Truyện Thương Thiên Tiên Đế

Thương Thiên Tiên Đế

Chương 50

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Tình Kiếm Huyền Nguyệt Quốc

Tình Kiếm Huyền Nguyệt Quốc

Chương 3

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Hắc Phong Thành Chiến Ký

Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 248

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ, Trinh Thám, Cổ Đại

Truyện Dị Giới Truy Mỹ Ký

Dị Giới Truy Mỹ Ký

Chương 27

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Thiên Tống

Thiên Tống

FULL

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Nguyên Thủy Chiến Ký

Nguyên Thủy Chiến Ký

Chương 66

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Tuyệt Thế Dược Thần

Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 198

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Chương 105

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc, Cổ Đại

Truyện Chích Thủ Già Thiên

Chích Thủ Già Thiên

Chương 123

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Thần Y Phế Vật Phi

Thần Y Phế Vật Phi

Chương 48

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình

Truyện Bạch Bào Tổng Quản

Bạch Bào Tổng Quản

Chương 764

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Vô Địch Thiên Hạ

Vô Địch Thiên Hạ

Chương 261

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Thần Võ Chiến Vương

Thần Võ Chiến Vương

Chương 528

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Linh Phi Kinh

Linh Phi Kinh

Chương 31

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Vú Nuôi Của Rồng

Vú Nuôi Của Rồng

Chương 109

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Phong Thần

Phong Thần

Chương 60

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Chiến Loạn Sơn Hà

Chiến Loạn Sơn Hà

Chương 5

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Vô Tận Kiếm Trang

Vô Tận Kiếm Trang

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Đồ Thần Chi Lộ

Đồ Thần Chi Lộ

FULL

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đô Thị

Truyện Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Hoạt Sắc Sinh Kiêu

FULL

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Ngự Phong Phấn Cô Nương

Ngự Phong Phấn Cô Nương

FULL

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Cuồng Long Chưởng

Cuồng Long Chưởng

FULL

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc, Cổ Đại

Truyện Tầm Lộ

Tầm Lộ

Chương 92

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Tuyệt Thế Linh Môn

Tuyệt Thế Linh Môn

Chương 4

Thể loại: Kiếm Hiệp