Trang 2 - Truyện Sắc Mới

Truyện Tên Khốn Đó Thật Mê Người

Tên Khốn Đó Thật Mê Người

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Chương 96

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng

Truyện Đô Thị Truy Mỹ Ký

Đô Thị Truy Mỹ Ký

Chương 79

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống

Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống

Chương 104

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 85

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng

Truyện A Nông

A Nông

Chương 25

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Bảo Bối Của Lão Đại

Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 42

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Ám Hương

Ám Hương

Chương 58

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

Truyện Công Chúa Gặp Sai Người

Công Chúa Gặp Sai Người

Chương 14

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Bạo Chúa

Bạo Chúa

Chương 281

Thể loại: Xuyên Không, Sắc

Truyện Mị U Danh Tử

Mị U Danh Tử

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Chương 62

Thể loại: Sắc, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Thằng Khốn Nạn Và Em

Thằng Khốn Nạn Và Em

Chương 39

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật

Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật

Chương 44

Thể loại: Sắc, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 39

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Thu Phục Bảo Bối!

Thu Phục Bảo Bối!

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Chương 124

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 140

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Nằm Im Đừng Động

Nằm Im Đừng Động

Chương 14

Thể loại: Ngược, Sắc

Truyện Sáng Sớm Hôm Sau

Sáng Sớm Hôm Sau

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Bí Mật Hôn Nhân

Bí Mật Hôn Nhân

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Cuộc Gặp Thoáng Qua

Cuộc Gặp Thoáng Qua

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Tống Tâm

Tống Tâm

Chương 22

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ