Truyện Sắc

VIP Truyện Bản Sắc Quân Môn: Man Thiếu Khó Cưng Chiều

Bản Sắc Quân Môn: Man Thiếu Khó Cưng Chiều

Chương 150

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết, Trọng Sinh, Xuyên Không

VIP Truyện Vợ Nhỏ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc

Vợ Nhỏ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc

FULL

Thể loại: Sắc, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Hắc Thiếu, Vợ Anh Lại Đang Giả Ngốc

Hắc Thiếu, Vợ Anh Lại Đang Giả Ngốc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Thiên Giới Bảo Bảo: Không Chọc Nổi Daddy Tổng Tài

Thiên Giới Bảo Bảo: Không Chọc Nổi Daddy Tổng Tài

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Cơ Trưởng Vẫn Khỏe Chứ!

Cơ Trưởng Vẫn Khỏe Chứ!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

VIP Truyện Túng Tình Đô Thị

Túng Tình Đô Thị

FULL

Thể loại: Sắc, Đô Thị

Truyện Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào

Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào

Chương 150

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 110

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!

Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!

Chương 91

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Yêu Chủ Nợ Của Chồng

Yêu Chủ Nợ Của Chồng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Công Lược Tính Phúc

Công Lược Tính Phúc

Chương 123

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 259

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Trộm Một Ngôi Sao

Trộm Một Ngôi Sao

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 190

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Nhạt Màu

Nhạt Màu

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Làm Nô

Làm Nô

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại

Truyện Như Khói Như Cát

Như Khói Như Cát

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ

Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Hôn Luyến [Abo]

Hôn Luyến [Abo]

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 124

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 129

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng

Truyện Tiên Sinh Đến Từ 1930

Tiên Sinh Đến Từ 1930

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị