Trang 5 - Truyện Ngôn Tình

Truyện Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương

Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Cưng Chiều Cả Đời

Cưng Chiều Cả Đời

Chương 59

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thế Giới Tặng Em Cho Anh

Thế Giới Tặng Em Cho Anh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Thu Nguyệt

Thu Nguyệt

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình

Truyện Tiểu Hà Sơn

Tiểu Hà Sơn

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 523

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Làm Nữ Phụ Ở 300 Năm Sau

Làm Nữ Phụ Ở 300 Năm Sau

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Vợ Trước Muốn Tái Hôn

Vợ Trước Muốn Tái Hôn

Chương 261

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Công Lược Nam Thần Vũ Trụ

Công Lược Nam Thần Vũ Trụ

Chương 261

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hoan Du

Hoan Du

Chương 41

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Nụ Hôn Ngọt Ngào - Hà Tằng Hữu Hạnh

Nụ Hôn Ngọt Ngào - Hà Tằng Hữu Hạnh

Chương 71

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cô Vơ Cá Chép Thần Ngọt Ngào Như Mật

Cô Vơ Cá Chép Thần Ngọt Ngào Như Mật

Chương 32

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Kiều Hoa

Kiều Hoa

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Yêu Bản Thân

Yêu Bản Thân

Chương 85

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 63

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Nàng Cười Đến Ngọt Ngào

Nàng Cười Đến Ngọt Ngào

Chương 40

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Xuyên Qua Hệ Thống Đỏ Đen, Cùng Con Bạn Thân Chơi Đùa Thế Giới

Xuyên Qua Hệ Thống Đỏ Đen, Cùng Con Bạn Thân Chơi Đùa Thế Giới

Chương 57

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 87

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 256

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Con Rể

Con Rể

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện [Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Chương 383

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Nhượng Xuân Quang

Nhượng Xuân Quang

Chương 99

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng