Truyện Sắc

VIP Truyện Thiên Giới Bảo Bảo: Không Chọc Nổi Daddy Tổng Tài

Thiên Giới Bảo Bảo: Không Chọc Nổi Daddy Tổng Tài

Chương 300

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Vợ Nhỏ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc

Vợ Nhỏ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc

Chương 481

Thể loại: Sắc, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Hắc Thiếu, Vợ Anh Lại Đang Giả Ngốc

Hắc Thiếu, Vợ Anh Lại Đang Giả Ngốc

Chương 192

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

VIP Truyện Cơ Trưởng Vẫn Khỏe Chứ!

Cơ Trưởng Vẫn Khỏe Chứ!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Túng Tình Đô Thị

Túng Tình Đô Thị

FULL

Thể loại: Sắc, Đô Thị

Truyện Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Chương 84

Thể loại: Dị Năng, Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 79

Thể loại: Sắc, Xuyên Không

Truyện Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý

Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Phong Lưu Thánh Vương

Phong Lưu Thánh Vương

Chương 339

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 247

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Trong Phim Ngoài Đời

Trong Phim Ngoài Đời

Chương 74

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Hoan Du

Hoan Du

Chương 41

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 65

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Bạo Chúa

Bạo Chúa

Chương 309

Thể loại: Xuyên Không, Sắc

Truyện Av Quay Chụp Chỉ Nam

Av Quay Chụp Chỉ Nam

Chương 76

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư

Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư

Chương 42

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Mùa Hoa Thứ Hai Mươi Tư

Mùa Hoa Thứ Hai Mươi Tư

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Đồ Keo Kiệt Bủn Xỉn Yêu Tôi

Đồ Keo Kiệt Bủn Xỉn Yêu Tôi

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

FULL

Thể loại: Dị Năng, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Cô Vợ Luật Sư Của Tổng Tài Mafia (Trái Tim Của Sói)