Trang 5 - Truyện Ngôn Tình

Truyện Quấn Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Quấn Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 352

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 90

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Chờ Tôi Có Tội

Chờ Tôi Có Tội

Chương 314

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Khoảng Cách Của Người

Khoảng Cách Của Người

Chương 95

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm

Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 459

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Nam Thần Hoàn Mỹ

Nam Thần Hoàn Mỹ

Chương 82

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Không Phải Lỗi Của Em

Không Phải Lỗi Của Em

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Xuyên Thành Mẹ Ruột Nhân Vật Phản Diện Phật Hệ Hằng Ngày

Xuyên Thành Mẹ Ruột Nhân Vật Phản Diện Phật Hệ Hằng Ngày

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Chương 55

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Một Thời Thương Nhớ

Một Thời Thương Nhớ

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 69

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại

Truyện Khi Công Chúa Trở Thành Lọ Lem!

Khi Công Chúa Trở Thành Lọ Lem!

Chương 52

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Khi Hoa Đào Nở

Khi Hoa Đào Nở

Chương 17

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thuần Chủ

Thuần Chủ

Chương 43

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư

Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư

Chương 29

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Av Quay Chụp Chỉ Nam

Av Quay Chụp Chỉ Nam

Chương 62

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Vợ Ngốc Em Không Thoát Được Đâu!!!

Vợ Ngốc Em Không Thoát Được Đâu!!!

Chương 14

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Mỗi Ngày Đi Ngủ Đều Xuất Hồn

Mỗi Ngày Đi Ngủ Đều Xuất Hồn

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Nàng Thật Xinh Đẹp

Nàng Thật Xinh Đẹp

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Yêu Nhầm Gã Tội Phạm

Yêu Nhầm Gã Tội Phạm

Chương 64

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Chương 86

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Nữ Thần Huyết Săn

Nữ Thần Huyết Săn

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Đắc Kỷ

Đắc Kỷ

Chương 65

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không