Trang 3 - Truyện Ngôn Tình

Truyện Diễn Trò

Diễn Trò

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 41

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tùng Hoa

Tùng Hoa

Chương 93

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Lạc Lối Trong Tim Anh

Lạc Lối Trong Tim Anh

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hai Nam Chính Đối Địch, Xin Đừng Kéo Ta Vào!

Hai Nam Chính Đối Địch, Xin Đừng Kéo Ta Vào!

Chương 68

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Lấy Chồng Giàu

Lấy Chồng Giàu

Chương 12

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Khi Học Thần Xuyên Vào Học Tra

Khi Học Thần Xuyên Vào Học Tra

Chương 8

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 76

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng

Truyện Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Chương 39

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi

Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi

Chương 87

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện [Hệ Thống] Xoay Người Của Uyển Nhi

[Hệ Thống] Xoay Người Của Uyển Nhi

Chương 447

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 97

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé?

Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé?

Chương 69

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 83

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Chương 76

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế

Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế

Chương 90

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Chương 66

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Quái Phi Thiên Hạ

Quái Phi Thiên Hạ

Chương 898

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 313

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2037

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Bé Ngoan

Bé Ngoan

Chương 10

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Chỉ Là Anh Giấu Đi

Chỉ Là Anh Giấu Đi

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Phương Án Nghịch Tập Nam Thần

Phương Án Nghịch Tập Nam Thần

Chương 56

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Ký Ức Học Trò

Ký Ức Học Trò

Chương 86

Thể loại: Ngôn Tình