Trang 2 - Truyện Ngược Mới

Truyện Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Chương 38

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Sự Hối Hận Muộn Màng

Sự Hối Hận Muộn Màng

Chương 46

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Nhạn Bay Hướng Nam

Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 14

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Vợ Mới Của Lục Thiếu

Vợ Mới Của Lục Thiếu

Chương 209

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Thay Chị Lấy Chồng

Thay Chị Lấy Chồng

Chương 351

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Vợ Ngốc - Dương Nhạ Uyển

Vợ Ngốc - Dương Nhạ Uyển

Chương 93

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Anh Có Quyền Giữ Im Lặng

Anh Có Quyền Giữ Im Lặng

Chương 47

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!

Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!

Chương 86

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Sủng, Ngược

Truyện Đại Thiếu Gia Tôi Ghét Anh

Đại Thiếu Gia Tôi Ghét Anh

Chương 67

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma

Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma

Chương 99

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Ngược

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Ngược, Cổ Đại

Truyện Chinh Phục Tiểu Hồ Ly

Chinh Phục Tiểu Hồ Ly

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Bảo Bối Của Lão Đại

Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 43

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?

Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?

Chương 10

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Khi Quân Nhân Yêu

Khi Quân Nhân Yêu

Chương 33

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Chu Sa

Chu Sa

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Bất Quy

Bất Quy

Chương 4

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Cổ Đại

Truyện Mua Nhầm Trợ Lý Về Làm Bạn Giường (Nguy Lan Diễn Sinh)

Mua Nhầm Trợ Lý Về Làm Bạn Giường (Nguy Lan Diễn Sinh)

Chương 27

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Ngược

Truyện Hôn Nhân Máu: Gặp Gỡ Ác Ma Đội Lốt Người

Hôn Nhân Máu: Gặp Gỡ Ác Ma Đội Lốt Người

Chương 28

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Ngược

Truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 104

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Ngược

Truyện Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em

Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em

Chương 113

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 131

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược