Truyện Mới

Truyện Gái Ngành

Gái Ngành

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Vợ Của Chồng Tôi

Vợ Của Chồng Tôi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Trò Chơi Nhân Tình

Trò Chơi Nhân Tình

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Những Đứa Con Bị Bỏ Lại

Những Đứa Con Bị Bỏ Lại

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

VIP Truyện Trò Chơi Sinh Tồn Mở Khóa Nghìn Tỷ Thiên Phú
Truyện Chym To Có Tác Cmn Dụng

Chym To Có Tác Cmn Dụng

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Kiếp Đoạn Trường

Kiếp Đoạn Trường

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Em Và Ác Quỷ

Em Và Ác Quỷ

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Ê! Hay Là Mình Quen Nhau Đi!

Ê! Hay Là Mình Quen Nhau Đi!

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Yêu Chủ Nợ Của Chồng

Yêu Chủ Nợ Của Chồng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Truyện Cô Ấy Là Gia Sư Của Con Tôi

Cô Ấy Là Gia Sư Của Con Tôi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Giấc Mộng Ngày Xuân

Giấc Mộng Ngày Xuân

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Định Mệnh Thứ Hai

Định Mệnh Thứ Hai

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Hương Vị Đồng Xanh

Hương Vị Đồng Xanh

FULL

Thể loại: Teen

Truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

VIP Truyện Lão Nạp Phải Hoàn Tục

Lão Nạp Phải Hoàn Tục

Chương 0

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Sai Lầm Duy Nhất

Sai Lầm Duy Nhất

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Lột Xác - Trang Buby

Lột Xác - Trang Buby

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Ba Ngày Yêu

Ba Ngày Yêu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Cơn Mưa Định Mệnh

Cơn Mưa Định Mệnh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Máu Trong Tim

Máu Trong Tim

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Vết Xe Đổ

Vết Xe Đổ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Cho Em Theo Cậu!

Cho Em Theo Cậu!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình