Trang 5 - Truyện Đô Thị

Truyện Mạt Thế Chi Cô Thành

Mạt Thế Chi Cô Thành

Chương 19

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Thiên Thần Cánh Trắng

Thiên Thần Cánh Trắng

Chương 21

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Có Duyên Chưa Chắc Đã Có Phận

Có Duyên Chưa Chắc Đã Có Phận

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong

Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong

Chương 22

Thể loại: Đô Thị

Truyện Cực Phẩm Hệ Thống Tróc Quỷ

Cực Phẩm Hệ Thống Tróc Quỷ

Chương 8

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Sử Thượng Tối Cường Lão Bản

Sử Thượng Tối Cường Lão Bản

Chương 6

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Kỷ Nguyên Ánh Trăng Mờ

Kỷ Nguyên Ánh Trăng Mờ

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện [Đồng Nhân Cẩu Cáo] Cát Trong Tay

[Đồng Nhân Cẩu Cáo] Cát Trong Tay

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Đừng Kỳ Thị Giống Loài

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Văn Minh Vạn Giới

Văn Minh Vạn Giới

Chương 33

Thể loại: Đô Thị

Truyện Tâm Ma - Jim Maryal

Tâm Ma - Jim Maryal

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Cực Quang Trong Mắt

Cực Quang Trong Mắt

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Marvel Chi One Piece Hệ Thống

Marvel Chi One Piece Hệ Thống

Chương 100

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Sói Con Của Lãnh Thiếu

Sói Con Của Lãnh Thiếu

Chương 43

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào

Chương 62

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Trọng Lai Nhất Thứ

Trọng Lai Nhất Thứ

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ

Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ

FULL

Thể loại: Sủng, Đô Thị

Truyện Mặt Nạ Thiên Tài

Mặt Nạ Thiên Tài

Chương 30

Thể loại: Đô Thị

Truyện Thiếu Thêm Một Chút Đường

Thiếu Thêm Một Chút Đường

Chương 15

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cá Dưới Băng

Cá Dưới Băng

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Diệt Thiên Truyền Thuyết

Diệt Thiên Truyền Thuyết

Chương 51

Thể loại: Đô Thị

Truyện Tùy Tình Sở Dục

Tùy Tình Sở Dục

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị