Trang 5 - Truyện Ngược

Truyện Cực Sủng Bảo Bối Của Ông Trùm Mafia

Cực Sủng Bảo Bối Của Ông Trùm Mafia

Chương 29

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Lâu Rồi Không Gặp

Lâu Rồi Không Gặp

Chương 54

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Truyện Rất Yêu, Rất Yêu Em

Rất Yêu, Rất Yêu Em

FULL

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Người Ấy Không Yêu Tôi

Người Ấy Không Yêu Tôi

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Truyện Ái Tình Khó Buông

Ái Tình Khó Buông

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Nợ Em Một Lời Xin Lỗi

Nợ Em Một Lời Xin Lỗi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Lão Đại Sủng Vợ!

Lão Đại Sủng Vợ!

Chương 88

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới

Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới

Chương 98

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Sủng Thê Tận Xương: Ông Xã Thần Bí Có Chút Hư

Sủng Thê Tận Xương: Ông Xã Thần Bí Có Chút Hư

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Cùng Con Dẫn Vợ Về

Cùng Con Dẫn Vợ Về

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Sập Bẫy Tình Của Anh

Sập Bẫy Tình Của Anh

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)

Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)

Chương 173

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Ngược

Truyện Tổng Tài Cuồng Ác: Xin Đừng Chiếm Hữu Em!

Tổng Tài Cuồng Ác: Xin Đừng Chiếm Hữu Em!

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Rượu Chàng Tiên

Rượu Chàng Tiên

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Ngược, Cổ Đại

Truyện Gia Đình Biến Thái

Gia Đình Biến Thái

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Yêu Vì Tính Phúc

Yêu Vì Tính Phúc

Chương 101

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Ngược, Cổ Đại

Truyện Anh Chỉ Muốn Ngược Em

Anh Chỉ Muốn Ngược Em

Chương 47

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Trọng Sinh Để Quên Anh

Trọng Sinh Để Quên Anh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Hôn Nhân Cho Sự Nghiệp

Hôn Nhân Cho Sự Nghiệp

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

Truyện Tan Chảy

Tan Chảy

FULL

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Ngược

Truyện Thịnh Thế Độc Sủng Chi Đệ Nhất Nam Hậu

Thịnh Thế Độc Sủng Chi Đệ Nhất Nam Hậu

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cung Đấu, Sủng, Ngược, Cổ Đại

Truyện Không Người Gặp Lại

Không Người Gặp Lại

Chương 86

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Tứ Đại Học Đường

Tứ Đại Học Đường

Chương 45

Thể loại: Teen, Ngược

Truyện Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 120

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược