Truyện Sắc Mới

VIPTruyện Túng Tình Đô Thị

Túng Tình Đô Thị

FULL

Thể loại: Đô Thị, Sắc

VIPTruyện Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

VIPTruyện Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

Truyện Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 67

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Vạn Kiếp Nhất Mộng

Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 71

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 83

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?

Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Dâm Nữ

Dâm Nữ

Chương 19

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng

Truyện Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 77

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng

Truyện Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật

Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật

Chương 89

Thể loại: Sắc, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Tuyệt Thế Tiếu Quân Thần

Tuyệt Thế Tiếu Quân Thần

Chương 6

Thể loại: Sắc

Truyện Dụ Hành

Dụ Hành

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cổ Đại

Truyện Cố Chấp Ngọt

Cố Chấp Ngọt

Chương 56

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Đồ Keo Kiệt Bủn Xỉn Yêu Tôi

Đồ Keo Kiệt Bủn Xỉn Yêu Tôi

Chương 25

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Nhị Tiến Chế

Nhị Tiến Chế

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc

Truyện Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!

Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!

Chương 81

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 75

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Tình Yêu Darwin

Tình Yêu Darwin

Chương 19

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Ám Hương

Ám Hương

Chương 76

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

Truyện Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Chương 80

Thể loại: Sắc, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Chương 63

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Bí Mật Hôn Nhân

Bí Mật Hôn Nhân

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Thanh Khải

Thanh Khải

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc