Trang 5 - Truyện Ngôn Tình

Truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 780

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 430

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 740

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Tổng Tài Cuồng Vợ

Tổng Tài Cuồng Vợ

Chương 327

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Tham Gia Gameshow Tình Yêu
Truyện Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài

Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài

Chương 38

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 217

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 256

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Hậu Đài Của Cô Ấy Tương Đối Cứng Rắn

Hậu Đài Của Cô Ấy Tương Đối Cứng Rắn

Chương 79

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Không Tin Tà

Không Tin Tà

Chương 111

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Chương 52

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh

Truyện Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 92

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Cùng Ngắm Hoàng Hôn

Cùng Ngắm Hoàng Hôn

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Rể Quý Trời Cho

Rể Quý Trời Cho

Chương 1220

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Trọng Sinh Yêu Lạc Ân Ân

Trọng Sinh Yêu Lạc Ân Ân

Chương 51

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 74

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Quái Phi Thiên Hạ

Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1223

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Chiến Thần Ngày Trở Lại

Chiến Thần Ngày Trở Lại

Chương 79

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Phòng Tắm Tử Vong

Phòng Tắm Tử Vong

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Tìm Lại Anh Của Năm Ấy

Tìm Lại Anh Của Năm Ấy

Chương 48

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 74

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Bản Lĩnh Ngông Thần

Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 106

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Cạm Bẫy Tổng Tài

Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 146

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Lãi Được Bé Yêu

Lãi Được Bé Yêu

Chương 166

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng