Trang 5 - Truyện Ngôn Tình

Truyện Rung Động Lòng Em

Rung Động Lòng Em

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nữ Phụ Chia Tay Hằng Ngày

Nữ Phụ Chia Tay Hằng Ngày

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Nhà Có Chính Thê

Nhà Có Chính Thê

Chương 220

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Chương 96

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Dấu Cắn

Dấu Cắn

Chương 47

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Pokemon Kaitou Izumi

Pokemon Kaitou Izumi

Chương 575

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Em Gái Của Lão Công Thật Bá Đạo

Em Gái Của Lão Công Thật Bá Đạo

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Thịnh Thế Hắc Liên Hoa

Thịnh Thế Hắc Liên Hoa

Chương 60

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Quái Phi Thiên Hạ

Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1010

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 469

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

Chương 84

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa

Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa

Chương 59

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Lương Tướng

Lương Tướng

Chương 67

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Đêm Khuya Minh Hôn: Thú Cưng Của Diêm Vương

Đêm Khuya Minh Hôn: Thú Cưng Của Diêm Vương

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Con Nối Dõi

Con Nối Dõi

Chương 29

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Thanh Xuân - Năm Ấy Cậu Và Tôi

Thanh Xuân - Năm Ấy Cậu Và Tôi

Chương 32

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Dâu Tây Ấn

Dâu Tây Ấn

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Yêu Chiều Fan Hâm Mộ

Yêu Chiều Fan Hâm Mộ

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cẩm Niên

Cẩm Niên

Chương 15

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Em Có Thể Theo Anh Về Nhà Được Không?

Em Có Thể Theo Anh Về Nhà Được Không?

Chương 33

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bánh Răng

Bánh Răng

Chương 14

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Quỷ Diện Tướng Quân Sủng Kiều Nương

Quỷ Diện Tướng Quân Sủng Kiều Nương

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Thần Y Đích Nữ

Thần Y Đích Nữ

Chương 220

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không