Trang 4 - Truyện Đô Thị

Truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào

Chương 63

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Ai Sợ Ai

Ai Sợ Ai

Chương 59

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao

Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao

Chương 88

Thể loại: Đô Thị

Truyện Cho Em Mượn Bờ Vai Anh

Cho Em Mượn Bờ Vai Anh

Chương 18

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Không Thể Ngừng Yêu Em

Không Thể Ngừng Yêu Em

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Nơi Ta An Lòng

Nơi Ta An Lòng

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi

Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi

Chương 100

Thể loại: Đô Thị

Truyện Đại Thúc Ngự Lang Chiến

Đại Thúc Ngự Lang Chiến

Chương 100

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới!

Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới!

Chương 43

Thể loại: Đô Thị

Truyện Tiên Nữ Vô Dụng Thích Ở Nhà

Tiên Nữ Vô Dụng Thích Ở Nhà

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Nhân Vật Phản Diện Cùng Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Rồi!

Nhân Vật Phản Diện Cùng Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Rồi!

Chương 86

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 770

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Đừng Mãi Nhớ Thương Em

Đừng Mãi Nhớ Thương Em

Chương 11

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Song Sinh Đại Boss: Đệ Nhất Nữ Phụ

Song Sinh Đại Boss: Đệ Nhất Nữ Phụ

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Chương 59

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ

Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ

Chương 62

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh

Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1157

Thể loại: Đô Thị

Truyện Võng Du Thiên Hạ

Võng Du Thiên Hạ

Chương 88

Thể loại: Đô Thị

Truyện Mãi Yêu Em Như Vậy

Mãi Yêu Em Như Vậy

Chương 89

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tôi Là Trùm Sau Màn

Tôi Là Trùm Sau Màn

Chương 100

Thể loại: Đô Thị

Truyện Luận Kiếm Toàn Cầu

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 100

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Hắn Không Xứng

Hắn Không Xứng

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Tối Cường Sinh Hóa Thể

Tối Cường Sinh Hóa Thể

Chương 48

Thể loại: Đô Thị

Truyện Anh Chỉ Là Một

Anh Chỉ Là Một

Chương 74

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị