Trang 2 - Truyện Sắc Mới

Truyện Truyền Kì Đông Vân

Truyền Kì Đông Vân

Chương 64

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc

Truyện Phúc Diễm Tiêu Dao

Phúc Diễm Tiêu Dao

Chương 277

Thể loại: Đô Thị, Sắc

Truyện Cực Hạn Liên Quân

Cực Hạn Liên Quân

Chương 35

Thể loại: Xuyên Không, Sắc

Truyện Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 91

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng

Truyện Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Chương 38

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Mật Ngọt Ướt Át

Mật Ngọt Ướt Át

Chương 46

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Làm Nô

Làm Nô

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại

Truyện Bạo Chúa

Bạo Chúa

Chương 306

Thể loại: Xuyên Không, Sắc

Truyện Phong Lưu Thánh Vương

Phong Lưu Thánh Vương

Chương 100

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Cuộc Gặp Thoáng Qua

Cuộc Gặp Thoáng Qua

Chương 53

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư

Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Vân Phượng Công Chúa

Vân Phượng Công Chúa

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Av Quay Chụp Chỉ Nam

Av Quay Chụp Chỉ Nam

Chương 57

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Tiểu Mật Ngọt Mau Đến Với Ông Xã

Tiểu Mật Ngọt Mau Đến Với Ông Xã

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Na Tra Đồng Nhân Ký

Na Tra Đồng Nhân Ký

Chương 38

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Sắc, Cổ Đại

Truyện Tống Tâm

Tống Tâm

Chương 25

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 57

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại

Truyện Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu

Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 76

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Cô Vợ Luật Sư Của Tổng Tài Mafia (Trái Tim Của Sói)
Truyện Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu

Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu

Chương 36

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Cổ Đại

Truyện Vô Ái Cầu Hoan

Vô Ái Cầu Hoan

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Nữ Vương Thét Chói Tai!

Nữ Vương Thét Chói Tai!

Chương 10

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Phong Lưu Tiểu Tử

Phong Lưu Tiểu Tử

Chương 15

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc