Trang 4 - Truyện Ngôn Tình Mới

Truyện Xuyên Nhanh: Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu

Xuyên Nhanh: Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu

Chương 164

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài

Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài

Chương 62

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Truyện Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Chương 51

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Lại Đây Cho Em Khi Dễ Một Chút

Lại Đây Cho Em Khi Dễ Một Chút

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)
Truyện Thiên Kim Bệnh.

Thiên Kim Bệnh.

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ôn Nhu Mười Dặm

Ôn Nhu Mười Dặm

Chương 17

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Em Có Đau Lòng Không?

Em Có Đau Lòng Không?

Chương 32

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Vợ Trước Muốn Tái Hôn

Vợ Trước Muốn Tái Hôn

Chương 177

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu

Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 42

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Trung Học Mỹ Nữ

Trung Học Mỹ Nữ

Chương 121

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Truyện Ép Khô Nam Phụ

Ép Khô Nam Phụ

Chương 96

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng, Cổ Đại

Truyện Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 273

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Chương 63

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 178

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Diệu Diệu

Diệu Diệu

Chương 99

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!

Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!

Chương 55

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!

Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!

Chương 69

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Sủng, Ngược

Truyện Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Chương 44

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Chương 101

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Hầu Môn Kiêu Nữ

Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 93

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 76

Thể loại: Ngôn Tình, Teen, Xuyên Không