Trang 4 - Truyện Kiếm Hiệp Mới

Truyện Nghịch Thiên Hệ Thống

Nghịch Thiên Hệ Thống

Chương 8

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Công Chúa Song Sinh

Công Chúa Song Sinh

Chương 12

Thể loại: Kiếm Hiệp, Teen

Truyện Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Chương 34

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị

Truyện Đao Giả Bá Vương

Đao Giả Bá Vương

Chương 44

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Sinh Tử Biến

Sinh Tử Biến

Chương 3

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Bút Kí Huyền Môn

Bút Kí Huyền Môn

Chương 101

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện

Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện

Chương 15

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Long Chi Đế Tu

Long Chi Đế Tu

Chương 28

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc, Dị Năng

Truyện Thư Kiếm Trường An

Thư Kiếm Trường An

Chương 757

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Thần Thoại Tái Sinh

Thần Thoại Tái Sinh

Chương 80

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Nhất Mộng Tình Ca

Nhất Mộng Tình Ca

Chương 8

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Thố Vương Tiên Lộ

Thố Vương Tiên Lộ

Chương 137

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Đăng Phong Thành Thần

Đăng Phong Thành Thần

Chương 36

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Hệ Thống Của Tôi Là Nữ

Hệ Thống Của Tôi Là Nữ

Chương 13

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Anh Hùng

Anh Hùng

Chương 126

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Trọng Sinh Biên Bất Phụ

Trọng Sinh Biên Bất Phụ

Chương 29

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Chương 26

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Huyết Hận Phi Ưng

Huyết Hận Phi Ưng

Chương 92

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Hắc Ám Thần Đế

Hắc Ám Thần Đế

Chương 30

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Ảnh Ma Dị Nhân

Ảnh Ma Dị Nhân

Chương 2

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đô Thị, Sắc, Cung Đấu, Dị Năng

Truyện Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

FULL

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Ngược, Cổ Đại

Truyện Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Chương 545

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

Chương 349

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Vân Đạm Phong Khinh

Vân Đạm Phong Khinh

Chương 8

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại