Trang 3 - Truyện Ngôn Tình

Truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 371

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Mạnh Bà Truy Phu Ký

Mạnh Bà Truy Phu Ký

Chương 51

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 42

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Tâm Đầu Hảo

Tâm Đầu Hảo

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tu Tiên Đá Thần

Tu Tiên Đá Thần

Chương 96

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 39

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

Chương 46

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em

Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Quái Phi Thiên Hạ

Quái Phi Thiên Hạ

Chương 940

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 232

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Vị Em

Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Vị Em

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 42

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ám Hương

Ám Hương

Chương 99

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

Truyện Xuyên Thành Bạn Tốt Của Nữ Chính, Phải Làm Sao Bây Giờ?

Xuyên Thành Bạn Tốt Của Nữ Chính, Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Trêu Chọc Vào Lòng Anh

Trêu Chọc Vào Lòng Anh

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Nữ Chính Không Định Dọa Người

Nữ Chính Không Định Dọa Người

Chương 60

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Biến Tra Nam Thành Nữ Phụ Xui Xẻo

Biến Tra Nam Thành Nữ Phụ Xui Xẻo

Chương 26

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Hàm Răng Ngọt Ngào

Hàm Răng Ngọt Ngào

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Gió Nam Và Hoa Hồng

Gió Nam Và Hoa Hồng

Chương 48

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Không Chê Nhiều Lão Công

Không Chê Nhiều Lão Công

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Yêu Anh Phụ Hồ Sát Vách

Yêu Anh Phụ Hồ Sát Vách

Chương 36

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện [Livestream] Cô Gái Bệnh Mù Mặt Không Dễ Tán

[Livestream] Cô Gái Bệnh Mù Mặt Không Dễ Tán

Chương 16

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày

Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày

Chương 91

Thể loại: Ngôn Tình