Truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 70

Truyện Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu

Chương 33

Truyện Chinh Phục Tiểu Hồ Ly

Chương 11

Truyện Tình Yêu Darwin

Chương 2

Truyện Ám Hương

Chương 53

Truyện Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 220

Truyện Hạc Tân

FULL

Truyện Na Tra Đồng Nhân Ký

Chương 29

Truyện Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chính Av

Chương 85

Truyện Hợp Hoan Đại Ma

Chương 39

Truyện Chốn Thê Mỹ

FULL

Truyện Dụ Hành

Chương 11

Truyện Thụ Yêu (Quỷ Cây)

Chương 27

Truyện Lão Đại Sủng Vợ!

Chương 88

Truyện Làm Nô

Chương 53

Truyện Cam Tâm Tình Nguyện Lên Thuyền Giặc

FULL

Truyện Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 44

Truyện Mật Ngọt Ướt Át

Chương 4

Truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 20

Truyện Hôn Nhân Tàn Khốc

Chương 101

Truyện Thằng Khốn Nạn Và Em

Chương 32

Truyện Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 36

Truyện Av Quay Chụp Chỉ Nam

Chương 50

Truyện Tôi Là Linh Đương

Chương 10