Trang 2 - Truyện Ngược

Truyện Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý

Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Lời Nói Đùa

Lời Nói Đùa

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Thế Giới Tặng Em Cho Anh

Thế Giới Tặng Em Cho Anh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Nhượng Xuân Quang

Nhượng Xuân Quang

Chương 99

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 324

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Ngược

Truyện Xuyên Nhanh: Vai Ác Boss Toàn Bệnh Kiều

Xuyên Nhanh: Vai Ác Boss Toàn Bệnh Kiều

Chương 43

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Chương 35

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh

Truyện Sa Điêu 99 Hệ Liệt Chi Tra A Khốc O

Sa Điêu 99 Hệ Liệt Chi Tra A Khốc O

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Tro Bụi Trong Đêm Hè

Tro Bụi Trong Đêm Hè

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Gặp Quân Thời Khắc

Gặp Quân Thời Khắc

FULL

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Anh Phạm Một Sai Lầm

Anh Phạm Một Sai Lầm

Chương 25

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Hôn Nhân Lừa Gạt

Hôn Nhân Lừa Gạt

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện 100 Ngày Làm Vợ Hờ: Tổng Tài Ác Ma, Xin Anh Tránh Xa Tôi Ra!

100 Ngày Làm Vợ Hờ: Tổng Tài Ác Ma, Xin Anh Tránh Xa Tôi Ra!

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Quỷ Súc Đại Lão Và Tiểu Yêu Tinh

Quỷ Súc Đại Lão Và Tiểu Yêu Tinh

FULL

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Thư Đến Từ Một Người Đàn Ông Xa Lạ

Thư Đến Từ Một Người Đàn Ông Xa Lạ

Chương 35

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Người Vợ Thay Thế

Người Vợ Thay Thế

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê

Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê

Chương 99

Thể loại: Ngược, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tình Chung

Tình Chung

Chương 18

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Cẩm Tịch

Cẩm Tịch

Chương 18

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Tiên Hiệp

Truyện Nam Thần Nhà Tôi

Nam Thần Nhà Tôi

Chương 524

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Bá Đạo Tổng Giám Đốc Sủng Vợ

Bá Đạo Tổng Giám Đốc Sủng Vợ

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng