Trang 5 - Truyện Ngôn Tình Mới

Truyện Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!

Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!

Chương 55

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!

Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!

Chương 69

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Sủng, Ngược

Truyện Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Chương 44

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Chương 101

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Hầu Môn Kiêu Nữ

Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 93

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 76

Thể loại: Ngôn Tình, Teen, Xuyên Không

Truyện Trở Về Mạt Thế

Trở Về Mạt Thế

Chương 56

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Oan Gia Khó Tránh

Oan Gia Khó Tránh

Chương 10

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Không Lối Thoát (Vị Sinh)

Không Lối Thoát (Vị Sinh)

Chương 52

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Dữ Thiên Đồng Thú

Dữ Thiên Đồng Thú

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Sủng Ái Của Bọn Quyền Thế

Sủng Ái Của Bọn Quyền Thế

Chương 200

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Vợ Mới Của Lục Thiếu

Vợ Mới Của Lục Thiếu

Chương 200

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Chương 43

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 171

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 52

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Ngược, Cổ Đại

Truyện Nước Cam Có Gas (Nước Soda Cam)

Nước Cam Có Gas (Nước Soda Cam)

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Minh Cung Truyện

Minh Cung Truyện

Chương 81

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng

Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng

Chương 185

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Chứng Kiến Thần Thám

Chứng Kiến Thần Thám

Chương 107

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn

Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn

Chương 52

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 106

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Đắc Kỷ

Đắc Kỷ

Chương 48

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 86

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng