Trang 3 - Truyện Kiếm Hiệp Mới

Truyện Thiên Hồn Đại Lục

Thiên Hồn Đại Lục

Chương 48

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Nhiếp Chính Đại Minh

Nhiếp Chính Đại Minh

Chương 8

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Thông Thiên Cổ Lộ

Thông Thiên Cổ Lộ

Chương 25

Thể loại: Kiếm Hiệp, Cổ Đại

Truyện Kiếm Lai

Kiếm Lai

Chương 9

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Huyết Trùng Tiên Khung

Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 94

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Trò Chơi Luân Hồi

Trò Chơi Luân Hồi

Chương 197

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Tối Cường Âm Dương Đại Tông Chủ

Tối Cường Âm Dương Đại Tông Chủ

Chương 15

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Chiến Tranh Vị Diện

Chiến Tranh Vị Diện

Chương 64

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Cửu Chuyển Ma Kinh

Cửu Chuyển Ma Kinh

Chương 102

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Cổ Đại

Truyện Đế Trụ

Đế Trụ

Chương 139

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Yêu Vì Tính Phúc

Yêu Vì Tính Phúc

Chương 101

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Ngược, Cổ Đại

Truyện Tung Hoành Thiên Khung

Tung Hoành Thiên Khung

Chương 41

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Đạo Thống Vô Nhất

Đạo Thống Vô Nhất

Chương 13

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Phong Trung Dạ Điệp

Phong Trung Dạ Điệp

Chương 19

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 269

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Chương 10

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Nghịch Thiên Tà Thần

Nghịch Thiên Tà Thần

Chương 49

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Giáo Chủ Mỗi Ngày Đều Rất Đói Bụng

Giáo Chủ Mỗi Ngày Đều Rất Đói Bụng

Chương 7

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Sắc, Cổ Đại

Truyện Nghịch Thiên Hệ Thống

Nghịch Thiên Hệ Thống

Chương 8

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Công Chúa Song Sinh

Công Chúa Song Sinh

Chương 12

Thể loại: Kiếm Hiệp, Teen

Truyện Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Chương 34

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị

Truyện Đao Giả Bá Vương

Đao Giả Bá Vương

Chương 44

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Sinh Tử Biến

Sinh Tử Biến

Chương 3

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Bút Kí Huyền Môn

Bút Kí Huyền Môn

Chương 101

Thể loại: Kiếm Hiệp