Trang 3 - Truyện Ngôn Tình

Truyện Tiên Đế Trùng Sinh

Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 254

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 162

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Chương 238

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 63

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tổng Tài Đại Ác Muốn Cắn Tôi

Tổng Tài Đại Ác Muốn Cắn Tôi

Chương 58

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 76

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Văn Khương Công Chúa

Văn Khương Công Chúa

Chương 114

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 215

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 661

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 1133

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Ma Thần Hữu Yêu: Tuyệt Mị Thần Vương Phi

Ma Thần Hữu Yêu: Tuyệt Mị Thần Vương Phi

Chương 70

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Phúc Tấn Thuần Phu Ký

Phúc Tấn Thuần Phu Ký

Chương 115

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 450

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Người Thừa Kế Hào Môn

Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 2501

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Chàng Rể Siêu Cấp

Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 2216

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Hữu Duyên Trà Quán

Hữu Duyên Trà Quán

Chương 36

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 70

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu

Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Thần Y Ở Rể

Thần Y Ở Rể

Chương 1861

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 176

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám

Truyện Ngoan, Đừng Chạy

Ngoan, Đừng Chạy

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi Sao?

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Nàng Vương Phi Đến Từ Hiện Đại!

Nàng Vương Phi Đến Từ Hiện Đại!

Chương 67

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 74

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh