Truyện Vương Giả Thời Khắc

Vương Giả Thời Khắc

Chương 4

Thể loại: Đô Thị

Truyện Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chính Av

Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chính Av

Chương 85

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Teen, Xuyên Không, Sắc

Truyện Ta Là Một Tên Trộm

Ta Là Một Tên Trộm

Chương 148

Thể loại: Đô Thị

Truyện Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp!

Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 50

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tường Thành Không Cô Độc

Tường Thành Không Cô Độc

Chương 29

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Truyện Thiếu Thêm Một Chút Đường

Thiếu Thêm Một Chút Đường

Chương 5

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hạt Giống Tiến Hóa

Hạt Giống Tiến Hóa

Chương 182

Thể loại: Đô Thị

Truyện Điêu Cốt Sư

Điêu Cốt Sư

Chương 60

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Lạc Thần

Lạc Thần

Chương 80

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị, Sắc

Truyện Tử Vong Khai Đoan

Tử Vong Khai Đoan

Chương 19

Thể loại: Đô Thị

Truyện Đem Em Nhai Nuốt

Đem Em Nhai Nuốt

Chương 23

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Được Ở Bên Ngươi Thật Tốt

Được Ở Bên Ngươi Thật Tốt

Chương 58

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Truyện Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

Chương 3

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Còn Lâu Mới Yêu

Còn Lâu Mới Yêu

FULL

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Truyện Linh Khí Bức Nhân

Linh Khí Bức Nhân

Chương 304

Thể loại: Đô Thị

Truyện Lục Yên, Anh Yêu Em

Lục Yên, Anh Yêu Em

Chương 109

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Truyện Em Cứ Thích Anh Như Vậy

Em Cứ Thích Anh Như Vậy

Chương 14

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bảo Bối Bảo Bối Của Anh Hai

Bảo Bối Bảo Bối Của Anh Hai

Chương 43

Thể loại: Đô Thị, Sắc

Truyện Có Một Tình Yêu Tên Chờ Đợi

Có Một Tình Yêu Tên Chờ Đợi

Chương 48

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Truyện Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

Chương 71

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Mắt Bão

Mắt Bão

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Chương 32

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Đô Thị Tàng Kiều

Đô Thị Tàng Kiều

FULL

Thể loại: Đô Thị, Sắc

Truyện Tan Chảy

Tan Chảy

FULL

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Ngược