Truyện Mới Mới

Truyện Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê

Chương 15

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thảo Hôn Tướng Công

Thảo Hôn Tướng Công

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Người Bị Ta Chôn Sống Kia

Người Bị Ta Chôn Sống Kia

FULL

Thể loại: Mới

Truyện Tâm Ma - Jim Maryal

Tâm Ma - Jim Maryal

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Kết Hôn Ba Năm Phát Hiện Lão Công Là Mèo
Truyện Hào Môn Sủng Hôn

Hào Môn Sủng Hôn

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Nhặt Được Một Con Mèo Ba Tư

Nhặt Được Một Con Mèo Ba Tư

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Sủng

Truyện Xuyên Qua Thành Tiểu Ca Nhi Chủng Điền Ký

Xuyên Qua Thành Tiểu Ca Nhi Chủng Điền Ký

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Truyện Phục Hôn Chỉ Vì Thượng Ta

Phục Hôn Chỉ Vì Thượng Ta

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Chấp Mê

Chấp Mê

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Tiểu Thế Tử

Tiểu Thế Tử

FULL

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Khế Ước Hàng Tỷ: Nắm Giữ Ông Xã Giàu Có

Khế Ước Hàng Tỷ: Nắm Giữ Ông Xã Giàu Có

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ta Muốn Nghỉ Hưu

Ta Muốn Nghỉ Hưu

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Đem Tất Cả Cuộc Đời Này Gom Lại, Chỉ Có Anh
Truyện Em Gái Của Lão Công Thật Bá Đạo

Em Gái Của Lão Công Thật Bá Đạo

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Cán Cân Đồng

Cán Cân Đồng

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Họa Tâm Anh

Họa Tâm Anh

Chương 1

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 327

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Hai Người Chồng

Hai Người Chồng

Chương 77

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện [Hệ Thống] Xoay Người Của Uyển Nhi

[Hệ Thống] Xoay Người Của Uyển Nhi

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Đừng Chơi Cùng Yêu Quái

Đừng Chơi Cùng Yêu Quái

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Làm Thịt Thỏ Con

Làm Thịt Thỏ Con

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình