Truyện Full Mới

Truyện Vệ Sĩ Tạm Thời

Vệ Sĩ Tạm Thời

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Anh Bỏ Em Đi

Anh Bỏ Em Đi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Hôn Nhân Sai Lầm

Hôn Nhân Sai Lầm

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Bạch Phát Hoàng Phi

Bạch Phát Hoàng Phi

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Chiêu Ma

Chiêu Ma

FULL

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Khuyển Ảnh Đế Giới Giải Trí

Khuyển Ảnh Đế Giới Giải Trí

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Lũ Mùa Xuân

Lũ Mùa Xuân

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Nghe Đâu Ảnh Đế Rất Cao Lãnh

Nghe Đâu Ảnh Đế Rất Cao Lãnh

FULL

Thể loại: Sủng, Xuyên Không

Truyện Tam Thê Tứ Thiếp

Tam Thê Tứ Thiếp

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Truyện Trường Hà

Trường Hà

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Tình Đầu Chọn Tôi, Tôi Rất Ngọt
Truyện Ai Cho Anh Mắng Em?!

Ai Cho Anh Mắng Em?!

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng

Truyện Tuy Rằng Người Đã Tẩy Trắng

Tuy Rằng Người Đã Tẩy Trắng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Truyện Phụ Tử Thâu Hoan

Phụ Tử Thâu Hoan

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch

Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch

FULL

Thể loại: Sủng

Truyện Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

FULL

Thể loại: Sủng, Tiên Hiệp

Truyện Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
Truyện Tổng Tài Baba: Mami Giận Thật Rồi!

Tổng Tài Baba: Mami Giận Thật Rồi!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện 818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua

818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Truyện Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình