Truyện Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 86

Truyện Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Chương 117

Truyện Sủng Phi Của Thuận Đế

Chương 86

Truyện Tẫn Hoan - Xuân Phong Lựu Hỏa

Chương 36

Truyện Vợ Yêu Ở Trên: Boss, Đừng Yêu Tôi

Chương 99

Truyện Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ

Chương 51

Truyện Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Chương 14

Truyện Thua Vì Yêu Em

Chương 38

Truyện Thượng Thần Ở Thế Kỉ 21

Chương 5

Truyện Ông Xã Đừng Đến Đây!

Chương 52

Truyện Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ

Chương 120

Truyện Nữ Quan Vận Sự

Chương 256

Truyện Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 10

Truyện Hợp Đồng Tình Nhân (Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình)

Chương 288

Truyện Kim Chi Ngự Diệp

Chương 15

Truyện Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Chương 56

Truyện Quấn Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 283

Truyện Rất Yêu Cô vợ Ép Hôn

Chương 80

Truyện Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 25

Truyện Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 88

Truyện Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Chương 27

Truyện Độc Sủng Thánh Tâm

Chương 150

Truyện Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 259

Truyện Dạ Hành Ca

Chương 73