Trang 5 - Truyện Đô Thị

Truyện Ác Linh Quốc Gia

Ác Linh Quốc Gia

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em

Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Truyền Thừa Cùng Tiến Hoá

Truyền Thừa Cùng Tiến Hoá

Chương 17

Thể loại: Đô Thị

Truyện Mang Theo Tiền Vốn Tiến Vào Đoàn Phim

Mang Theo Tiền Vốn Tiến Vào Đoàn Phim

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Chàng Thiếu Niên Xinh Đẹp Của Tôi

Chàng Thiếu Niên Xinh Đẹp Của Tôi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Ngã Một Lần Lừa Được Bà Xã

Ngã Một Lần Lừa Được Bà Xã

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 64

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 118

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Tổng Tài Lột Xác (Tổng Tài Nghịch Tập)

Tổng Tài Lột Xác (Tổng Tài Nghịch Tập)

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện End Of Sky's Line - Phía Cuối Chân Trời

End Of Sky's Line - Phía Cuối Chân Trời

Chương 81

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?

Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?

Chương 153

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Uaag - Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không

Uaag - Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không

FULL

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Đại Thiếu Trở Về

Đại Thiếu Trở Về

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Em Hay Cô Ấy

Em Hay Cô Ấy

Chương 32

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Vô Ý Câu Dẫn

Vô Ý Câu Dẫn

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Chương 123

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Buôn Đồ Người Chết

Buôn Đồ Người Chết

Chương 125

Thể loại: Đô Thị

Truyện Phi Âu Bất Hạ

Phi Âu Bất Hạ

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Anh Sẽ Yêu Em Những Ngày Trời Trở Gió

Anh Sẽ Yêu Em Những Ngày Trời Trở Gió

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đô Thị

Truyện Lầu Dưới 249, Lầu Trên 251

Lầu Dưới 249, Lầu Trên 251

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Tính Toán Chi Li

Tính Toán Chi Li

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 556

Thể loại: Đô Thị

Truyện Hệ Thống Thiên Tài Vô Song

Hệ Thống Thiên Tài Vô Song

Chương 34

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không

Truyện Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập

Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập

Chương 103

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị