Trang 3 - Truyện Kiếm Hiệp Mới

Truyện Tam Thiên Lưu Hành

Tam Thiên Lưu Hành

Chương 28

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Tu Ma Phi Thăng Quyển

Tu Ma Phi Thăng Quyển

Chương 43

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 130

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

Chương 748

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Đô Thị Truy Mỹ Ký

Đô Thị Truy Mỹ Ký

Chương 79

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Huyễn Tưởng Kỵ Sĩ

Huyễn Tưởng Kỵ Sĩ

Chương 23

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Cực Võ

Cực Võ

Chương 1050

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Chương 45

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Kiếm Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Nghịch Thế Vũ Thần

Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 126

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình

Truyện Vô Thượng Thần Trúc

Vô Thượng Thần Trúc

Chương 47

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Đế Vương Ký

Đế Vương Ký

Chương 47

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Hỗn Độn Luyện Thể Quyết

Hỗn Độn Luyện Thể Quyết

Chương 22

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 163

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Hòa Thượng Mặt Đỏ

Hòa Thượng Mặt Đỏ

FULL

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Nhị Thứ Nguyên Pháp Thần

Nhị Thứ Nguyên Pháp Thần

Chương 63

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

Chương 80

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Thiên Hồn Đại Lục

Thiên Hồn Đại Lục

Chương 48

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Nhiếp Chính Đại Minh

Nhiếp Chính Đại Minh

Chương 8

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Thông Thiên Cổ Lộ

Thông Thiên Cổ Lộ

Chương 25

Thể loại: Kiếm Hiệp, Cổ Đại

Truyện Kiếm Lai

Kiếm Lai

Chương 9

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Huyết Trùng Tiên Khung

Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 94

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Trò Chơi Luân Hồi

Trò Chơi Luân Hồi

Chương 197

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Tối Cường Âm Dương Đại Tông Chủ

Tối Cường Âm Dương Đại Tông Chủ

Chương 15

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Chiến Tranh Vị Diện

Chiến Tranh Vị Diện

Chương 64

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không