Trang 2 - Truyện Sắc

Truyện Ảnh Hậu Nhà Tôi Siêu Ngọt

Ảnh Hậu Nhà Tôi Siêu Ngọt

Chương 5

Thể loại: Ngược, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết

Truyện Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật

Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật

Chương 134

Thể loại: Sắc, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Thừa Nóng Mà Ăn

Thừa Nóng Mà Ăn

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Boss Yêu Nghiệt

Boss Yêu Nghiệt

Chương 58

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 102

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng

Truyện Chim Tước Cùng Lồng Vàng

Chim Tước Cùng Lồng Vàng

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nhặt Được Một Nam Nhân

Nhặt Được Một Nam Nhân

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 120

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Alytus

Alytus

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Ám Hương

Ám Hương

Chương 114

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

Truyện Kiếm Xuất Hàn Sơn

Kiếm Xuất Hàn Sơn

FULL

Thể loại: Sắc, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Tướng Quân

Tướng Quân

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sắc

Truyện [Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

[Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện [Đồng Nhân Hp] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ

[Đồng Nhân Hp] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ

Chương 101

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không

Truyện Cây Kim Sợi Chỉ

Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 129

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Nam Lân Cẩm Lý

Nam Lân Cẩm Lý

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Nhập Mị

Nhập Mị

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 345

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Yêu Đương Vụng Trộm

Yêu Đương Vụng Trộm

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Núi Có Hồ Ni

Núi Có Hồ Ni

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Cô Vợ Luật Sư Của Tổng Tài Mafia (Trái Tim Của Sói)
Truyện Tính Toán Chi Li

Tính Toán Chi Li

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Không Trang B

Không Trang B

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ