Trang 2 - Truyện Kiếm Hiệp Mới

Truyện Chí Cao Ngự Linh Sự

Chí Cao Ngự Linh Sự

Chương 79

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Chương 63

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Thần Y Phế Vật Phi

Thần Y Phế Vật Phi

Chương 54

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình

Truyện Tiên Thiên Hữu Luân

Tiên Thiên Hữu Luân

Chương 13

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Truyền Kì Đông Vân

Truyền Kì Đông Vân

Chương 64

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc

Truyện Nhân Tổ

Nhân Tổ

Chương 100

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 75

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình

Truyện Điều Tiếu Lệnh

Điều Tiếu Lệnh

Chương 2

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Truyện Lâm Vũ Thiên Hạ

Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 332

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Ta Tại Huyền Huyễn Soát Nhân Vật Chính Làm Lão Bà

Ta Tại Huyền Huyễn Soát Nhân Vật Chính Làm Lão Bà

Chương 100

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Công Chúa Song Sinh

Công Chúa Song Sinh

Chương 12

Thể loại: Kiếm Hiệp, Teen

Truyện Thanh Triều Ngoại Sử 3

Thanh Triều Ngoại Sử 3

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Truyện Thần Cảnh Đại Lục

Thần Cảnh Đại Lục

Chương 45

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Xuyên Thư Là Pháo Hôi Tự Mình Tu Dưỡng

Xuyên Thư Là Pháo Hôi Tự Mình Tu Dưỡng

Chương 4

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Phụ Thể Đại Lục

Phụ Thể Đại Lục

Chương 17

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Xuyên Đến Cuộc Sống Khổ Bức Của Giáo Chủ Ma Giáo

Xuyên Đến Cuộc Sống Khổ Bức Của Giáo Chủ Ma Giáo

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chương 82

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Phong Lưu Tiểu Tử

Phong Lưu Tiểu Tử

Chương 15

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Thanh Triều Ngoại Sử 2

Thanh Triều Ngoại Sử 2

Chương 100

Thể loại: Kiếm Hiệp, Cổ Đại

Truyện Buông Ra! Ta Muốn Ngược Tra

Buông Ra! Ta Muốn Ngược Tra

Chương 7

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Bảy Thanh Hung Giản

Bảy Thanh Hung Giản

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Truyện Thức Tỉnh Luân Hồi Nhãn

Thức Tỉnh Luân Hồi Nhãn

Chương 100

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 558

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Tam Thê Tứ Thiếp

Tam Thê Tứ Thiếp

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp