Đô Thị Full Mới

Truyện Tiểu Mỹ Nữ

Tiểu Mỹ Nữ

FULL

Thể loại: Sủng, Đô Thị

Truyện Nơi Nào Dành Cho Tình Yêu Chúng Ta

Nơi Nào Dành Cho Tình Yêu Chúng Ta

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Nối Nhịp Tình Yêu

Nối Nhịp Tình Yêu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Ngày Trôi Về Phía Cũ

Ngày Trôi Về Phía Cũ

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Minh Như Thần Tư

Minh Như Thần Tư

FULL

Thể loại: Sủng, Đô Thị

Truyện Không Thể Ngừng Yêu Em

Không Thể Ngừng Yêu Em

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Người Tình Của Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình

Người Tình Của Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

VIPTruyện Hộ Hoa Trạng Nguyên Tại Hiện Đại
VIPTruyện Tuyệt Phẩm Thiên Y

Tuyệt Phẩm Thiên Y

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Quán Mì Tư Ca

Quán Mì Tư Ca

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Nàng Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Nàng Tiểu Thư Nghịch Ngợm

FULL

Thể loại: Teen, Đô Thị

Truyện Đương Đại Luật Sư Ngộ Đáo Tiểu Mao Tặc

Đương Đại Luật Sư Ngộ Đáo Tiểu Mao Tặc

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

FULL

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Dư Sinh

Dư Sinh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Đô Thị

Truyện Luyến Thanh Trung Độc

Luyến Thanh Trung Độc

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

FULL

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Ngược

Truyện Nửa Thời Gian Ấm Áp

Nửa Thời Gian Ấm Áp

FULL

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Teen

Truyện Rất Yêu, Rất Yêu Em

Rất Yêu, Rất Yêu Em

FULL

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Thiên Táng

Thiên Táng

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Phúc Hắc Bùi Quản Lý

Phúc Hắc Bùi Quản Lý

FULL

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Còn Lâu Mới Yêu

Còn Lâu Mới Yêu

FULL

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Truyện Mắt Bão

Mắt Bão

FULL

Thể loại: Đô Thị

VIPTruyện Túng Tình Đô Thị

Túng Tình Đô Thị

FULL

Thể loại: Đô Thị, Sắc