Truyện Sắc Mới

VIPTruyện Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

VIPTruyện Túng Tình Đô Thị

Túng Tình Đô Thị

FULL

Thể loại: Đô Thị, Sắc

VIPTruyện Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Ép Khô Nam Phụ

Ép Khô Nam Phụ

Chương 97

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng, Cổ Đại

Truyện Phùng Mật

Phùng Mật

Chương 32

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 130

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Cố Chấp Ngọt

Cố Chấp Ngọt

Chương 41

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Làm Nô

Làm Nô

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại

Truyện Anh Chọn Tình Nhân Hay Chọn Vợ

Anh Chọn Tình Nhân Hay Chọn Vợ

Chương 45

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Chương 50

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu

Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 42

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Na Tra Đồng Nhân Ký

Na Tra Đồng Nhân Ký

Chương 35

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Sắc, Cổ Đại

Truyện Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Chương 63

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 86

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng

Truyện Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào

Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào

Chương 132

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!

Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!

Chương 73

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 92

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Phong Lưu Thánh Vương

Phong Lưu Thánh Vương

Chương 65

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 45

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Mật Ngọt Ướt Át

Mật Ngọt Ướt Át

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tổng Tài Muốn Đè Tôi

Tổng Tài Muốn Đè Tôi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Khi Quân Nhân Yêu

Khi Quân Nhân Yêu

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Rượu Yêu

Rượu Yêu

Chương 69

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tổng Tài Ác Ma Ưa Sủng Háo Sắc

Tổng Tài Ác Ma Ưa Sủng Háo Sắc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng