Trang 2 - Truyện Ngược

Truyện Kế Thê

Kế Thê

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Xuyên Không

Truyện Ở Nơi Tồn Tại Hạnh Phúc

Ở Nơi Tồn Tại Hạnh Phúc

Chương 18

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Truyện Niên Tư Kiến

Niên Tư Kiến

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đô Thị

Truyện Cô Vợ Mù

Cô Vợ Mù

Chương 39

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Nếu Tôi Có Thể Chọn Cuộc Đời

Nếu Tôi Có Thể Chọn Cuộc Đời

Chương 43

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Ngược

Truyện Mua Nhầm Trợ Lý Về Làm Bạn Giường (Nguy Lan Diễn Sinh)

Mua Nhầm Trợ Lý Về Làm Bạn Giường (Nguy Lan Diễn Sinh)

Chương 29

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Ngược

Truyện [Đam Mỹ] Che Dấu

[Đam Mỹ] Che Dấu

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 113

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Gian Thần

Gian Thần

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Nương Nương Khang

Nương Nương Khang

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Long Du Giang Hồ

Long Du Giang Hồ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 154

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Ảnh Hậu Nhà Tôi Siêu Ngọt

Ảnh Hậu Nhà Tôi Siêu Ngọt

Chương 5

Thể loại: Ngược, Sắc, Sủng, Tiểu Thuyết

Truyện Thật Ra Thì Em Không Dễ Thương

Thật Ra Thì Em Không Dễ Thương

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đô Thị

Truyện Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn

Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn

Chương 197

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Ám Hương

Ám Hương

Chương 114

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

Truyện Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Tướng Quân

Tướng Quân

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sắc

Truyện Pháp Y Lão Công: Tiểu Kiều Thê, Nghiệm Một Chút

Pháp Y Lão Công: Tiểu Kiều Thê, Nghiệm Một Chút

Chương 111

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Trác Ngọc

Trác Ngọc

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện [Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

[Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nam Lân Cẩm Lý

Nam Lân Cẩm Lý

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Nhập Mị

Nhập Mị

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Nay Tịch Hà Tịch

Nay Tịch Hà Tịch

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Đam Mỹ