Trang 4 - Truyện Ngôn Tình Mới

Truyện Tiểu Yêu Thê

Tiểu Yêu Thê

Chương 38

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 340

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Chương 69

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Quấn Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Quấn Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 306

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Vợ Chồng Cố Gia

Vợ Chồng Cố Gia

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Mộng Nhu Tình

Mộng Nhu Tình

Chương 40

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 38

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Khúc Ca Của Bóng Đêm

Khúc Ca Của Bóng Đêm

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Tham Luyến

Tham Luyến

Chương 10

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nhân Gian Hoan Hỉ

Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 91

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ta Là Một Gốc Cây Đào Hoa

Ta Là Một Gốc Cây Đào Hoa

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cây Lựu Ngọt Như Đường

Cây Lựu Ngọt Như Đường

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Kẻ Tám Lạng Gặp Người Nửa Cân

Kẻ Tám Lạng Gặp Người Nửa Cân

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Ánh Mặt Trời Tươi Đẹp

Ánh Mặt Trời Tươi Đẹp

Chương 45

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Ôm Một Cái Nha!

Ôm Một Cái Nha!

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Lũ Học Sinh Cá Biệt

Lũ Học Sinh Cá Biệt

Chương 41

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Hôm Nay Lại Không Có Ly Hôn

Hôm Nay Lại Không Có Ly Hôn

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Thi Thể Của Tôi Buông Thả Phóng Túng

Thi Thể Của Tôi Buông Thả Phóng Túng

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Công Lược Tình Địch

Công Lược Tình Địch

Chương 81

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Nắm Đấm Nho Nhỏ

Nắm Đấm Nho Nhỏ

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em

Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng