Trang 3 - Truyện Ngôn Tình

Truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 247

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 635

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Đông Của Tôi

Đông Của Tôi

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

Chương 339

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Anh Ấy Rất Điên

Anh Ấy Rất Điên

Chương 67

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Chương 93

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Crush... Mày Thích Tao Không?

Crush... Mày Thích Tao Không?

Chương 40

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 104

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Cháu Gái Của Siêu Sao

Cháu Gái Của Siêu Sao

Chương 30

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nhân Lộ Thành Thần

Nhân Lộ Thành Thần

Chương 126

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 134

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Ngoại Thích Chi Nữ

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 107

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 767

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 363

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Tôi Là Thầy Khai Quang

Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 396

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Đô Thị

Truyện Y Võ Song Toàn

Y Võ Song Toàn

Chương 192

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Một Bước Lên Tiên

Một Bước Lên Tiên

Chương 246

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 91

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám

Truyện Ông Bố Siêu Phàm

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 68

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Bạn Trai, Hắn Mĩ Nhan Thịnh Thế

Bạn Trai, Hắn Mĩ Nhan Thịnh Thế

Chương 15

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Thích Cậu Tớ Nói Là Xong

Thích Cậu Tớ Nói Là Xong

Chương 42

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Nữ Chính Không Định Dọa Người

Nữ Chính Không Định Dọa Người

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Thật Ra Thì Em Không Dễ Thương

Thật Ra Thì Em Không Dễ Thương

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đô Thị

Truyện Hoa Trong Bóng Đêm

Hoa Trong Bóng Đêm

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng