Trang 5 - Truyện Ngôn Tình

Truyện Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Chương 7

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Yêu Thích Không Buông Tay

Yêu Thích Không Buông Tay

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 193

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 304

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Chương 232

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 25

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Lấy Chồng Tây

Lấy Chồng Tây

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh

Chương 25

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ

Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 269

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Vật Trong Tay

Vật Trong Tay

Chương 81

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Nam Thần Trong Lốt Mèo

Nam Thần Trong Lốt Mèo

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Bạn Trai Tôi Đang Thối Rữa

Bạn Trai Tôi Đang Thối Rữa

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Cô Vợ Hung Dữ

Cô Vợ Hung Dữ

Chương 58

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Boss Vô Sỉ: Sở Thiếu Cuồng Thê

Boss Vô Sỉ: Sở Thiếu Cuồng Thê

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Giờ Đang Nơi Đâu

Giờ Đang Nơi Đâu

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương

Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Tha Thứ Cho Anh Được Không?

Tha Thứ Cho Anh Được Không?

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Có Thứ Còn Đau Hơn Cả Cái Chết

Có Thứ Còn Đau Hơn Cả Cái Chết

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Không Phải Lỗi Của Em

Không Phải Lỗi Của Em

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Chu Sa

Chu Sa

Chương 32

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện 12 Chòm Sao Và Lớp Học Tình Yêu

12 Chòm Sao Và Lớp Học Tình Yêu

Chương 41

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Thế Giới Thu Nhỏ Của Tổng Tài Ác Ma
Truyện Ta Giúp Nữ Nhân Đáng Thương Vạn Giới

Ta Giúp Nữ Nhân Đáng Thương Vạn Giới

Chương 38

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không