Trang 5 - Truyện Đô Thị

Truyện Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Chương 67

Thể loại: Đô Thị

Truyện Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Tối Cường Sinh Hóa Thể

Tối Cường Sinh Hóa Thể

Chương 51

Thể loại: Đô Thị

Truyện Thiên Thần Cánh Trắng

Thiên Thần Cánh Trắng

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Nhân Tình Bí Mật

Nhân Tình Bí Mật

Chương 38

Thể loại: Đô Thị

Truyện Tâm Tự Diệu Ngôn

Tâm Tự Diệu Ngôn

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Call Boy

Call Boy

Chương 9

Thể loại: Đô Thị

Truyện [Livestream] Cô Gái Bệnh Mù Mặt Không Dễ Tán

[Livestream] Cô Gái Bệnh Mù Mặt Không Dễ Tán

Chương 16

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nàng Chỉ Là Chế Phục Khống

Nàng Chỉ Là Chế Phục Khống

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Tâm Ma - Jim Maryal

Tâm Ma - Jim Maryal

Chương 43

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Vạn Năng Số Liệu

Vạn Năng Số Liệu

Chương 36

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Nhạn Bay Hướng Nam

Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 793

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Hệ Thống Livestream Tử Vong

Hệ Thống Livestream Tử Vong

Chương 100

Thể loại: Trinh Thám, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)

Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)

Chương 368

Thể loại: Đô Thị

Truyện Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ

Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Không Quen

Không Quen

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Chương 42

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật

Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật

Chương 100

Thể loại: Sắc, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Thú Tu Thành Thần

Thú Tu Thành Thần

Chương 1005

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Yêu Chiều Tận Tâm Khảm

Yêu Chiều Tận Tâm Khảm

Chương 74

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Gió Nổi Lên Rồi

Gió Nổi Lên Rồi

Chương 15

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Nhà Ta Nữ Quỷ Siêu Hung

Nhà Ta Nữ Quỷ Siêu Hung

Chương 48

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Tranh Tranh

Tranh Tranh

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị