Trang 5 - Truyện Mới Mới

Truyện Nơi Nào Dành Cho Tình Yêu Chúng Ta

Nơi Nào Dành Cho Tình Yêu Chúng Ta

Chương 31

Thể loại: Teen, Đô Thị

Truyện Này Chủ Tịch! Đừng Gọi Em Là Vợ

Này Chủ Tịch! Đừng Gọi Em Là Vợ

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Dây Dưa Cùng Người Bên Nhau Trọn Đời

Dây Dưa Cùng Người Bên Nhau Trọn Đời

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Sắc

Truyện Nước Mắt Bồ Công Anh

Nước Mắt Bồ Công Anh

Chương 113

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Ngày Trôi Về Phía Cũ

Ngày Trôi Về Phía Cũ

Chương 39

Thể loại: Đô Thị

Truyện Thương Yêu Bảo Bối

Thương Yêu Bảo Bối

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Giam Cầm Nhân Tính

Giam Cầm Nhân Tính

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Hướng Dẫn Phát Tình

Hướng Dẫn Phát Tình

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Như Là Yêu Thương

Như Là Yêu Thương

Chương 55

Thể loại: Teen, Đô Thị

Truyện [Đồng Nhân] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

[Đồng Nhân] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Trưởng Công Chúa Trùng Sinh

Trưởng Công Chúa Trùng Sinh

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Nhập Cốt Tương Tư

Nhập Cốt Tương Tư

Chương 39

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Nhiệt Độ Xã Giao (Xã Giao Ôn Độ)
Truyện Nàng Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Nàng Tiểu Thư Nghịch Ngợm

FULL

Thể loại: Teen, Đô Thị

Truyện Tuyệt Sắc Nữ Thần

Tuyệt Sắc Nữ Thần

Chương 16

Thể loại: Dị Năng, Sắc, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Thế Giới Huyền Huyễn

Thế Giới Huyền Huyễn

Chương 88

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Tôi Có Thể Bao Dưỡng Anh Không?

Tôi Có Thể Bao Dưỡng Anh Không?

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống

Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống

Chương 104

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Chương 46

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Đô Thị Truy Mỹ Ký

Đô Thị Truy Mỹ Ký

Chương 79

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Vô Thượng Thần Trúc

Vô Thượng Thần Trúc

Chương 47

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện [Tầm Công Ký] Lương Thê Hiền Phụ

[Tầm Công Ký] Lương Thê Hiền Phụ

Chương 10

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mạt Thế Khinh Khí Cầu

Mạt Thế Khinh Khí Cầu

Chương 7

Thể loại: Trọng Sinh

Truyện Văn Lang Đại Lục

Văn Lang Đại Lục

Chương 22

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không