Đô Thị Full

Truyện Không Thể Ngừng Yêu Em

Không Thể Ngừng Yêu Em

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Nơi Ta An Lòng

Nơi Ta An Lòng

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

VIPTruyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Hắn Không Xứng

Hắn Không Xứng

FULL

Thể loại: Đô Thị

VIPTruyện Hộ Hoa Trạng Nguyên Tại Hiện Đại
Truyện Bánh Bao Mai Mối: Papa Tổng Tài Theo Đuổi Lại Mami!

Bánh Bao Mai Mối: Papa Tổng Tài Theo Đuổi Lại Mami!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Yêu Nhầm... Cảnh Sát Giao Thông

Yêu Nhầm... Cảnh Sát Giao Thông

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện [Đồng Nhân Cẩu Cáo] Cát Trong Tay

[Đồng Nhân Cẩu Cáo] Cát Trong Tay

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Đừng Kỳ Thị Giống Loài

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Cực Quang Trong Mắt

Cực Quang Trong Mắt

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Trọng Lai Nhất Thứ

Trọng Lai Nhất Thứ

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ

Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ

FULL

Thể loại: Sủng, Đô Thị

Truyện Cá Dưới Băng

Cá Dưới Băng

FULL

Thể loại: Đô Thị

VIPTruyện Tuyệt Phẩm Thiên Y

Tuyệt Phẩm Thiên Y

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh
Truyện Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

FULL

Thể loại: Sủng, Đô Thị

Truyện Phôi Sủng

Phôi Sủng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi
Truyện Quốc Sắc Thiên Hương

Quốc Sắc Thiên Hương

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ)
Truyện Boss Cuồng Vợ Yêu

Boss Cuồng Vợ Yêu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị