Trang 5 - Truyện Đô Thị

Truyện Nếu Tôi Có Thể Chọn Cuộc Đời

Nếu Tôi Có Thể Chọn Cuộc Đời

Chương 41

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Ngược

Truyện Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên

Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên

Chương 19

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Truyện Hệ Thống Chi Tao Khí Thẳng Nam

Hệ Thống Chi Tao Khí Thẳng Nam

Chương 4

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Trong Lòng Tôi, Em Là Duy Nhất

Trong Lòng Tôi, Em Là Duy Nhất

Chương 9

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã

Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Biến Dị Nhờ Virus

Biến Dị Nhờ Virus

Chương 8

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Nhớ Em

Nhớ Em

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần

Chương 41

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Phương Án Nghịch Tập Nam Thần

Phương Án Nghịch Tập Nam Thần

Chương 78

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Xuân Vũ Và Từ Phong

Xuân Vũ Và Từ Phong

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Sinh Tồn Sân Thi Đấu

Sinh Tồn Sân Thi Đấu

Chương 25

Thể loại: Đô Thị

Truyện Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Tổng Tài Cuồng Thê: Phu Nhân Đã Trở Về, Con Gái Làm Mai

Tổng Tài Cuồng Thê: Phu Nhân Đã Trở Về, Con Gái Làm Mai

Chương 58

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Chung Cực Giáo Sư

Chung Cực Giáo Sư

Chương 100

Thể loại: Đô Thị

Truyện Tất Cả Bạn Gái Đều Muốn Đâm Chết Tôi

Tất Cả Bạn Gái Đều Muốn Đâm Chết Tôi

Chương 3

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Thần Cấp Triệu Hoán Sư

Thần Cấp Triệu Hoán Sư

Chương 100

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Việt Ma Tân Lục

Việt Ma Tân Lục

Chương 100

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Nữ Tổng Thống

Nữ Tổng Thống

Chương 70

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Truyện Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

Chương 51

Thể loại: Đô Thị

Truyện Xích Quỷ Truyền Thừa

Xích Quỷ Truyền Thừa

Chương 52

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Nhân Tình Bí Mật

Nhân Tình Bí Mật

Chương 37

Thể loại: Đô Thị

Truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào

Chương 63

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Ai Sợ Ai

Ai Sợ Ai

Chương 59

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao

Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao

Chương 88

Thể loại: Đô Thị