Trang 2 - Truyện Ngôn Tình Mới

Truyện Chồng Yêu Là Quỷ

Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 146

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Mèo Yêu

Mèo Yêu

Chương 53

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Năm Năm Ngứa Ngáy

Năm Năm Ngứa Ngáy

Chương 39

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Chương 149

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Trung Học Mỹ Nữ

Trung Học Mỹ Nữ

Chương 122

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Truyện Ép Khô Nam Phụ

Ép Khô Nam Phụ

Chương 97

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng, Cổ Đại

Truyện Phùng Mật

Phùng Mật

Chương 32

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại

Truyện Mỗi Cái Thế Giới Tô Một Lần

Mỗi Cái Thế Giới Tô Một Lần

Chương 71

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Nhật Ký Của Cô Nàng Bệnh Công Chúa

Nhật Ký Của Cô Nàng Bệnh Công Chúa

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Xuyên Nhanh: Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu

Xuyên Nhanh: Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu

Chương 167

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi

Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi

Chương 83

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 128

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)
Truyện [Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja

[Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja

Chương 74

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 220

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Tiên Môn

Tiên Môn

Chương 715

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ: Chiến Thần Sát Thủ Phi

Phượng Nghịch Thiên Hạ: Chiến Thần Sát Thủ Phi

Chương 73

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Vợ Yêu Của Thiếu Tá

Vợ Yêu Của Thiếu Tá

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 205

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Đoạt Xá Thành Thê

Đoạt Xá Thành Thê

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Chí Tôn Triệu Hồi Sư

Chí Tôn Triệu Hồi Sư

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Đạo Chu

Đạo Chu

Chương 300

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 92

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Chương 36

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại