Đô Thị Full

Truyện Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu

Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Đô Thị

Truyện Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này

Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Nhặt Được Một Người Cá

Nhặt Được Một Người Cá

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Sổ Ghi Chép Siêu Sao

Sổ Ghi Chép Siêu Sao

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Vong Linh Thư

Vong Linh Thư

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Teen, Đô Thị

Truyện Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Kẻ Lừa Đảo

Kẻ Lừa Đảo

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Mối Tình Cơm Trưa Của Anh Chàng Thu Ngân

Mối Tình Cơm Trưa Của Anh Chàng Thu Ngân

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Nhạn Bay Hướng Nam

Nhạn Bay Hướng Nam

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Hành Khách Của Ta Là Thụy Thần

Hành Khách Của Ta Là Thụy Thần

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

VIP Truyện Hộ Hoa Trạng Nguyên Tại Hiện Đại
Truyện Lời Nói Dối Cuối Cùng

Lời Nói Dối Cuối Cùng

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Thiên Linh Cái

Thiên Linh Cái

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Gặp Được Hồng Hạnh Thê

Gặp Được Hồng Hạnh Thê

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Chú Không Thể Nhẫn

Chú Không Thể Nhẫn

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện [Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội

[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Ốc Mượn Hồn

Ốc Mượn Hồn

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Viện Trợ - Giao Dịch

Viện Trợ - Giao Dịch

FULL

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Vệ Sĩ Tạm Thời

Vệ Sĩ Tạm Thời

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Mèo Xù Ngốc Nghếch

Mèo Xù Ngốc Nghếch

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị