Truyện Cực Võ

Chương 652

Truyện Đế Trụ

Chương 139

Truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 264

Truyện Tử Dương

Chương 403

Truyện Vô Song Chi Chủ

Chương 124

Truyện Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 14

Truyện Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Chương 262

Truyện Thiên Hồn Đại Lục

Chương 18

Truyện Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

Chương 55

Truyện Tối Cường Âm Dương Đại Tông Chủ

Chương 12

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 116

Truyện Phong Lưu Tiểu Tử

Chương 10

Truyện Hòa Thượng Mặt Đỏ

Chương 5

Truyện Trò Chơi Luân Hồi

Chương 190

Truyện Yêu Vì Tính Phúc

Chương 101

Truyện Tung Hoành Thiên Khung

Chương 41

Truyện Đạo Thống Vô Nhất

Chương 13

Truyện Cửu Chuyển Ma Kinh

Chương 95

Truyện Truyền Kì Đông Vân

Chương 51

Truyện Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 92

Truyện Phong Trung Dạ Điệp

Chương 19

Truyện Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 192

Truyện Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 269

Truyện Giang Hồ Dị Giới

Chương 80