Trang 2 - Truyện Ngôn Tình

VIP Truyện Cô Dâu Trăm Tỷ, Tổng Tài Đại Nhân Xin Dịu Dàng

Cô Dâu Trăm Tỷ, Tổng Tài Đại Nhân Xin Dịu Dàng

FULL

Thể loại: Dịch VIP, Ngôn Tình, Quân Nhân, Sủng

VIP Truyện Quang Cảnh Đại Hôn, Phó Tiên Sinh Yêu Chiều Tận Xương

Quang Cảnh Đại Hôn, Phó Tiên Sinh Yêu Chiều Tận Xương

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

VIP Truyện Hào Môn Vui Nhộn – Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa

Hào Môn Vui Nhộn – Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

VIP Truyện Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược

VIP Truyện Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần
VIP Truyện Tư Thiếu Độc Sủng Vợ Mới

Tư Thiếu Độc Sủng Vợ Mới

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Nhân

VIP Truyện Tổng Giám Đốc Tà Ác Yêu Thương Vợ

Tổng Giám Đốc Tà Ác Yêu Thương Vợ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

VIP Truyện Một Đêm Vui Vẻ Tổng Giám Đốc Xấu Xa
VIP Truyện Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngược

VIP Truyện Phi Công Chưa Đủ Giờ Bay

Phi Công Chưa Đủ Giờ Bay

FULL

Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình

Truyện Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!

Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!

Chương 94

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Trúc Mã Là Đại Nhân

Trúc Mã Là Đại Nhân

Chương 25

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Quy Đức Hầu Phủ

Quy Đức Hầu Phủ

Chương 15

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Chờ Tôi Có Tội

Chờ Tôi Có Tội

Chương 348

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Tiểu Kiều Thê

Tiểu Kiều Thê

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Em Là Của Chính Tôi

Em Là Của Chính Tôi

Chương 59

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 578

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 154

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Cỏ Ba Lá (Three-Leaf Clover)

Cỏ Ba Lá (Three-Leaf Clover)

Chương 74

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Truyện [Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Chương 390

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Trùng Sinh Chi Thương Lam

Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 132

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 352

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 461

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 143

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không