Trang 3 - Truyện Ngôn Tình

Truyện Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Chương 86

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Lão Đại Là Nữ Lang

Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 275

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Chồng Khờ - Trịnh Chung

Chồng Khờ - Trịnh Chung

Chương 73

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng.
Truyện Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 456

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 395

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 24

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Xuyên Thành Mẹ Ruột Nhân Vật Phản Diện Phật Hệ Hằng Ngày

Xuyên Thành Mẹ Ruột Nhân Vật Phản Diện Phật Hệ Hằng Ngày

Chương 40

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Cô Ấy Rất Không Vui!

Cô Ấy Rất Không Vui!

Chương 56

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Chương 88

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Quái Phi Thiên Hạ

Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1047

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Lương Tướng

Lương Tướng

Chương 91

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 468

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Loan Phượng Minh

Loan Phượng Minh

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Khi Sư Phụ Hắc Hóa

Khi Sư Phụ Hắc Hóa

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Mĩ Nhân Mềm Mại

Mĩ Nhân Mềm Mại

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 2399

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Dạy Tôi Yêu Em

Dạy Tôi Yêu Em

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 201

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Lưỡng Thế Hoan

Lưỡng Thế Hoan

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trinh Thám

Truyện Cẩm Niên

Cẩm Niên

Chương 29

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 231

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không