Truyện Mau Xuyên: Cặn Bã Nam Phiêu Nữ Phụ Ác Độc

Chương 1

Truyện Cuộc Sống Tính Phúc Của Mị Mị

Chương 2

Truyện Lam Nguyệt Đảo Nhỏ

Chương 6

Truyện Nữ Hoàng Không Dễ Làm

Chương 23

Truyện Viễn Cổ Cuồng Tình

Chương 9

Truyện Hắc Thị Thục Nữ

Chương 9

Truyện Tướng Quân

Chương 6

Truyện Nhất Thời Động Tình

Chương 10

Truyện Đồng Nhân Hoa Thiên Cốt: Khuynh Thành Chi Truyện

Chương 15

Truyện Thái Cô Nhi (Man Cô Nhi)

FULL

Truyện May Mắn Câu Được Một Ngốc Thần

Chương 9

Truyện Thập Thế Ác Nữ

Chương 81

Truyện Không Muốn Gặp Chàng

FULL

Truyện Thác Loạn

Chương 6

Truyện Thần Tượng Khiêu Gợi

Chương 9

Truyện Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực (H+)

Chương 114

Truyện Tra Thụ Tuỳ Hứng Phiêu Nam Ký

Chương 2

Truyện Hãy Vì Ta Mà Một Lần Rơi Lệ

Chương 17

Truyện Mẹ Kế Zombie

Chương 70

Truyện Phu Nhân Vạn An

Chương 21

Truyện Mẫu Hậu, Ta Chỉ Cần Người!

Chương 25

Truyện Tiện Thiếp Của Vương

Chương 58

Truyện Thế Giới Này Có Bệnh!

Chương 4

Truyện Giam Giữ Cả Đời

Chương 9