Truyện Khó Được Kẻ Có Tiền

FULL

Truyện Thế Thân Nghịch Tập Chỉ Nam

FULL

Truyện Đại Tra Công Và Tiểu Mỹ Nhân

FULL

Truyện Người Yêu Hỡi, Hãy “Đánh Dấu” Em Đi

FULL

Truyện Nhật Kí Theo Đuổi Idol Của Tổng Giám Đốc

FULL

Truyện Một Vị Quan Văn Eo Rất Nhỏ

FULL

Truyện Tôi Không Làm Đại Ca Nhiều Năm Rồi!

FULL

Truyện Cô Gái Của Những Năm Tháng Ấy

FULL

Truyện Mụ Trí Chướng

FULL

Truyện Phồn Cẩm

FULL

Truyện Nhất Thưởng Tham Hoan

FULL

Truyện Sự Quyến Rũ Của Sói

FULL

Truyện Hí Tử

FULL

Truyện Áo Rách Quần Manh Câu Người Ngủ

FULL

Truyện Cây Kéo Của Lý Thợ May

FULL

Truyện Chỉ Có Hoa Hồng Mới Nở Rộ Như Một Đóa Hồng

FULL

Truyện Kỵ Sĩ, Ác Long Lại Bắt Công Chúa Rồi

FULL

Truyện Thần Hy Khúc

FULL

Truyện Những Ngày Lão Công Minh Hôn Hôn Bắt Tôi Đào Mộ

FULL

Truyện Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu

FULL

Truyện A! Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ| Wow! Đêm Nay Nơi Nao Có Ma!

FULL

Truyện Vừa Tỉnh Dậy Tôi Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện

FULL

Truyện [Awm] Tuyệt Địa Cầu Sinh

FULL

Truyện Sau Khi Học Bá Mất Trí Nhớ

FULL