Ngôn Tình Full Mới

Truyện My Love

My Love

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện [Ngôn Tình] Sở Sở

[Ngôn Tình] Sở Sở

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Xuân Sắc Như Thế

Xuân Sắc Như Thế

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Cha Nuôi! Con Hận Người!

Cha Nuôi! Con Hận Người!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Đưa Nhầm Sói Lên Giường

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Một Nữ Hai Ba Nam

Một Nữ Hai Ba Nam

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Muôn Trùng Nghìn Dặm

Muôn Trùng Nghìn Dặm

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện [Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

[Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Không Thể Ngừng Yêu Em

Không Thể Ngừng Yêu Em

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Ái Dục Manh Động Và Ái Dục Loang Lỗ
Truyện [Ngôn Tình] Mị Hoạn

[Ngôn Tình] Mị Hoạn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ngang Tàng (Tát Dã)

Ngang Tàng (Tát Dã)

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Anh Rể Không Chịu Buông Tay

Anh Rể Không Chịu Buông Tay

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Trao Quyền Duy Nhất

Trao Quyền Duy Nhất

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là Lật
Truyện Không Vũ Lực Không Hợp Tác

Không Vũ Lực Không Hợp Tác

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Tổng Tài Đưa Cục Cưng Cho Tôi

Tổng Tài Đưa Cục Cưng Cho Tôi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!

Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không