Truyện Full Mới

Truyện Chênh Vênh

Chênh Vênh

FULL

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Lão Nam Nhân

Lão Nam Nhân

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Hắn Là Mèo

Hắn Là Mèo

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Tái Chiến

Tái Chiến

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Vẫn Thạch Thiên Hàng

Vẫn Thạch Thiên Hàng

FULL

Thể loại: Xuyên Không

Truyện Hiệp Ước Ngầm Giữa Tôi Và Nữ Tổng Tài

Hiệp Ước Ngầm Giữa Tôi Và Nữ Tổng Tài

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tình Này Không Thể Quên

Tình Này Không Thể Quên

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Đã Từng Yêu Người Đến Tận Xương Tủy
Truyện Chết Cũng Phải Yêu

Chết Cũng Phải Yêu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Phù Hoa Chưa Dứt

Phù Hoa Chưa Dứt

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tôi Yêu Người Người Lại Yêu Ai

Tôi Yêu Người Người Lại Yêu Ai

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Tù Thê

Tù Thê

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng

Truyện Tiệm Quan Tài Trường Sinh

Tiệm Quan Tài Trường Sinh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Honey! Cùng Nằm Mộng Nào

Honey! Cùng Nằm Mộng Nào

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Đại Mỹ Nhân Và Người Thừa Kế
Truyện Đông Phương Đã Bạch

Đông Phương Đã Bạch

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Truyện Nguyện Cùng Người Bạc Mái Đầu Xanh
Truyện Ba Vạn Dòng Thư Tình

Ba Vạn Dòng Thư Tình

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Ngục Thê

Ngục Thê

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Kế Hoạch Dưỡng Thành Ca Hậu

Kế Hoạch Dưỡng Thành Ca Hậu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện [Truyện Ngắn] Nơi Cuối Cầu Vồng

[Truyện Ngắn] Nơi Cuối Cầu Vồng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Thì Ra Yêu Anh Lại Đau Đến Như Vậy