Trang 5 - Truyện Đô Thị Mới

Truyện Muôn Trùng Nghìn Dặm

Muôn Trùng Nghìn Dặm

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Dương Gian Phán Quan

Dương Gian Phán Quan

Chương 452

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Truyền Thừa Cùng Tiến Hoá

Truyền Thừa Cùng Tiến Hoá

Chương 16

Thể loại: Đô Thị

Truyện Nghe Nói Em Ngủ Rất Ngon

Nghe Nói Em Ngủ Rất Ngon

Chương 18

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện U Minh

U Minh

Chương 44

Thể loại: Đô Thị

Truyện Người Thanh Trừng Thế Giới

Người Thanh Trừng Thế Giới

Chương 27

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn

Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn

Chương 66

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Trò Lừa Gạt

Trò Lừa Gạt

Chương 15

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 100

Thể loại: Đô Thị, Dị Năng

Truyện Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên

Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên

Chương 16

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Truyện [Livestream] Cô Gái Bệnh Mù Mặt Không Dễ Tán

[Livestream] Cô Gái Bệnh Mù Mặt Không Dễ Tán

Chương 15

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hồ Duyệt

Hồ Duyệt

Chương 24

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Tràn Đầy Đắc Ý

Tràn Đầy Đắc Ý

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Mèo Xù Ngốc Nghếch

Mèo Xù Ngốc Nghếch

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Món Nợ Ngọt Ngào

Món Nợ Ngọt Ngào

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Mỉm Cười Đợi Em Ở Kiếp Sau

Mỉm Cười Đợi Em Ở Kiếp Sau

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Như Những Giọt Nắng

Như Những Giọt Nắng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Một Thời Ta Đuổi Bóng

Một Thời Ta Đuổi Bóng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Một Cho Tất Cả

Một Cho Tất Cả

Chương 61

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Vợ Người

Vợ Người

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Phiến Đá Màu Xanh Thẳm

Phiến Đá Màu Xanh Thẳm

Chương 26

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ác Linh Quốc Gia Ii

Ác Linh Quốc Gia Ii

Chương 100

Thể loại: Đô Thị

Truyện Quốc Gia Ác Quỷ

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 230

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị