Truyện Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp

Chương 13

Truyện Âm Trung Quỷ

FULL

Truyện Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 121

Truyện [Ma Thổi Đèn] Phủ Tiên Độc Cổ

Chương 17

Truyện Ác Linh Quốc Gia 2

Chương 53

Truyện Cô Dâu Thứ Bảy

Chương 59

Truyện Tự Truyện Tâm Linh - Nghiệp Âm

Chương 36

Truyện Bước Chân Đêm

FULL

Truyện Nhập Vọng

FULL

Truyện Kẻ Trộm Mộ

FULL

Truyện Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 45

Truyện Lớp Học Kinh Dị

Chương 104

Truyện Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm

FULL

Truyện Soul Come Back

Chương 18

Truyện Cánh Cửa

Chương 5

Truyện Ebolavior

Chương 32

Truyện Thân Biên (Nhân Quỷ)

FULL

Truyện The Khải Huyền

Chương 64

Truyện Hang Động Kinh Khủng

Chương 25

Truyện Hoàng Hà Quỷ Quan

Chương 17

Truyện Zoo

FULL

Truyện Nước Mắt Zombie

Chương 3

Truyện Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma

FULL

Truyện Mưu Sát

FULL