Truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh

Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh

Chương 41

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Nửa Thời Gian Ấm Áp

Nửa Thời Gian Ấm Áp

FULL

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Teen

Truyện Hôn Nhân Máu: Gặp Gỡ Ác Ma Đội Lốt Người

Hôn Nhân Máu: Gặp Gỡ Ác Ma Đội Lốt Người

Chương 20

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Ngược

Truyện Võng Du Thế Giới Song Song

Võng Du Thế Giới Song Song

Chương 40

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không

Truyện Anh Nghe Gió Nam Thổi

Anh Nghe Gió Nam Thổi

Chương 4

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Vô Tận Cường Hóa

Vô Tận Cường Hóa

Chương 391

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không

Truyện Siêu Nhân Việt Nam

Siêu Nhân Việt Nam

Chương 15

Thể loại: Đô Thị

Truyện Diệt Thế Chi Long

Diệt Thế Chi Long

Chương 19

Thể loại: Đô Thị

Truyện Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Chương 19

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Truyện Mãi Yêu Em Như Vậy

Mãi Yêu Em Như Vậy

Chương 35

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Truyền Kì Đông Vân

Truyền Kì Đông Vân

Chương 59

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc

Truyện Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại

Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại

Chương 40

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Truyện Tuyệt Thế Niệm Thần

Tuyệt Thế Niệm Thần

Chương 4

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Rất Yêu, Rất Yêu Em

Rất Yêu, Rất Yêu Em

FULL

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng, Ngược

Truyện Thiên Táng

Thiên Táng

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Phúc Hắc Bùi Quản Lý

Phúc Hắc Bùi Quản Lý

FULL

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tình Yêu Darwin

Tình Yêu Darwin

Chương 4

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Tội Lỗi Không Chứng Cứ

Tội Lỗi Không Chứng Cứ

Chương 69

Thể loại: Đô Thị, Trinh Thám

Truyện [Livestream] Cô Gái Bệnh Mù Mặt Không Dễ Tán

[Livestream] Cô Gái Bệnh Mù Mặt Không Dễ Tán

Chương 10

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Đô Thị Khu Ma Sư

Đô Thị Khu Ma Sư

Chương 5

Thể loại: Đô Thị

Truyện Nữ Tổng Thống

Nữ Tổng Thống

Chương 53

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Truyện Dâm Nữ

Dâm Nữ

Chương 15

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng

Truyện Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn!

Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn!

Chương 368

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng