Truyện Kiếm Hiệp hot trong ngày

VIPTruyện Tiên Lộ Tranh Phong

Tiên Lộ Tranh Phong

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Chương 46

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 129

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Toàn Chức Cao Thủ

Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1489

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Chương 326

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Thanh Triều Ngoại Sử 2

Thanh Triều Ngoại Sử 2

Chương 65

Thể loại: Kiếm Hiệp, Cổ Đại

Truyện Cực Võ

Cực Võ

Chương 740

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Hỗn Độn Luyện Thể Quyết

Hỗn Độn Luyện Thể Quyết

Chương 22

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Lâm Vũ Thiên Hạ

Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 180

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Nghịch Thế Vũ Thần

Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 124

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình

Truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 332

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chương 61

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Phong Lưu Tiểu Tử

Phong Lưu Tiểu Tử

Chương 12

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 163

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Tử Dương

Tử Dương

Chương 416

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Hòa Thượng Mặt Đỏ

Hòa Thượng Mặt Đỏ

FULL

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 37

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 194

Thể loại: Kiếm Hiệp, Dị Năng

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 165

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Giang Hồ Dị Giới

Giang Hồ Dị Giới

Chương 84

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Nhị Thứ Nguyên Pháp Thần

Nhị Thứ Nguyên Pháp Thần

Chương 63

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Vô Song Chi Chủ

Vô Song Chi Chủ

Chương 134

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

Chương 80

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Tiên Thiên Hữu Luân

Tiên Thiên Hữu Luân

Chương 8

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không