Trang 3 - Truyện Ngôn Tình Mới

Truyện Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 14

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Ngoại Thích Chi Nữ

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Thuần Huyết Huyết Tộc

Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 272

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Chương 88

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Chương 64

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 294

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Yêu Em Khó Lắm Hả Anh?

Yêu Em Khó Lắm Hả Anh?

Chương 32

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Chồng Là Bạn Thân

Chồng Là Bạn Thân

Chương 15

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Vợ Ngốc - Dương Nhạ Uyển

Vợ Ngốc - Dương Nhạ Uyển

Chương 93

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Tình Sắc Dụ Hoặc

Tình Sắc Dụ Hoặc

Chương 69

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Hạnh Phúc Bi Thương

Hạnh Phúc Bi Thương

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Vợ Trước Muốn Tái Hôn

Vợ Trước Muốn Tái Hôn

Chương 212

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân

Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân

Chương 77

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Cô Vợ Thế Thân

Cô Vợ Thế Thân

Chương 32

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Khuynh Thành Nữ Vương Gia: Xấu Phú, Thị Tẩm Đi

Khuynh Thành Nữ Vương Gia: Xấu Phú, Thị Tẩm Đi

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Phượng Nghiên Trấn Quốc

Phượng Nghiên Trấn Quốc

Chương 16

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Yêu Chiều Tận Tâm Khảm

Yêu Chiều Tận Tâm Khảm

Chương 58

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Thay Chị Lấy Chồng

Thay Chị Lấy Chồng

Chương 333

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Thiên Hậu Trở Về

Thiên Hậu Trở Về

Chương 373

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu

Truyện Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!

Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!

Chương 747

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Cả Đời Chỉ Yêu Em

Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 546

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

Chương 422

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng