Trang 4 - Truyện Kiếm Hiệp Mới

Truyện Cửu Chuyển Ma Kinh

Cửu Chuyển Ma Kinh

Chương 102

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Cổ Đại

Truyện Đế Trụ

Đế Trụ

Chương 139

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Yêu Vì Tính Phúc

Yêu Vì Tính Phúc

Chương 101

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Ngược, Cổ Đại

Truyện Tung Hoành Thiên Khung

Tung Hoành Thiên Khung

Chương 41

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Đạo Thống Vô Nhất

Đạo Thống Vô Nhất

Chương 13

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Phong Trung Dạ Điệp

Phong Trung Dạ Điệp

Chương 19

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 269

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Chương 10

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Nghịch Thiên Tà Thần

Nghịch Thiên Tà Thần

Chương 49

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Giáo Chủ Mỗi Ngày Đều Rất Đói Bụng

Giáo Chủ Mỗi Ngày Đều Rất Đói Bụng

Chương 7

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Sắc, Cổ Đại

Truyện Nghịch Thiên Hệ Thống

Nghịch Thiên Hệ Thống

Chương 8

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Chương 34

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị

Truyện Đao Giả Bá Vương

Đao Giả Bá Vương

Chương 44

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Sinh Tử Biến

Sinh Tử Biến

Chương 3

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Bút Kí Huyền Môn

Bút Kí Huyền Môn

Chương 101

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện

Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện

Chương 15

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Long Chi Đế Tu

Long Chi Đế Tu

Chương 28

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc, Dị Năng

Truyện Thư Kiếm Trường An

Thư Kiếm Trường An

Chương 757

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Thần Thoại Tái Sinh

Thần Thoại Tái Sinh

Chương 80

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Nhất Mộng Tình Ca

Nhất Mộng Tình Ca

Chương 8

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Thố Vương Tiên Lộ

Thố Vương Tiên Lộ

Chương 137

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Hệ Thống Của Tôi Là Nữ

Hệ Thống Của Tôi Là Nữ

Chương 13

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Anh Hùng

Anh Hùng

Chương 126

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Trọng Sinh Biên Bất Phụ

Trọng Sinh Biên Bất Phụ

Chương 29

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh