Truyện Sắc Khí Tràn Đầy

Chương 174

Truyện Bạo Chúa

Chương 206

Truyện Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 56

Truyện Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 26

Truyện Tán Tỉnh Đến Nghiện

Chương 3

Truyện Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

Chương 40

Truyện Lạc Thần

Chương 74

Truyện Ta Có Hệ Thống Tiến Hoá Kì Hoặc

Chương 8

Truyện Ngày Đêm Muốn Em

Chương 63

Truyện Lão Đại Sủng Vợ!

Chương 55

Truyện Nghịch Thiên Hệ Thống

Chương 5

Truyện Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ

Chương 49

Truyện Cô Gái Của Những Năm Tháng Ấy

FULL

Truyện Đao Giả Bá Vương

Chương 44

Truyện Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Chương 31

Truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 28

Truyện Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 60

Truyện Trò Chơi Luân Hồi

Chương 172

Truyện Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 87

Truyện Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 54

Truyện Từ Hầu Gái Lên Làm Bà Chủ

Chương 29

Truyện Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 16

Truyện Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Chương 12

Truyện Ám Hương

Chương 45