Truyện Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)

Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)

Chương 173

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Ngược

Truyện Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Chương 12

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Tổng Tài Cuồng Ác: Xin Đừng Chiếm Hữu Em!

Tổng Tài Cuồng Ác: Xin Đừng Chiếm Hữu Em!

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Rượu Chàng Tiên

Rượu Chàng Tiên

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Ngược, Cổ Đại

Truyện Gia Đình Biến Thái

Gia Đình Biến Thái

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Yêu Vì Tính Phúc

Yêu Vì Tính Phúc

Chương 101

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Ngược, Cổ Đại

Truyện Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Chương 32

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Anh Chỉ Muốn Ngược Em

Anh Chỉ Muốn Ngược Em

Chương 47

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Trọng Sinh Để Quên Anh

Trọng Sinh Để Quên Anh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Hôn Nhân Cho Sự Nghiệp

Hôn Nhân Cho Sự Nghiệp

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

Truyện Tan Chảy

Tan Chảy

FULL

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Ngược

Truyện Thịnh Thế Độc Sủng Chi Đệ Nhất Nam Hậu

Thịnh Thế Độc Sủng Chi Đệ Nhất Nam Hậu

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cung Đấu, Sủng, Ngược, Cổ Đại

Truyện Không Người Gặp Lại

Không Người Gặp Lại

Chương 86

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Tứ Đại Học Đường

Tứ Đại Học Đường

Chương 45

Thể loại: Teen, Ngược

Truyện Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 120

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

Truyện Tân Hôn Ác Liệt

Tân Hôn Ác Liệt

Chương 15

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Cô Vợ Tuyệt Sắc Của Tổng Tài Cuồng Bạo

Cô Vợ Tuyệt Sắc Của Tổng Tài Cuồng Bạo

Chương 15

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Cấm Dục

Cấm Dục

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

Truyện Thao Khóc Lão Sư

Thao Khóc Lão Sư

Chương 5

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Ngược

Truyện Mạch Thượng Thùy Gia Thiếu Niên Lang

Mạch Thượng Thùy Gia Thiếu Niên Lang

Chương 17

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Cổ Đại

Truyện Thế Thân Nghịch Tập Chỉ Nam

Thế Thân Nghịch Tập Chỉ Nam

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Truyện Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?

Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?

Chương 7

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Xin Em Đừng Buông Tay

Xin Em Đừng Buông Tay

Chương 40

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Đại Boss Có Quyền Ngược Em

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược