Truyện Full Mới

Truyện Tinh Tinh

Tinh Tinh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện [Harry Potter] Ma Vương

[Harry Potter] Ma Vương

FULL

Thể loại: Sủng

Truyện Giản Ninh Xuyên Là Số Một

Giản Ninh Xuyên Là Số Một

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Bảo Bối - Tiểu Ngư Đồng Học
Truyện Âm Khí Quá Nặng

Âm Khí Quá Nặng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện [Quyển 1] Bất Lương Quân Hôn

[Quyển 1] Bất Lương Quân Hôn

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Mất Trí Nhớ

Mất Trí Nhớ

FULL

Thể loại: Xuyên Không

Truyện Python Nhập Môn Chỉ Nam

Python Nhập Môn Chỉ Nam

FULL

Thể loại: Sủng

Truyện Thư Ký Lâm Sao Thế?

Thư Ký Lâm Sao Thế?

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Đao Phong Dữ Thi Hành

Đao Phong Dữ Thi Hành

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Thư Kí Lâm Sao Thế?

Thư Kí Lâm Sao Thế?

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Linh Sơn Quân

Linh Sơn Quân

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Thần Chi Tả Thủ

Thần Chi Tả Thủ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Chứng Vọng Tưởng Của Hoắc Tiên Sinh
Truyện Tinh Tế Tối Cường Thông Gia

Tinh Tế Tối Cường Thông Gia

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Em Chờ Anh Trong Biển Người Mênh Mông

Em Chờ Anh Trong Biển Người Mênh Mông

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hắn Không Vui

Hắn Không Vui

FULL

Thể loại: Sủng

Truyện Thế Giới Là Lời Nói Dối Của Người
Truyện Ăn Hại Sống Lại

Ăn Hại Sống Lại

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Trọng Đăng Tiên Đồ

Trọng Đăng Tiên Đồ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Thanh Triều Ngoại Sử 3

Thanh Triều Ngoại Sử 3

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Truyện Si Tình Nhàm Chán Nhất

Si Tình Nhàm Chán Nhất

FULL

Thể loại: Ngôn Tình