Trang 5 - Truyện Ngôn Tình Mới

Truyện Sổ Tay Tương Tác Ba Chiều

Sổ Tay Tương Tác Ba Chiều

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Cô Vợ Của Ông Trùm Mafia

Cô Vợ Của Ông Trùm Mafia

Chương 26

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Một Đường Siêu Sao

Một Đường Siêu Sao

Chương 26

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 48

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Chồng Ngốc, Em Yêu Anh

Chồng Ngốc, Em Yêu Anh

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Yêu Nhau, Rồi Cũng Về Với Nhau

Yêu Nhau, Rồi Cũng Về Với Nhau

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Dùng Răng Thành Danh

Dùng Răng Thành Danh

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Đoạt Xá Thành Thê

Đoạt Xá Thành Thê

Chương 53

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Chương 381

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sủng Ái Cả Đời

Sủng Ái Cả Đời

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hào Môn Sủng Hôn

Hào Môn Sủng Hôn

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Yêu Nhầm Gã Tội Phạm

Yêu Nhầm Gã Tội Phạm

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Nam Thần Cấm Dục, Trêu Không Ngừng

Nam Thần Cấm Dục, Trêu Không Ngừng

Chương 73

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 70

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên

Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên

Chương 223

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Mối Tình Danh Môn: Cục Cưng Trăm Tỷ Của Đế Thiếu

Mối Tình Danh Môn: Cục Cưng Trăm Tỷ Của Đế Thiếu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Thiếu Phu Nhân Vô Lại

Thiếu Phu Nhân Vô Lại

Chương 1086

Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!

Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!

Chương 81

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Trộm Cưới 99 Ngày: Chủ Tịch, Hãy Dè Dặt

Trộm Cưới 99 Ngày: Chủ Tịch, Hãy Dè Dặt

Chương 56

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?

Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?

Chương 203

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!

Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!

Chương 296

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ

Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ

Chương 354

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!

Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!

Chương 694

Thể loại: Ngôn Tình