Truyện Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Đại Boss Có Quyền Ngược Em

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Nếu Tôi Có Thể Chọn Cuộc Đời

Nếu Tôi Có Thể Chọn Cuộc Đời

Chương 30

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Ngược

Truyện Trở Về Năm 1981

Trở Về Năm 1981

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Sủng, Ngược, Cổ Đại

Truyện Chu Sa

Chu Sa

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Thần Thoại Hy Lạp Hiện Đại

Thần Thoại Hy Lạp Hiện Đại

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Truyện Thừa Tướng Đại Nhân Kim An

Thừa Tướng Đại Nhân Kim An

Chương 9

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược, Cổ Đại

Truyện Ta Lỡ Hẹn Với Nàng Ở Kiếp Trước

Ta Lỡ Hẹn Với Nàng Ở Kiếp Trước

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Chị... Anh Yêu Em

Chị... Anh Yêu Em

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Chắp Cánh Cũng Khó Thoát

Chắp Cánh Cũng Khó Thoát

Chương 18

Thể loại: Ngược

Truyện Chấp Niệm Yêu

Chấp Niệm Yêu

Chương 32

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Truyện Tâm Phế

Tâm Phế

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Công Chúa

Công Chúa

Chương 15

Thể loại: Ngược, Cổ Đại

Truyện Dạ Thiếu Nuôi Nhốt Cô Vợ Nhỏ Mị Hoặc

Dạ Thiếu Nuôi Nhốt Cô Vợ Nhỏ Mị Hoặc

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

Truyện Mỹ Nhân Tâm Xà: Bất Thành Uyên Ương

Mỹ Nhân Tâm Xà: Bất Thành Uyên Ương

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Cổ Đại

Truyện Trăng Sáng Và Em

Trăng Sáng Và Em

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Không Hối

Không Hối

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Truyện Trảm Nam Sắc

Trảm Nam Sắc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

Truyện Hoang Đường

Hoang Đường

Chương 56

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Bảy Năm Vẫn Là Yêu Em

Bảy Năm Vẫn Là Yêu Em

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

FULL

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Ngược, Cổ Đại

Truyện Tổng Giám Đốc, Anh Hai Yêu Cậu!

Tổng Giám Đốc, Anh Hai Yêu Cậu!

Chương 33

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Truyện Không Đường Thối Lui

Không Đường Thối Lui

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị, Đam Mỹ, Sắc, Ngược

Truyện Tránh Sủng

Tránh Sủng

Chương 167

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Truyện Trái Cấm Thơ Ngây

Trái Cấm Thơ Ngây

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược