Trang 4 - Truyện Đô Thị Mới

Truyện Cả Đời Chỉ Yêu Em

Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 581

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Hệ Thống Siêu Cấp Tiến Hóa

Hệ Thống Siêu Cấp Tiến Hóa

Chương 14

Thể loại: Đô Thị

Truyện Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Chương 82

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Người Tị Nạn Hạnh Phúc Nhất

Người Tị Nạn Hạnh Phúc Nhất

Chương 8

Thể loại: Đô Thị

Truyện Tạm Biệt Vi An

Tạm Biệt Vi An

Chương 0

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Thiếu Niên Hạnh Phúc

Thiếu Niên Hạnh Phúc

Chương 9

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Đừng Mãi Nhớ Thương Em

Đừng Mãi Nhớ Thương Em

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện My Love

My Love

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Cô Vợ Lạnh Lùng Của Ông Trùm Hắc Bạch

Cô Vợ Lạnh Lùng Của Ông Trùm Hắc Bạch

Chương 43

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Canh Miến Tiết Vịt

Canh Miến Tiết Vịt

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Tình Yêu Darwin

Tình Yêu Darwin

Chương 15

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Học Bá Dưới Lầu Nhà Tôi Là Biến Thái

Học Bá Dưới Lầu Nhà Tôi Là Biến Thái

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Mạch Thượng Nhân Như Ngọc

Mạch Thượng Nhân Như Ngọc

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Muôn Trùng Nghìn Dặm

Muôn Trùng Nghìn Dặm

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Dương Gian Phán Quan

Dương Gian Phán Quan

Chương 452

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Truyền Thừa Cùng Tiến Hoá

Truyền Thừa Cùng Tiến Hoá

Chương 16

Thể loại: Đô Thị

Truyện Nghe Nói Em Ngủ Rất Ngon

Nghe Nói Em Ngủ Rất Ngon

Chương 18

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện U Minh

U Minh

Chương 44

Thể loại: Đô Thị

Truyện Người Thanh Trừng Thế Giới

Người Thanh Trừng Thế Giới

Chương 27

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn

Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn

Chương 66

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Trò Lừa Gạt

Trò Lừa Gạt

Chương 15

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 100

Thể loại: Đô Thị, Dị Năng

Truyện Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên

Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên

Chương 16

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ