Trang 2 - Truyện Ngôn Tình

VIPTruyện Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

FULL

Thể loại: Dịch VIP, Ngôn Tình, được yêu thích nhất

VIPTruyện Hào Môn Vui Nhộn – Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa

Hào Môn Vui Nhộn – Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

VIPTruyện Một Đêm Vui Vẻ Tổng Giám Đốc Xấu Xa
VIPTruyện Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

VIPTruyện Phi Công Chưa Đủ Giờ Bay

Phi Công Chưa Đủ Giờ Bay

FULL

Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình

Truyện Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 285

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Truyện Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 91

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chương 269

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 95

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tuổi Trẻ Nồng Nhiệt

Tuổi Trẻ Nồng Nhiệt

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Truyện Sủng Nhập Tâm Phi

Sủng Nhập Tâm Phi

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

Chương 42

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Cô Ấy Rất Không Vui!

Cô Ấy Rất Không Vui!

Chương 40

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện [Đồng Nhân Hp] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ

[Đồng Nhân Hp] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ

Chương 98

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không

Truyện Cẩm Tịch

Cẩm Tịch

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Tiên Hiệp

Truyện Cô Dâu Của Trung Tá

Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 412

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 428

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Niệm Niệm Hôn Tình

Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 842

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Nữ Quan Vận Sự

Nữ Quan Vận Sự

Chương 333

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 280

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Người Điện Tử Mười Vạn Vôn

Người Điện Tử Mười Vạn Vôn

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Chương 284

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại