Trang 3 - Truyện Ngôn Tình Mới

Truyện Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng

Truyện Ngày Người Thương Một Người Thương Khác

Ngày Người Thương Một Người Thương Khác

Chương 29

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Cố Chấp Ngọt

Cố Chấp Ngọt

Chương 41

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Phu Thê Nhà Nghèo

Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 40

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
Truyện Ảnh Hậu Tái Lâm

Ảnh Hậu Tái Lâm

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Làm Nô

Làm Nô

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại

Truyện Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện

Chương 90

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 69

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Vì Tôi Là Tiên Nữ

Vì Tôi Là Tiên Nữ

Chương 83

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Anh Cũng Có Ngày Này

Anh Cũng Có Ngày Này

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Xin Hãy Ôm Em

Xin Hãy Ôm Em

Chương 153

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Trông Cậu Cũng Có Chút Đẹp Trai

Trông Cậu Cũng Có Chút Đẹp Trai

Chương 61

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Truyện Anh Chọn Tình Nhân Hay Chọn Vợ

Anh Chọn Tình Nhân Hay Chọn Vợ

Chương 45

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện [Ngôn Tình] Mị Hoạn

[Ngôn Tình] Mị Hoạn

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Tiếu Xuân Phong - Nhất Mai Đồng Tiễn

Tiếu Xuân Phong - Nhất Mai Đồng Tiễn

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Chương 268

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Chương 42

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 26

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Chương 83

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Truyện Phiến Đá Màu Xanh Thẳm

Phiến Đá Màu Xanh Thẳm

Chương 20

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Manh Thê Khó Dỗ Thủ Tịch Cưng Chiều Vợ Ngọt Ngào
Truyện Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 2216

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 44

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng