Trang 3 - Truyện Ngôn Tình

Truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 515

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Kiếp Làm Lẽ

Kiếp Làm Lẽ

Chương 10

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau

Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Gả Cho Kim Chủ - Kim Chủ Là Của Tôi

Gả Cho Kim Chủ - Kim Chủ Là Của Tôi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Lấy Người Không Yêu Mình

Lấy Người Không Yêu Mình

Chương 14

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Bình An

Bình An

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu

Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Tổng Tài Cực Sủng Vợ Yêu Trẻ Con

Tổng Tài Cực Sủng Vợ Yêu Trẻ Con

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ngày Mai Liền Hòa Ly

Ngày Mai Liền Hòa Ly

Chương 55

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cố Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Cố Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Chờ Yêu

Chờ Yêu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Non Xanh Vẫn Ở Đây

Non Xanh Vẫn Ở Đây

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Bà Xã Về Đây Anh Thương

Bà Xã Về Đây Anh Thương

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện From Hanoi

From Hanoi

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Y Sam

Y Sam

Chương 29

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Boss Nhà Nông

Boss Nhà Nông

Chương 46

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Xuyên Qua Hệ Thống Đỏ Đen, Cùng Con Bạn Thân Chơi Đùa Thế Giới

Xuyên Qua Hệ Thống Đỏ Đen, Cùng Con Bạn Thân Chơi Đùa Thế Giới

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Chương 50

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện [12 Chòm Sao] Nhục Dục

[12 Chòm Sao] Nhục Dục

Chương 83

Thể loại: Ngôn Tình