Trang 5 - Truyện Ngôn Tình

Truyện Ngày Nào Diệp Tiên Sinh Cũng Muốn Tỏ Tình Với Tôi
Truyện Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

Chương 23

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Âu Thần

Âu Thần

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Hoàn Lương

Hoàn Lương

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 332

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Sát Thủ Của Mùi Hương

Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 82

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Vạn Kiếp Nhất Mộng

Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 80

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Chương 61

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Mang Thai Ngoài Ý Muốn - Điềm Tức Chính Nghĩa
Truyện Tình Nồng Trong Mắt

Tình Nồng Trong Mắt

Chương 8

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Ma Nữ Tái Thế

Ma Nữ Tái Thế

Chương 55

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Kết Hôn Giả: Cô Vợ Tinh Nghịch Yêu Em Mất Rồi!
Truyện Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư

Chương 26

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Anh Chỉ Là Một

Anh Chỉ Là Một

Chương 74

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 36

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Ôn Nhu Mười Dặm

Ôn Nhu Mười Dặm

Chương 74

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Giờ Đang Nơi Đâu

Giờ Đang Nơi Đâu

Chương 85

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

Chương 56

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 54

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sinh Mệnh: Đời Này Nợ Nhau

Sinh Mệnh: Đời Này Nợ Nhau

Chương 61

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Truyện Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 51

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cô Dâu Của Trung Tá

Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 299

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

Chương 44

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Trọng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ!

Trọng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ!

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng