Trang 3 - Truyện Đô Thị

Truyện Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

Chương 56

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Siêu Cấp Thiên Phú

Siêu Cấp Thiên Phú

Chương 227

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Tại Sao Anh Không Yêu Em

Tại Sao Anh Không Yêu Em

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 522

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Thành Tỷ Phú Nhờ Thua Lỗ Game

Thành Tỷ Phú Nhờ Thua Lỗ Game

Chương 77

Thể loại: Đô Thị

Truyện Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 100

Thể loại: Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Chú Tiêu Lúc Nào Cũng Tức Giận

Chú Tiêu Lúc Nào Cũng Tức Giận

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Nhân Duyên Của Chúng Ta

Nhân Duyên Của Chúng Ta

Chương 302

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Cuồng Luyến Em

Cuồng Luyến Em

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Ngô Đồng

Ngô Đồng

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

Chương 59

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Trở Về Từ Địa Ngục

Trở Về Từ Địa Ngục

Chương 13

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Làm Càn Sủng Nịch

Làm Càn Sủng Nịch

Chương 15

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Sân Thi Đấu Sinh Tồn

Sân Thi Đấu Sinh Tồn

Chương 17

Thể loại: Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 100

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Chương 72

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Kiếp Sống Giới Giải Trí Của Tiểu Thư Hầu Phủ

Kiếp Sống Giới Giải Trí Của Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 41

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào

Chương 80

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Gặp Quân Thời Khắc

Gặp Quân Thời Khắc

FULL

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Anh Phạm Một Sai Lầm

Anh Phạm Một Sai Lầm

Chương 25

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 379

Thể loại: Đô Thị, Dị Năng