Truyện Sắc

VIP Truyện Hắc Thiếu, Vợ Anh Lại Đang Giả Ngốc

Hắc Thiếu, Vợ Anh Lại Đang Giả Ngốc

Chương 1055

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Thiên Giới Bảo Bảo: Không Chọc Nổi Daddy Tổng Tài

Thiên Giới Bảo Bảo: Không Chọc Nổi Daddy Tổng Tài

Chương 1165

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Vợ Nhỏ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc

Vợ Nhỏ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc

Chương 1294

Thể loại: Sắc, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Cơ Trưởng Vẫn Khỏe Chứ!

Cơ Trưởng Vẫn Khỏe Chứ!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Tiểu Thuyết

VIP Truyện Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

VIP Truyện Túng Tình Đô Thị

Túng Tình Đô Thị

FULL

Thể loại: Sắc, Đô Thị

Truyện Kế Hoạch Dụ Dỗ

Kế Hoạch Dụ Dỗ

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tâm Du Thán Hỏa Xuân

Tâm Du Thán Hỏa Xuân

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 68

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Em Là Ngôi Sao Nào?

Em Là Ngôi Sao Nào?

Chương 60

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Chân Tâm Thác Phó

Chân Tâm Thác Phó

Chương 27

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Chưa Đụng Tường Nam

Chưa Đụng Tường Nam

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Chương 83

Thể loại: Sắc, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mộ Hàn Trọng

Mộ Hàn Trọng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sắc, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Bảo Bối Của Lão Đại

Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 48

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Chương 100

Thể loại: Dị Năng, Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 100

Thể loại: Sắc, Xuyên Không

Truyện Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 100

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Chu Sa

Chu Sa

Chương 33

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Nữ Vương Thét Chói Tai!

Nữ Vương Thét Chói Tai!

Chương 60

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Trong Phim Ngoài Đời

Trong Phim Ngoài Đời

Chương 80

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Mẫu Hệ Xã Hội: Đa Phu Ký

Mẫu Hệ Xã Hội: Đa Phu Ký

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không