Trang 4 - Truyện Ngược

Truyện Thịnh Sủng Chi Hạ

Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Kế Thê

Kế Thê

Chương 364

Thể loại: Xuyên Không, Sủng, Ngược, Cổ Đại

Truyện Ám Hương

Ám Hương

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

Truyện Sự Hối Hận Muộn Màng

Sự Hối Hận Muộn Màng

Chương 47

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Mỹ Nhân Tâm Xà: Bất Thành Uyên Ương

Mỹ Nhân Tâm Xà: Bất Thành Uyên Ương

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Cổ Đại

Truyện Khi Quân Vi Hoàng

Khi Quân Vi Hoàng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Nhân Sinh Hữu Nhất Niệm

Nhân Sinh Hữu Nhất Niệm

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Nhạn Bay Hướng Nam

Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Tổng Tài Nhầm Lẫn Sắc Phu Nhân

Tổng Tài Nhầm Lẫn Sắc Phu Nhân

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Đại Lộ Hoàng Hôn

Đại Lộ Hoàng Hôn

Chương 50

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Chỉ Dẫn Của Phụ Huynh

Chỉ Dẫn Của Phụ Huynh

FULL

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Cô Vợ Mù

Cô Vợ Mù

Chương 38

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Cái Chết Của Chim Cổ Đỏ

Cái Chết Của Chim Cổ Đỏ

FULL

Thể loại: Ngược, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 54

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh

Truyện Nếu Tôi Có Thể Chọn Cuộc Đời

Nếu Tôi Có Thể Chọn Cuộc Đời

Chương 41

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Ngược

Truyện Vợ Ngốc - Dương Nhạ Uyển

Vợ Ngốc - Dương Nhạ Uyển

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Nhớ Em

Nhớ Em

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Cây Ô Liu Màu Trắng

Cây Ô Liu Màu Trắng

Chương 25

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Bạch Nhật Sự Cố

Bạch Nhật Sự Cố

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Cưng Chiều Bã Xã Đại Nhân

Cưng Chiều Bã Xã Đại Nhân

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Duyên Diệt

Duyên Diệt

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Cổ Đại

Truyện Vật Trong Tay

Vật Trong Tay

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 1145

Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Sủng, Ngược