Truyện Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Chương 26

Truyện Huyết Hận Phi Ưng

Chương 92

Truyện Hắc Ám Thần Đế

Chương 30

Truyện Chiến Tranh Vị Diện

Chương 31

Truyện Ảnh Ma Dị Nhân

Chương 2

Truyện Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

FULL

Truyện Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Chương 545

Truyện Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

Chương 349

Truyện Vân Đạm Phong Khinh

Chương 8

Truyện Truy Thần Chi Đạo

Chương 11

Truyện Thương Thiên Tiên Đế

Chương 50

Truyện Tình Kiếm Huyền Nguyệt Quốc

Chương 3

Truyện Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 248

Truyện Dị Giới Truy Mỹ Ký

Chương 27

Truyện Thiên Tống

FULL

Truyện Nguyên Thủy Chiến Ký

Chương 66

Truyện Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 198

Truyện Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Chương 105

Truyện Chích Thủ Già Thiên

Chương 123

Truyện Thần Y Phế Vật Phi

Chương 48

Truyện Bạch Bào Tổng Quản

Chương 764

Truyện Vô Địch Thiên Hạ

Chương 261

Truyện Thần Võ Chiến Vương

Chương 528

Truyện Linh Phi Kinh

Chương 31