Trang 2 - Truyện Quân Nhân Mới

Truyện Nằm Vùng Quân Hôn

Nằm Vùng Quân Hôn

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Quân Nhân, Sủng

Truyện Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy

Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện

Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện

FULL

Thể loại: Tiểu Thuyết, Quân Nhân

Truyện Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu

Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Quân Nhân, Sủng

Truyện Quân Hôn Tham Mưu Trưởng Trêu Ghẹo Vợ

Quân Hôn Tham Mưu Trưởng Trêu Ghẹo Vợ

Chương 74

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Nữ Thiếu Tướng Thiên Tài

Nữ Thiếu Tướng Thiên Tài

Chương 62

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng

Truyện Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Nửa Đời Quen Thuộc

Nửa Đời Quen Thuộc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Bầy Hạc

Bầy Hạc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

FULL

Thể loại: Quân Nhân

Truyện Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Nước Chảy Thành Sông

Nước Chảy Thành Sông

Chương 58

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Vượt Khuôn

Vượt Khuôn

FULL

Thể loại: Quân Nhân

Truyện Nghiêm! Bên Trái, Quay!

Nghiêm! Bên Trái, Quay!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Chương 66

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Quân Nhân

Truyện Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng

Truyện Duyên Đến Là Em

Duyên Đến Là Em

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

Truyện Con Gái Của Đại Tá

Con Gái Của Đại Tá

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Quân Nhân

Truyện Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng, Ngược