Truyện Mới

Truyện Pokemon Master

Pokemon Master

Chương 8

Thể loại: Xuyên Không

Truyện Tôi Muốn Có Một Mái Nhà

Tôi Muốn Có Một Mái Nhà

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Trà Cam

Trà Cam

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tiền Nhiệm Đều Là Alpha

Tiền Nhiệm Đều Là Alpha

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Độc Nhất Vô Nhị Thịnh Sủng

Độc Nhất Vô Nhị Thịnh Sủng

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Mưu Đồ Đã Lâu

Mưu Đồ Đã Lâu

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện 80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay

80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Nàng Chỉ Là Chế Phục Khống

Nàng Chỉ Là Chế Phục Khống

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Khi Quân Vi Hoàng

Khi Quân Vi Hoàng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện May Mắn Gặp Được Em

May Mắn Gặp Được Em

Chương 14

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Khom Lưng Vì Anh

Khom Lưng Vì Anh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Call Boy

Call Boy

Chương 8

Thể loại: Đô Thị

Truyện Mr Happy

Mr Happy

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Tam Sinh Tam Thế Chiết Cẩm Thư

Tam Sinh Tam Thế Chiết Cẩm Thư

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Giá Như...

Giá Như...

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 18

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Truyện Bạn Trai Thiên Tài

Bạn Trai Thiên Tài

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Vụng Trộm Không Thể Giấu

Vụng Trộm Không Thể Giấu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Muôn Vàn Cưng Chiều

Muôn Vàn Cưng Chiều

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Vô Hạn Huyết Hạch

Vô Hạn Huyết Hạch

Chương 4

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 8

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không