Trang 3 - Truyện Ngôn Tình

Truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 2217

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập

Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập

Chương 69

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Chương 68

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện

Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Vượt Rào Trêu Chọc

Vượt Rào Trêu Chọc

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Nói Yêu Em Biết Bao Lần Mới Là Đủ?

Nói Yêu Em Biết Bao Lần Mới Là Đủ?

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Con Rể

Con Rể

Chương 29

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

Chương 5

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Chương 55

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh

Truyện Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Truyện Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Xuyên Nhanh: Vai Ác Boss Toàn Bệnh Kiều

Xuyên Nhanh: Vai Ác Boss Toàn Bệnh Kiều

Chương 40

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Mưa Trước Mái Hiên

Mưa Trước Mái Hiên

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 64

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Trong Phim Ngoài Đời

Trong Phim Ngoài Đời

Chương 53

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 29

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 783

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Thịnh Thế Tiểu Thư

Thịnh Thế Tiểu Thư

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Mạnh Bà Truy Phu Ký

Mạnh Bà Truy Phu Ký

Chương 72

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Nụ Hôn Ngọt Ngào - Hà Tằng Hữu Hạnh

Nụ Hôn Ngọt Ngào - Hà Tằng Hữu Hạnh

Chương 53

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 248

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Uổng Phí Tình Thâm, Giả Đùa Giỡn Cưới Thật