Truyện Ngược

VIP Truyện Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

VIP Truyện Tân Giới Danh Viện, Tổng Giám Đốc Yêu Vợ Bậc Nhất

Tân Giới Danh Viện, Tổng Giám Đốc Yêu Vợ Bậc Nhất

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

VIP Truyện Quang Cảnh Đại Hôn, Phó Tiên Sinh Yêu Chiều Tận Xương

Quang Cảnh Đại Hôn, Phó Tiên Sinh Yêu Chiều Tận Xương

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

VIP Truyện Sủng Tận Trời Vợ Nhỏ Tinh Nghịch

Sủng Tận Trời Vợ Nhỏ Tinh Nghịch

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

VIP Truyện Tổng Giám Đốc Tà Ác Yêu Thương Vợ

Tổng Giám Đốc Tà Ác Yêu Thương Vợ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

VIP Truyện Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

VIP Truyện Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

VIP Truyện Trùng Sinh Thế Gia Tử

Trùng Sinh Thế Gia Tử

FULL

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Sủng, Ngược

Truyện Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đô Thị

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 326

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Ngược

Truyện Trong Mộng Toàn Ngân Hà

Trong Mộng Toàn Ngân Hà

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Tiên Sinh, Ngài Có Bệnh!

Tiên Sinh, Ngài Có Bệnh!

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 100

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Cẩm Niên

Cẩm Niên

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Thủ Thuận Thư

Thủ Thuận Thư

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Gia Khuyển

Gia Khuyển

Chương 7

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Mộ Hàn Trọng

Mộ Hàn Trọng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sắc, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Á Nô

Á Nô

Chương 259

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Bảo Bối Của Lão Đại

Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 48

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Trọng Sinh Thành Vật Trang Sức Ở Chân Tra Công

Trọng Sinh Thành Vật Trang Sức Ở Chân Tra Công

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu!

Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu!

Chương 89

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược