Trang 4 - Truyện Đô Thị

Truyện Anh Nhẹ Chút Được Không?

Anh Nhẹ Chút Được Không?

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Nam Xứng Lại Bị Cưỡng Đoạt

Nam Xứng Lại Bị Cưỡng Đoạt

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu

Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Đô Thị

Truyện Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này

Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Thuần Hóa Kêu Thú Tiểu Thê Quá Manh Hủ

Thuần Hóa Kêu Thú Tiểu Thê Quá Manh Hủ

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Ông Bố Siêu Phàm

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 74

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 75

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Live Stream Hiện Trường Án Mạng

Live Stream Hiện Trường Án Mạng

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Hãy Để Cô Ấy Đến Bên Tôi

Hãy Để Cô Ấy Đến Bên Tôi

Chương 69

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Nhặt Được Một Người Cá

Nhặt Được Một Người Cá

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Sổ Ghi Chép Siêu Sao

Sổ Ghi Chép Siêu Sao

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Thế Vai

Thế Vai

Chương 17

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Vong Linh Thư

Vong Linh Thư

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Thâu Hương

Thâu Hương

Chương 116

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đô Thị

Truyện Người Hùng Tà Ác

Người Hùng Tà Ác

Chương 5

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Đỉnh Cấp Công Tử

Đỉnh Cấp Công Tử

Chương 81

Thể loại: Đô Thị, Sắc, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị

Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị

Chương 30

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Truyện Loạn Thế Bá Chủ

Loạn Thế Bá Chủ

Chương 30

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không

Truyện Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Chương 68

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Teen, Đô Thị

Truyện Không Dám

Không Dám

Chương 63

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Truyện Long Tế

Long Tế

Chương 783

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Cấm Kỵ Sư

Cấm Kỵ Sư

Chương 30

Thể loại: Đô Thị

Truyện Đạo Thống Truyền Thừa Hệ Thống

Đạo Thống Truyền Thừa Hệ Thống

Chương 30

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị