Trang 3 - Truyện Mới Mới

Truyện Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật
Truyện Cuộc Sống Muôn Màu Của Anh Chàng Mặt Than
Truyện Người Đến Trễ

Người Đến Trễ

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tôi Thực Sự Rất Tuyệt Vọng

Tôi Thực Sự Rất Tuyệt Vọng

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Bà Xã Của Ta Là Chư Thiên Nữ Đế

Bà Xã Của Ta Là Chư Thiên Nữ Đế

Chương 3

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Nguyệt Long Thiên

Nguyệt Long Thiên

Chương 24

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Linh Sủng Của Ta Là Thần Thú Biến Dị!!

Linh Sủng Của Ta Là Thần Thú Biến Dị!!

Chương 16

Thể loại: Đô Thị

Truyện Zuckerberg Identity

Zuckerberg Identity

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Vợ Yêu Siêu Sao: Chồng Trước, Mời Tránh Ra

Vợ Yêu Siêu Sao: Chồng Trước, Mời Tránh Ra

Chương 36

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Tam Thiên Lưu Hành

Tam Thiên Lưu Hành

Chương 19

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Kiếm Đạo Ca Hành

Kiếm Đạo Ca Hành

Chương 30

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Solo Leveling - Thăng Cấp Một Mình

Solo Leveling - Thăng Cấp Một Mình

Chương 30

Thể loại: Đô Thị

Truyện Mãi Yêu Em

Mãi Yêu Em

Chương 10

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Lại Đây Cho Em Khi Dễ Một Chút

Lại Đây Cho Em Khi Dễ Một Chút

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Quán Mì Tư Ca

Quán Mì Tư Ca

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Rất Thích

Rất Thích

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Anh!! Em Muốn Mua Trà Sữa

Anh!! Em Muốn Mua Trà Sữa

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch
Truyện Kết Hôn! Anh Dám Không?

Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 80

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi

Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

Chương 392

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ

Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 96

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Chồng Yêu Là Quỷ

Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 122

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Kiếm Tu Cùng Phòng Của Tôi

Kiếm Tu Cùng Phòng Của Tôi

FULL

Thể loại: Đam Mỹ