Truyện Kiếm Hiệp hot trong ngày

Truyện Kiếm Hiệp

VIPTruyện Tiên Lộ Tranh Phong

Tiên Lộ Tranh Phong

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Thần Thoại

Thần Thoại

Chương 74

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 292

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 466

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 210

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Truyện Toàn Chức Cao Thủ

Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1674

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Tu Tiên Đá Thần

Tu Tiên Đá Thần

Chương 96

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Nhân Tổ

Nhân Tổ

Chương 300

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Kiếm Hiệp Tình

Kiếm Hiệp Tình

Chương 100

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Lộng Gió

Lộng Gió

Chương 42

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Tam Thái Tử

Tam Thái Tử

Chương 954

Thể loại: Kiếm Hiệp, Trinh Thám

Truyện Thế Giới Hoàn Mỹ

Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1998

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Chương 35

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị

Truyện Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt

Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt

Chương 100

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đô Thị

Truyện Nghịch Thiên Hệ Thống

Nghịch Thiên Hệ Thống

Chương 9

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc

Truyện Thiếu Niên Ca Hành

Thiếu Niên Ca Hành

Chương 100

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Chương 53

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình

Truyện Sát Nhân Điện

Sát Nhân Điện

Chương 29

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Truyện Khai Quốc Công Tặc

Khai Quốc Công Tặc

FULL

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 85

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình

Truyện Thiết Cốc Môn

Thiết Cốc Môn

FULL

Thể loại: Kiếm Hiệp

Truyện Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

Chương 2450

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Truyện Xích Quỷ Truyền Thừa

Xích Quỷ Truyền Thừa

Chương 52

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Tu Ma Phi Thăng Quyển

Tu Ma Phi Thăng Quyển

Chương 50

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp