Trang 3 - Truyện Ngôn Tình Mới

Truyện Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại

Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại

Chương 51

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 45

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng

Truyện Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Chương 65

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ngôn Hi Thành Ngọc

Ngôn Hi Thành Ngọc

Chương 71

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 67

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Chương 381

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Đắc Kỷ

Đắc Kỷ

Chương 53

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Hàm Răng Ngọt Ngào

Hàm Răng Ngọt Ngào

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 188

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Chương 156

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm

Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Tình Nhân Của Tổng Tài

Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 552

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Dùng Răng Thành Danh

Dùng Răng Thành Danh

Chương 38

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh

Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh

Chương 55

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Công Chúa, Ngoan Một Chút

Công Chúa, Ngoan Một Chút

Chương 58

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Ông Bố Họ Hoắc Biến Thái

Ông Bố Họ Hoắc Biến Thái

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Ai Sợ Ai

Ai Sợ Ai

Chương 26

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Ngọt Như Mật

Ngọt Như Mật

Chương 43

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Bạn Gái Tôi Là Tsundere

Bạn Gái Tôi Là Tsundere

Chương 39

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Chương 64

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 318

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ôm Một Cái Nha!

Ôm Một Cái Nha!

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Phiền Não Của Nữ Thần

Phiền Não Của Nữ Thần

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh