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Gian Thần

Gian Thần

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Tên Bán Nhà, Lấy Thân Gán Nợ Đi!

Tên Bán Nhà, Lấy Thân Gán Nợ Đi!

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Bảo Bối Của Lão Đại

Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 47

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 100

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên

Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng

Truyện Sùng Quan Bắc

Sùng Quan Bắc

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em

Chương 262

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Trò Chơi Nguy Hiểm: Quyết Định

Trò Chơi Nguy Hiểm: Quyết Định

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không

Truyện Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn

Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sắc, Đam Mỹ