Truyện Trò Chơi Luân Hồi

Chương 190

Truyện Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

Chương 51

Truyện Tử Dương

Chương 401

Truyện Yêu Vì Tính Phúc

Chương 101

Truyện Tung Hoành Thiên Khung

Chương 41

Truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 259

Truyện Đạo Thống Vô Nhất

Chương 13

Truyện Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Chương 257

Truyện Cửu Chuyển Ma Kinh

Chương 95

Truyện Truyền Kì Đông Vân

Chương 51

Truyện Cực Võ

Chương 646

Truyện Phong Lưu Tiểu Tử

Chương 9

Truyện Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 92

Truyện Vô Song Chi Chủ

Chương 122

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 112

Truyện Phong Trung Dạ Điệp

Chương 19

Truyện Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 192

Truyện Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 269

Truyện Giang Hồ Dị Giới

Chương 80

Truyện Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Chương 27

Truyện Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1425

Truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Chương 10

Truyện Nghịch Thiên Tà Thần

Chương 49

Truyện Hòa Thượng Mặt Đỏ

Chương 4