Truyện Hảo Nữ Trung Hoa

FULL

Truyện Tú Xuân Đao

FULL

Truyện Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel

Chương 103

Truyện Nguyên Thủy Chiến Ký

Chương 66

Truyện Cà Phê Đen

FULL

Truyện Đầu Bên Kia Tia Hồng

Chương 14

Truyện Vạn Thần Hệ Thống: Ba Ngàn Thế Giới, Một Tấm Chân Tình

Chương 3

Truyện Siêu Anh Hùng Đầu Tiên

Chương 8

Truyện Nguyên Phối

Chương 5

Truyện Nữ Quân Nhân Cũng Cày Game Nhập Vai

Chương 1

Truyện Hành Trình Sủng Phu

Chương 2

Truyện Mệt Mỏi, Nhưng Anh Yêu Em

Chương 6

Truyện Who Are You ??? [Thanh Vũ]

FULL

Truyện Khi Người Yêu Đói

FULL

Truyện Phòng Khám Tâm Lý 419

FULL

Truyện [Yandere][Miku] Em... Rất Ngon!

FULL

Truyện Huấn Tình

FULL

Truyện [Thử Miêu] Toái Hồn

FULL

Truyện Thanh Xuân Của Tôi Có Cậu (One Shot)

FULL

Truyện Nữ Phụ Ư ?

Chương 6

Truyện Mê Hoặc

FULL

Truyện [Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 4 - Dấu Chân Người Tình

FULL

Truyện Ái Bất Thành Duyên Tự Phận Tình

FULL

Truyện Kết Hôn Không Có Cô Dâu

FULL