Trang 4 - Truyện Ngôn Tình

Truyện Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 172

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Cùng Trời Với Thú

Cùng Trời Với Thú

Chương 158

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Nông Kiều Có Phúc

Nông Kiều Có Phúc

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 203

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Đắc Kỷ

Đắc Kỷ

Chương 63

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Chương 179

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Chương 54

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Anh Chỉ Là Một

Anh Chỉ Là Một

Chương 38

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Diệp Diệp Hồ Lai

Diệp Diệp Hồ Lai

Chương 32

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Giao Tiên Đại Nhân Của Tôi

Giao Tiên Đại Nhân Của Tôi

Chương 41

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Mẹ Chồng Tôi

Mẹ Chồng Tôi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Nam Thần Hoàn Mỹ

Nam Thần Hoàn Mỹ

Chương 66

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Trùng Sinh Chi Phúc

Trùng Sinh Chi Phúc

Chương 32

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 83

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Ngoại Thích Chi Nữ

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 65

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Thiếu Soái Mỗi Ngày Đều Ghen

Thiếu Soái Mỗi Ngày Đều Ghen

Chương 39

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Chương 339

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trinh Thám

Truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 1453

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Phải Chăng Tôi Thích Cậu? Bạn Cùng Bàn!

Phải Chăng Tôi Thích Cậu? Bạn Cùng Bàn!

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Ngươi Tốt Nhất

Ngươi Tốt Nhất

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nước Mắt Người Vợ

Nước Mắt Người Vợ

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Bạn Gái Tôi Cao Mét Năm Tám

Bạn Gái Tôi Cao Mét Năm Tám

Chương 9

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu

Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu

Chương 214

Thể loại: Ngôn Tình