Trang 2 - Truyện Đô Thị Mới

Truyện Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Chương 381

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Mối Tình Đầu Của Giáo Bá

Mối Tình Đầu Của Giáo Bá

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Tâm Ma - Jim Maryal

Tâm Ma - Jim Maryal

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Ngọt Như Mật

Ngọt Như Mật

Chương 40

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Tùy Tình Sở Dục

Tùy Tình Sở Dục

Chương 17

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Crush Tuyệt Nhất Thế Giới

Crush Tuyệt Nhất Thế Giới

Chương 12

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Liệp Giả Thiên Hạ

Liệp Giả Thiên Hạ

Chương 461

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Truyện Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 47

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Hôm Qua Vui Vẻ

Hôm Qua Vui Vẻ

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?

Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?

Chương 92

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Sự Quyến Rũ Nam Tính

Sự Quyến Rũ Nam Tính

Chương 71

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Võng Du Thế Giới Song Song

Võng Du Thế Giới Song Song

Chương 49

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không

Truyện Ác Linh Quốc Gia

Ác Linh Quốc Gia

Chương 556

Thể loại: Đô Thị

Truyện Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 75

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại

Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Trong Lòng Tôi, Em Là Duy Nhất

Trong Lòng Tôi, Em Là Duy Nhất

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống

Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống

Chương 100

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Chúa Tể Vũ Trụ

Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 383

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Truyện Mưu Đồ

Mưu Đồ

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Sổ Tay Chăn Nuôi Của Boss

Sổ Tay Chăn Nuôi Của Boss

Chương 33

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Nếu Tôi Có Thể Chọn Cuộc Đời

Nếu Tôi Có Thể Chọn Cuộc Đời

Chương 40

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Ngược

Truyện Tình Yêu Darwin

Tình Yêu Darwin

Chương 19

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!

Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị