Trang 4 - Truyện Ngôn Tình

Truyện Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 62

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 76

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Độc Thê Không Dễ Làm

Độc Thê Không Dễ Làm

Chương 76

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Thâm Dạ Thư Ốc

Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 42

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Bánh Răng

Bánh Răng

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Không Tin Tà

Không Tin Tà

Chương 76

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Sau Ly Hôn, Tôi Nổi Tiếng

Sau Ly Hôn, Tôi Nổi Tiếng

Chương 39

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Tiểu Thất Bên Cố Đại Nhân

Tiểu Thất Bên Cố Đại Nhân

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 896

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hoá Ở Mạt Thế

Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hoá Ở Mạt Thế

Chương 73

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Xuyên Không

Truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 402

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 37

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Thiên Cổ Hận

Thiên Cổ Hận

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 90

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Dấu Cắn

Dấu Cắn

Chương 65

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 40

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Trong Phim Ngoài Đời

Trong Phim Ngoài Đời

Chương 74

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện [Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Hoá Ra Cũng Là Hắc

[Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Hoá Ra Cũng Là Hắc

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Mở Cửa Trái Tim

Mở Cửa Trái Tim

Chương 63

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Nhân Lộ Thành Thần

Nhân Lộ Thành Thần

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn
Truyện Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 361

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp