Trang 3 - Truyện Quân Nhân Mới

Truyện Là Yêu Hay Hận

Là Yêu Hay Hận

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng

Truyện Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng

Truyện Thiếu Tướng Ế Vợ

Thiếu Tướng Ế Vợ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện 40 Ngày Kết Hôn

40 Ngày Kết Hôn

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Quân Nhân, Sủng

Truyện Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Trọn Đời Có Duyên

Trọn Đời Có Duyên

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Theo Đuổi Lính Đặc Biệt

Theo Đuổi Lính Đặc Biệt

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Thiếu Tá, Kết Hôn Đi

Thiếu Tá, Kết Hôn Đi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh

Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Quân Nhân

Truyện Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Kết Hôn Lần Thứ Hai

Kết Hôn Lần Thứ Hai

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Cấu Kết

Cấu Kết

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Thiên Đường Quá Xa, Nhân Gian Thì Gần

Thiên Đường Quá Xa, Nhân Gian Thì Gần

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

FULL

Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Quân Sủng

Quân Sủng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Hạnh Phúc, Không Bắn Không Trúng Bia!

Hạnh Phúc, Không Bắn Không Trúng Bia!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

FULL

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Mùa Đông Dài

Mùa Đông Dài

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Bất Lương Quân Hôn

Bất Lương Quân Hôn

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân