Trang 4 - Truyện Đô Thị

Truyện Buôn Đồ Người Chết

Buôn Đồ Người Chết

Chương 125

Thể loại: Đô Thị

Truyện Phi Âu Bất Hạ

Phi Âu Bất Hạ

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Anh Sẽ Yêu Em Những Ngày Trời Trở Gió

Anh Sẽ Yêu Em Những Ngày Trời Trở Gió

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đô Thị

Truyện Lầu Dưới 249, Lầu Trên 251

Lầu Dưới 249, Lầu Trên 251

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Tính Toán Chi Li

Tính Toán Chi Li

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 556

Thể loại: Đô Thị

Truyện Hệ Thống Thiên Tài Vô Song

Hệ Thống Thiên Tài Vô Song

Chương 34

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không

Truyện Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập

Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập

Chương 103

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Điện Thoại Từ Chồng Cũ (Chồng Trước Điện Báo)

Điện Thoại Từ Chồng Cũ (Chồng Trước Điện Báo)

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 515

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không, Trọng Sinh

Truyện Sổ Tay Tu Luyện Của Thám Tử Lừng Danh

Sổ Tay Tu Luyện Của Thám Tử Lừng Danh

Chương 28

Thể loại: Trinh Thám, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Vô Tận Cường Hóa

Vô Tận Cường Hóa

Chương 430

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Tu Dưỡng Đạo Đức Nghiệp “Thế Thân”

Tu Dưỡng Đạo Đức Nghiệp “Thế Thân”

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Trò Chơi Chết Chóc

Trò Chơi Chết Chóc

Chương 165

Thể loại: Đô Thị

Truyện [Bóng Tối & Ánh Sáng I] Tàn Sát

[Bóng Tối & Ánh Sáng I] Tàn Sát

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 116

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngược, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Lão Đại Đều Yêu Ta

Lão Đại Đều Yêu Ta

Chương 157

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Gen Di Truyền

Gen Di Truyền

Chương 74

Thể loại: Đô Thị

Truyện Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Chương 93

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Thâm Sơ

Thâm Sơ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi

Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật

Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị