Truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Chương 10

Truyện Nghịch Thiên Tà Thần

Chương 49

Truyện Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 54

Truyện Giáo Chủ Mỗi Ngày Đều Rất Đói Bụng

Chương 7

Truyện Nghịch Thiên Hệ Thống

Chương 8

Truyện Công Chúa Song Sinh

Chương 12

Truyện Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Chương 34

Truyện Đao Giả Bá Vương

Chương 44

Truyện Sinh Tử Biến

Chương 3

Truyện Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Chương 14

Truyện Bút Kí Huyền Môn

Chương 101

Truyện Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện

Chương 15

Truyện Long Chi Đế Tu

Chương 28

Truyện Thư Kiếm Trường An

Chương 757

Truyện Thần Thoại Tái Sinh

Chương 80

Truyện Nhất Mộng Tình Ca

Chương 8

Truyện Thố Vương Tiên Lộ

Chương 137

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 117

Truyện Đăng Phong Thành Thần

Chương 36

Truyện Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 60

Truyện Hệ Thống Của Tôi Là Nữ

Chương 13

Truyện Anh Hùng

Chương 126

Truyện Trọng Sinh Biên Bất Phụ

Chương 29

Truyện Tu Ma Phi Thăng Quyển

Chương 36