Truyện Kiếm Hiệp

VIPTruyện Tiên Lộ Tranh Phong

Tiên Lộ Tranh Phong

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Chương 53

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình

Truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 449

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Toàn Chức Cao Thủ

Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1656

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Nhân Tổ

Nhân Tổ

Chương 271

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Thiếu Niên Ca Hành

Thiếu Niên Ca Hành

Chương 95

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt

Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt

Chương 96

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đô Thị

Truyện Sát Nhân Điện

Sát Nhân Điện

Chương 29

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Truyện Khai Quốc Công Tặc

Khai Quốc Công Tặc

FULL

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 85

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 206

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 275

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Thiết Cốc Môn

Thiết Cốc Môn

FULL

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

Chương 2450

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Xích Quỷ Truyền Thừa

Xích Quỷ Truyền Thừa

Chương 52

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Thần Thoại

Thần Thoại

Chương 30

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Tu Ma Phi Thăng Quyển

Tu Ma Phi Thăng Quyển

Chương 50

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Tiên Thiên Hữu Luân

Tiên Thiên Hữu Luân

Chương 19

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Tu Tiên Đá Thần

Tu Tiên Đá Thần

Chương 86

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Tam Thiên Lưu Hành

Tam Thiên Lưu Hành

Chương 41

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Chương 29

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Xuyên Không, Sắc, Dị Năng

Truyện Tử Dương

Tử Dương

Chương 580

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Kiếm Tôn

Kiếm Tôn

Chương 343

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)

Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình