Truyện Full

Truyện Buổi Chiều Ấy, Gặp Được Em Là Định Mệnh
Truyện Tôi Muốn Có Một Mái Nhà

Tôi Muốn Có Một Mái Nhà

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Trà Cam

Trà Cam

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tiền Nhiệm Đều Là Alpha

Tiền Nhiệm Đều Là Alpha

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Độc Nhất Vô Nhị Thịnh Sủng

Độc Nhất Vô Nhị Thịnh Sủng

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Mưu Đồ Đã Lâu

Mưu Đồ Đã Lâu

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Khi Quân Vi Hoàng

Khi Quân Vi Hoàng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Khom Lưng Vì Anh

Khom Lưng Vì Anh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Vụng Trộm Không Thể Giấu

Vụng Trộm Không Thể Giấu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bạn Trai Tuấn Tú Thường Xuyên Mời Ăn Cơm

Bạn Trai Tuấn Tú Thường Xuyên Mời Ăn Cơm

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hôm Nay Trần Ca Lại Đi Công Tác Rồi

Hôm Nay Trần Ca Lại Đi Công Tác Rồi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Chàng Tiên Cá Bé Nhỏ

Chàng Tiên Cá Bé Nhỏ

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Vô Hạn Trọng Sinh

Vô Hạn Trọng Sinh

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Dạy Học Hữu Nghị

Dạy Học Hữu Nghị

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Dị Thế Chi Điền Viên Kí

Trọng Sinh Dị Thế Chi Điền Viên Kí

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mở Nhầm Cửa Không Gian

Mở Nhầm Cửa Không Gian

FULL

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tự Sát Thực Lục

Tự Sát Thực Lục

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam

Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Nhân Ngư Liên Hôn Kí

Tiểu Nhân Ngư Liên Hôn Kí

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Viên Chức Nhỏ Và Đàn Anh

Viên Chức Nhỏ Và Đàn Anh

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Hoàng Huynh Tại Thượng

Hoàng Huynh Tại Thượng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ

Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tù Điểu

Tù Điểu

FULL

Thể loại: Đam Mỹ