Truyện Sắc

VIPTruyện Túng Tình Đô Thị

Túng Tình Đô Thị

FULL

Thể loại: Đô Thị, Sắc

VIPTruyện Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

VIPTruyện Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

Truyện Đồ Keo Kiệt Bủn Xỉn Yêu Tôi

Đồ Keo Kiệt Bủn Xỉn Yêu Tôi

Chương 26

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 72

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Vạn Kiếp Nhất Mộng

Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 75

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Cố Chấp Ngọt

Cố Chấp Ngọt

Chương 68

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Chu Sa

Chu Sa

Chương 32

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 95

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng

Truyện Mật Ngọt Ướt Át

Mật Ngọt Ướt Át

Chương 47

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Làm Nô

Làm Nô

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại

Truyện Quỷ Vương Gia, Bổn Cung Thú Ngươi!

Quỷ Vương Gia, Bổn Cung Thú Ngươi!

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cổ Đại

Truyện Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư

Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư

Chương 26

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!

Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!

Chương 87

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Ám Hương

Ám Hương

Chương 81

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

Truyện Kích Dục

Kích Dục

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Chương 30

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Bảo Bối Của Lão Đại

Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 44

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 77

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Hoạt Của Địa Cầu

Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Hoạt Của Địa Cầu

Chương 94

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Cấm Kỵ

Cấm Kỵ

Chương 12

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc

Truyện Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Chương 22

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Xuyên Không, Sắc, Dị Năng

Truyện Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 80

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng

Truyện Tống Tâm

Tống Tâm

Chương 27

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ