Trang 5 - Truyện Đô Thị

Truyện Tâm Ma - Jim Maryal

Tâm Ma - Jim Maryal

Chương 44

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Tùy Tình Sở Dục

Tùy Tình Sở Dục

Chương 56

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Trùng Sinh Đô Thị An Nam

Trùng Sinh Đô Thị An Nam

Chương 80

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

Chương 75

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch

Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Thư Đến Từ Một Người Đàn Ông Xa Lạ

Thư Đến Từ Một Người Đàn Ông Xa Lạ

Chương 35

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện 365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Nữ Hoàng Làm Dáng

Nữ Hoàng Làm Dáng

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Tiêu Dao Lục

Tiêu Dao Lục

Chương 60

Thể loại: Đô Thị

Truyện Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

Chương 76

Thể loại: Đô Thị

Truyện Lỗ Tai Nhỏ Của Anh

Lỗ Tai Nhỏ Của Anh

Chương 67

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Chương 66

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh

Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1168

Thể loại: Đô Thị

Truyện Thiên Mệnh Khả Biến

Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 620

Thể loại: Đô Thị, Trinh Thám

Truyện Uaag - Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không

Uaag - Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không

Chương 99

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Rất Thật

Rất Thật

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Minh Tinh Pr

Minh Tinh Pr

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 413

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Wrong Impression

Wrong Impression

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 62

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Kỳ Thực Ta Cực Kỳ Có Tiền

Kỳ Thực Ta Cực Kỳ Có Tiền

Chương 217

Thể loại: Sủng, Đô Thị