Trang 2 - Truyện Ngôn Tình

VIP Truyện Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ
VIP Truyện Cô Dâu Trăm Tỷ, Tổng Tài Đại Nhân Xin Dịu Dàng

Cô Dâu Trăm Tỷ, Tổng Tài Đại Nhân Xin Dịu Dàng

FULL

Thể loại: Dịch VIP, Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng

VIP Truyện Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

VIP Truyện Tổng Giám Đốc Cuồng Vợ 5000 Tuổi

Tổng Giám Đốc Cuồng Vợ 5000 Tuổi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

VIP Truyện Sủng Tận Trời Vợ Nhỏ Tinh Nghịch

Sủng Tận Trời Vợ Nhỏ Tinh Nghịch

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

VIP Truyện Một Đêm Vui Vẻ Tổng Giám Đốc Xấu Xa
VIP Truyện Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

VIP Truyện Phi Công Chưa Đủ Giờ Bay

Phi Công Chưa Đủ Giờ Bay

FULL

Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình

Truyện Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 66

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 201

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 81

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 264

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1089

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Nông Kiều Có Phúc

Nông Kiều Có Phúc

Chương 25

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 291

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Mạt Thế Không Gian: Nam Thần Độc Sủng Vợ Tang Thi

Mạt Thế Không Gian: Nam Thần Độc Sủng Vợ Tang Thi

Chương 17

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Pokemon Kaitou Izumi

Pokemon Kaitou Izumi

Chương 671

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Khúc Chiết Trong Lòng

Khúc Chiết Trong Lòng

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Chương 50

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Dâu Tây Ấn

Dâu Tây Ấn

Chương 67

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Vương Vấn Đầy Cố Chấp

Vương Vấn Đầy Cố Chấp

Chương 41

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 218

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 82

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không