Trang 4 - Truyện Ngôn Tình

Truyện Cưới Anh Thêm Lần Nữa Nhé

Cưới Anh Thêm Lần Nữa Nhé

Chương 26

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Chương 475

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hotboy Ác Ma: Ăn Sạch Cô Bé Ngọt Ngào

Hotboy Ác Ma: Ăn Sạch Cô Bé Ngọt Ngào

Chương 76

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Crush... Mày Thích Tao Không?

Crush... Mày Thích Tao Không?

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Ai Sợ Ai

Ai Sợ Ai

Chương 56

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Về Sau Bớt Ăn Cá

Về Sau Bớt Ăn Cá

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Mẫu Hệ Xã Hội: Đa Phu Ký

Mẫu Hệ Xã Hội: Đa Phu Ký

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc

Truyện Ngươi Tốt Nhất

Ngươi Tốt Nhất

Chương 66

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Chương 68

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Bạn Gái Tôi Cao Mét Năm Tám

Bạn Gái Tôi Cao Mét Năm Tám

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Quân Lâm Dưới Thành

Quân Lâm Dưới Thành

Chương 90

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê

Chương 29

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi

Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi

Chương 44

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Nữ Quan Vận Sự

Nữ Quan Vận Sự

Chương 297

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Mãi Yêu Em Như Vậy

Mãi Yêu Em Như Vậy

Chương 89

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cô Nhóc Kia, Hình Như Anh Đã Yêu Em Mất Rồi

Cô Nhóc Kia, Hình Như Anh Đã Yêu Em Mất Rồi

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Tình Yêu Của Anh Sáng Như Biển Sao

Tình Yêu Của Anh Sáng Như Biển Sao

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Khi Em Mỉm Cười

Khi Em Mỉm Cười

Chương 70

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Lời Thì Thầm Trao Em

Lời Thì Thầm Trao Em

Chương 38

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi

Chương 24

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Chân Mệnh

Chân Mệnh

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Chương 80

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Vạn Lần Sủng Vợ

Vạn Lần Sủng Vợ

Chương 46

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị