Truyện Sắc

VIPTruyện Túng Tình Đô Thị

Túng Tình Đô Thị

FULL

Thể loại: Đô Thị, Sắc

VIPTruyện Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

VIPTruyện Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

Truyện Vạn Kiếp Nhất Mộng

Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 79

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Cô Vợ Luật Sư Của Tổng Tài Mafia (Trái Tim Của Sói)
Truyện Cố Chấp Ngọt

Cố Chấp Ngọt

Chương 73

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 202

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?

Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 82

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Chương 29

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Xuyên Không, Sắc, Dị Năng

Truyện Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 99

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng

Truyện Ám Hương

Ám Hương

Chương 84

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

Truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 74

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Tống Tâm

Tống Tâm

Chương 31

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Chương 66

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!

Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!

Chương 89

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Đồ Keo Kiệt Bủn Xỉn Yêu Tôi

Đồ Keo Kiệt Bủn Xỉn Yêu Tôi

Chương 26

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Chu Sa

Chu Sa

Chương 32

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 95

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng

Truyện Mật Ngọt Ướt Át

Mật Ngọt Ướt Át

Chương 47

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Làm Nô

Làm Nô

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại

Truyện Quỷ Vương Gia, Bổn Cung Thú Ngươi!

Quỷ Vương Gia, Bổn Cung Thú Ngươi!

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cổ Đại

Truyện Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư

Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư

Chương 26

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng