Trang 5 - Truyện Đô Thị

Truyện Thi Thể Của Tôi Buông Thả Phóng Túng

Thi Thể Của Tôi Buông Thả Phóng Túng

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Bởi Vì Vừa Lúc Gặp Được Em

Bởi Vì Vừa Lúc Gặp Được Em

Chương 59

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Theo Đuổi Nữ Thần

Theo Đuổi Nữ Thần

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Có Tiền Liền Biến Cường

Có Tiền Liền Biến Cường

Chương 74

Thể loại: Đô Thị

Truyện Nam Thần Quốc Dân: Thiếu Niên Ác Ma Cầm Thú, Nhẹ Trêu Chọc

Nam Thần Quốc Dân: Thiếu Niên Ác Ma Cầm Thú, Nhẹ Trêu Chọc

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Nhạn Bay Hướng Nam

Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 15

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Không Thể Ngừng Yêu Em

Không Thể Ngừng Yêu Em

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 552

Thể loại: Đô Thị

Truyện Ảnh Đế Là Một Đứa Bé

Ảnh Đế Là Một Đứa Bé

FULL

Thể loại: Sủng, Đô Thị

Truyện Cá

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga
Truyện Vạn Lần Sủng Vợ

Vạn Lần Sủng Vợ

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Quỷ Bí Chi Chủ

Quỷ Bí Chi Chủ

Chương 201

Thể loại: Đô Thị

Truyện Dâm Nữ

Dâm Nữ

Chương 19

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng

Truyện Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao

Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao

Chương 86

Thể loại: Đô Thị

Truyện Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật

Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật

Chương 89

Thể loại: Sắc, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Trầm Luân

Trầm Luân

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Sự Quyến Rũ Nam Tính

Sự Quyến Rũ Nam Tính

Chương 77

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Liệp Giả Thiên Hạ

Liệp Giả Thiên Hạ

Chương 461

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Truyện Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 47

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Võng Du Thế Giới Song Song

Võng Du Thế Giới Song Song

Chương 49

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không

Truyện Trong Lòng Tôi, Em Là Duy Nhất

Trong Lòng Tôi, Em Là Duy Nhất

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị