Truyện Thâm Hải Trường Miên

Thâm Hải Trường Miên

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Truyện Sương Mù Vây Thành

Sương Mù Vây Thành

Chương 36

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân, Ngược

Truyện Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Quẩn Quanh Nhân Gian

Quẩn Quanh Nhân Gian

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Truyện Ngoan Vương Kỹ Phi

Ngoan Vương Kỹ Phi

Chương 70

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Cổ Đại

Truyện Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách: Hôn Sai 55 Lần

Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách: Hôn Sai 55 Lần

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày

Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Phượng Tù Hoàng

Phượng Tù Hoàng

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Ngược

Truyện Ép Yêu 100 Ngày

Ép Yêu 100 Ngày

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu

Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Quên - Ôn Nhu Đích Hạt Tử

Quên - Ôn Nhu Đích Hạt Tử

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Truyện Ái Thượng Giả Diện Trợ Lý

Ái Thượng Giả Diện Trợ Lý

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Truyện Viên Tam Công Tử Trọng Sinh

Viên Tam Công Tử Trọng Sinh

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Trọng Sinh, Ngược, Cổ Đại

Truyện Tương Tư Mùa Đào Nở

Tương Tư Mùa Đào Nở

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Trùng Sinh Chi Đế Vương: Gian Phu Thuần Manh Hậu

Trùng Sinh Chi Đế Vương: Gian Phu Thuần Manh Hậu

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cung Đấu, Trọng Sinh, Sủng, Ngược, Cổ Đại

Truyện Chú À! Đừng Nên Thế! - Quyển 2

Chú À! Đừng Nên Thế! - Quyển 2

Chương 200

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Nhất Thụ Lê Hoa Áp Hải Đường

Nhất Thụ Lê Hoa Áp Hải Đường

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược, Cổ Đại

Truyện Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ
Truyện Du Thái Hoa

Du Thái Hoa

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược, Cổ Đại

Truyện Mị Là Nữ Phụ H Văn, Không Phải Nữ Chính Ngôn Tình

Mị Là Nữ Phụ H Văn, Không Phải Nữ Chính Ngôn Tình

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Gió Đông Tiều Tụy

Gió Đông Tiều Tụy

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Cổ Đại

Truyện Ám Chiến Tâm Huyền

Ám Chiến Tâm Huyền

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Em Đi Rồi, Anh Có Nhớ...?

Em Đi Rồi, Anh Có Nhớ...?

Chương 1

Thể loại: Ngược

Truyện Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn

Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn

Chương 69

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược