Trang 2 - Truyện Sắc Mới

Truyện Nữ Vương Thét Chói Tai!

Nữ Vương Thét Chói Tai!

Chương 10

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Phong Lưu Tiểu Tử

Phong Lưu Tiểu Tử

Chương 15

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Ám Hương

Ám Hương

Chương 59

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

Truyện Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Hoạt Của Địa Cầu

Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Hoạt Của Địa Cầu

Chương 93

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật

Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật

Chương 70

Thể loại: Sắc, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Chương 61

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Chinh Phục Tiểu Hồ Ly

Chinh Phục Tiểu Hồ Ly

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Chương 37

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 63

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Hồ Duyệt

Hồ Duyệt

Chương 24

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Mật Ngọt Ướt Át

Mật Ngọt Ướt Át

Chương 45

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Bảo Bối Của Lão Đại

Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 43

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Thanh Khải

Thanh Khải

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Chương 70

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?

Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?

Chương 10

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Khi Quân Nhân Yêu

Khi Quân Nhân Yêu

Chương 33

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Na Tra Đồng Nhân Ký

Na Tra Đồng Nhân Ký

Chương 37

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Sắc, Cổ Đại

Truyện Cưới Đi Rồi Yêu

Cưới Đi Rồi Yêu

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Chương 19

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Xuyên Không, Sắc, Dị Năng

Truyện Chu Sa

Chu Sa

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Quỷ Vương Gia, Bổn Cung Thú Ngươi!

Quỷ Vương Gia, Bổn Cung Thú Ngươi!

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cổ Đại

Truyện Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 95

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!

Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!

Chương 76

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc