Truyện Mới Mới

Truyện Ngày Người Thương Một Người Thương Khác

Ngày Người Thương Một Người Thương Khác

Chương 29

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài

Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài

Chương 62

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Minh Như Thần Tư

Minh Như Thần Tư

FULL

Thể loại: Sủng, Đô Thị

Truyện Dữ Thiên Đồng Thú

Dữ Thiên Đồng Thú

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện [Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong

[Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong

Chương 77

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Anh Chọn Tình Nhân Hay Chọn Vợ

Anh Chọn Tình Nhân Hay Chọn Vợ

Chương 45

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Sủng Ái Của Bọn Quyền Thế

Sủng Ái Của Bọn Quyền Thế

Chương 200

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Vợ Mới Của Lục Thiếu

Vợ Mới Của Lục Thiếu

Chương 200

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 124

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Chào Anh, Thổ Hào!

Chào Anh, Thổ Hào!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Ôn Nhu Nam Phụ Đều Là Gạt Người

Ôn Nhu Nam Phụ Đều Là Gạt Người

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Xuyên Nhanh: Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu

Xuyên Nhanh: Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu

Chương 164

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!

Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!

Chương 55

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Diệu Diệu

Diệu Diệu

Chương 99

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

FULL

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Vẽ Nên Hạnh Phúc

Vẽ Nên Hạnh Phúc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Tổng Tài Muốn Đè Tôi

Tổng Tài Muốn Đè Tôi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Sủng Ái Cả Đời

Sủng Ái Cả Đời

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Giang Sơn Hứa Nhĩ

Giang Sơn Hứa Nhĩ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Hữu Nhãn Vô Địch

Hữu Nhãn Vô Địch

Chương 1

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Công Chúa Hòa Thân

Công Chúa Hòa Thân

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Dưỡng Công Ký

Dưỡng Công Ký

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ

Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?