Truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 222

Truyện Khó Được Kẻ Có Tiền

FULL

Truyện Thế Thân Nghịch Tập Chỉ Nam

FULL

Truyện Tàng Châu

Chương 2

Truyện Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Chương 14

Truyện Đại Tra Công Và Tiểu Mỹ Nhân

FULL

Truyện Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 2

Truyện Cô Gái Nhỏ Của Giáo Sư Thời

Chương 35

Truyện Chí Tôn Triệu Hồi Sư

Chương 37

Truyện Quy Lộc

Chương 4

Truyện Tổng Tài Mỗi Ngày Cầu Ôm Ôm

Chương 2

Truyện Người Yêu Hỡi, Hãy “Đánh Dấu” Em Đi

FULL

Truyện Nhật Kí Theo Đuổi Idol Của Tổng Giám Đốc

FULL

Truyện Một Vị Quan Văn Eo Rất Nhỏ

FULL

Truyện Mối Tình Của Hai Bang Chủ Hắc Bang

Chương 18

Truyện Tôi Không Làm Đại Ca Nhiều Năm Rồi!

FULL

Truyện Tán Tỉnh Đến Nghiện

Chương 3

Truyện Xuyên Nhanh: Xuyên Thành Anh Trai Nữ Chính

Chương 16

Truyện Trộm Cưới 99 Ngày: Chủ Tịch, Hãy Dè Dặt

Chương 32

Truyện Nhật Ký Dưỡng Thành Mẹ Kế

Chương 40

Truyện Lương Duyên Tả Ý

Chương 26

Truyện Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma

Chương 49

Truyện Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc

Chương 100

Truyện Mau Xuyên Công Lược Boss Phản Diện Nam Thần

Chương 81