Trang 5 - Truyện Ngôn Tình Mới

Truyện Cố Chấp Ngọt

Cố Chấp Ngọt

Chương 46

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện [Ngôn Tình] Sở Sở

[Ngôn Tình] Sở Sở

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 128

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Chương 122

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh

Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh

Chương 81

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cùng Trời Với Thú

Cùng Trời Với Thú

Chương 146

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Tự Nhiên! Nàng Chạy Không Thoát Đâu

Tự Nhiên! Nàng Chạy Không Thoát Đâu

Chương 26

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 192

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 38

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Anh Có Quyền Giữ Im Lặng

Anh Có Quyền Giữ Im Lặng

Chương 47

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Đày Đọa Xác Thân Tàn: Tình Yêu Và Tội Lỗi

Đày Đọa Xác Thân Tàn: Tình Yêu Và Tội Lỗi

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Khuê Tú Cổ Đại Ở Năm 70

Khuê Tú Cổ Đại Ở Năm 70

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Chương 51

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Tôi Có Mắt Âm Dương

Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Chương 46

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Kết Hôn Nhanh Chóng

Kết Hôn Nhanh Chóng

Chương 88

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Hôm Nay Lại Không Có Ly Hôn

Hôm Nay Lại Không Có Ly Hôn

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Tà Hoàng Cuồng Phi: Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng!

Tà Hoàng Cuồng Phi: Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng!

Chương 85

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Một Đường Siêu Sao

Một Đường Siêu Sao

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Xuân Sắc Như Thế

Xuân Sắc Như Thế

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Ngục Giam: Ổ Sói

Ngục Giam: Ổ Sói

Chương 12

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn