Truyện Giữa Những Nhớ Quên

Chương 20

Truyện Sủng Thê Tận Xương: Ông Xã Thần Bí Có Chút Hư

Chương 30

Truyện Lão Tướng

Chương 13

Truyện Yêu Em Từ Giọng Nói

Chương 11

Truyện Thiếu Thêm Một Chút Đường

Chương 5

Truyện Thiên Thế Khúc

Chương 31

Truyện Chỉ Muốn Ôm Em Về Nhà

Chương 20

Truyện Quả Táo Nhỏ

Chương 19

Truyện Phiến Đá Màu Xanh Thẳm

Chương 13

Truyện Vĩnh Hằng Quốc Độ

Chương 4

Truyện Ác Ma Tái Suất (Ác Ma Tái Xuất)

Chương 78

Truyện Sao Lại Nhẫn Tâm Tổn Thương Người Yêu Em...?

Chương 8

Truyện Kiếm Lai

Chương 9

Truyện Đem Em Nhai Nuốt

Chương 23

Truyện Ta Là Một Tên Trai Thẳng Làm Công Ở Gay Bar

Chương 2

Truyện Nhân Duyên Tiền Định

Chương 71

Truyện Chủ Tịch Phúc Hắc: Vợ À! Em Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm

Chương 47

Truyện Quyền Thần Dưỡng Thành

Chương 65

Truyện Thiên Hậu Trở Về

Chương 15

Truyện Nhị Thứ Nguyên Pháp Thần

Chương 54

Truyện Quỷ Vương Gia, Bổn Cung Thú Ngươi!

Chương 2

Truyện Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê

FULL

Truyện Thân Là Một Tên Hôn Quân

FULL

Truyện Bổn Tọa Vì Nam Chính Lo Nát Tâm

FULL