Trang 2 - Truyện Ngược Mới

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Ngược, Cổ Đại

Truyện Chinh Phục Tiểu Hồ Ly

Chinh Phục Tiểu Hồ Ly

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Chương 37

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Bảo Bối Của Lão Đại

Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 43

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Chương 31

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?

Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?

Chương 10

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Khi Quân Nhân Yêu

Khi Quân Nhân Yêu

Chương 33

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Có Vợ Có Con Có Giường Ấm

Có Vợ Có Con Có Giường Ấm

Chương 54

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Truyện Chu Sa

Chu Sa

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Mối Tình Danh Môn: Cục Cưng Trăm Tỷ Của Đế Thiếu

Mối Tình Danh Môn: Cục Cưng Trăm Tỷ Của Đế Thiếu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Hàng Tỷ Cưng Chiều Vợ: Nam Thần Hôn Sâu 101℃

Hàng Tỷ Cưng Chiều Vợ: Nam Thần Hôn Sâu 101℃

Chương 1339

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 1130

Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Thiếu Phu Nhân Vô Lại

Thiếu Phu Nhân Vô Lại

Chương 1080

Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 95

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Bất Quy

Bất Quy

Chương 4

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Cổ Đại

Truyện Mua Nhầm Trợ Lý Về Làm Bạn Giường (Nguy Lan Diễn Sinh)

Mua Nhầm Trợ Lý Về Làm Bạn Giường (Nguy Lan Diễn Sinh)

Chương 27

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Ngược

Truyện Hôn Nhân Máu: Gặp Gỡ Ác Ma Đội Lốt Người

Hôn Nhân Máu: Gặp Gỡ Ác Ma Đội Lốt Người

Chương 28

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Ngược

Truyện Nhạn Bay Hướng Nam

Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 104

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Ngược

Truyện Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em

Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em

Chương 113

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 131

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Mau Xuyên Công Lược Boss Phản Diện Nam Thần

Mau Xuyên Công Lược Boss Phản Diện Nam Thần

Chương 148

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Ngược

Truyện Tổng Giám Đốc, Đừng Tới Đây!

Tổng Giám Đốc, Đừng Tới Đây!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng