Trang 2 - Truyện Sắc

Truyện Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư

Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư

Chương 42

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Mùa Hoa Thứ Hai Mươi Tư

Mùa Hoa Thứ Hai Mươi Tư

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Đồ Keo Kiệt Bủn Xỉn Yêu Tôi

Đồ Keo Kiệt Bủn Xỉn Yêu Tôi

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

FULL

Thể loại: Dị Năng, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Cô Vợ Luật Sư Của Tổng Tài Mafia (Trái Tim Của Sói)
Truyện Tính Toán Chi Li

Tính Toán Chi Li

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện 100 Ngày Làm Vợ Hờ: Tổng Tài Ác Ma, Xin Anh Tránh Xa Tôi Ra!

100 Ngày Làm Vợ Hờ: Tổng Tài Ác Ma, Xin Anh Tránh Xa Tôi Ra!

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Chương 309

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Sủng, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Hệ Thống Của Tôi Là Nữ

Hệ Thống Của Tôi Là Nữ

Chương 15

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Nữ Vương Thét Chói Tai!

Nữ Vương Thét Chói Tai!

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện [Đồng Nhân Hp] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ

[Đồng Nhân Hp] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không

Truyện Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế

Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Ngài Tổng Giám Đốc, Buổi Tối Gặp!

Ngài Tổng Giám Đốc, Buổi Tối Gặp!

Chương 79

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Đô Thị

Truyện [Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

[Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Cầu Con

Cầu Con

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 82

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Cây Kim Sợi Chỉ

Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Hôn Là Nghiện

Hôn Là Nghiện

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Chương 67

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Sai Lầm Trong Quá Khứ

Sai Lầm Trong Quá Khứ

Chương 36

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện 100 Cách Cưng Vợ

100 Cách Cưng Vợ

Chương 305

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 78

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 77

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại