Truyện Sắc

VIPTruyện Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

VIPTruyện Túng Tình Đô Thị

Túng Tình Đô Thị

FULL

Thể loại: Sắc, Đô Thị

Truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 77

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Nữ Vương Thét Chói Tai!

Nữ Vương Thét Chói Tai!

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Phong Lưu Thánh Vương

Phong Lưu Thánh Vương

Chương 290

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Hoan Du

Hoan Du

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Chương 7

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Trong Phim Ngoài Đời

Trong Phim Ngoài Đời

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 27

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện [Đồng Nhân Hp] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ

[Đồng Nhân Hp] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không

Truyện Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế

Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Ngài Tổng Giám Đốc, Buổi Tối Gặp!

Ngài Tổng Giám Đốc, Buổi Tối Gặp!

Chương 79

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Đô Thị

Truyện Mùa Hoa Thứ Hai Mươi Tư

Mùa Hoa Thứ Hai Mươi Tư

Chương 27

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện [Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

[Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 227

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Cầu Con

Cầu Con

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 82

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Cây Kim Sợi Chỉ

Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Hôn Là Nghiện

Hôn Là Nghiện

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Chương 67

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Sai Lầm Trong Quá Khứ

Sai Lầm Trong Quá Khứ

Chương 36

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện 100 Cách Cưng Vợ

100 Cách Cưng Vợ

Chương 305

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 78

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng