Truyện Tan Chảy

FULL

Truyện Thịnh Thế Độc Sủng Chi Đệ Nhất Nam Hậu

FULL

Truyện Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 23

Truyện Tình Yêu Trực Tuyến

Chương 21

Truyện Dâm Nữ

Chương 4

Truyện Đoạt Xá Thành Thê

Chương 9

Truyện Ép Khô Nam Phụ

Chương 44

Truyện Nữ Phụ Xuyên Nhanh Thề Muốn Phác Gục Nam Chủ

Chương 74

Truyện Đệ Đệ

FULL

Truyện Không Người Gặp Lại

Chương 86

Truyện Xứng Danh Một Đêm Bảy Lần Lang

FULL

Truyện Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư

Chương 4

Truyện Trạch Nam Hoàng Kim

Chương 14

Truyện Fangirl Thành Công

FULL

Truyện Thầy Giáo Luôn Thích Làm Em!

Chương 13

Truyện Bà Xã Của Ảnh Đế

Chương 3

Truyện Siêu Nhân Việt Nam

Chương 10

Truyện Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 196

Truyện Av Quay Chụp Chỉ Nam

Chương 48

Truyện Mộng Như Lời Thán

FULL

Truyện Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Chương 121

Truyện Đồ Keo Kiệt Bủn Xỉn Yêu Tôi

Chương 22

Truyện Có Dải Ngân Hà Trong Mắt Anh

FULL

Truyện Đế Mộng

Chương 20