Truyện Đô Thị

VIP Truyện Hộ Hoa Trạng Nguyên Tại Hiện Đại
VIP Truyện Túng Tình Đô Thị

Túng Tình Đô Thị

FULL

Thể loại: Sắc, Đô Thị

VIP Truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

FULL

Thể loại: Đô Thị

VIP Truyện Tuyệt Phẩm Thiên Y

Tuyệt Phẩm Thiên Y

FULL

Thể loại: Đô Thị

VIP Truyện Quan Bảng

Quan Bảng

Chương 9228

Thể loại: Đô Thị

VIP Truyện Mỹ Nữ Đồng Cư

Mỹ Nữ Đồng Cư

Chương 250

Thể loại: Đô Thị

VIP Truyện Sống Lại Chờ Em Lớn Lên

Sống Lại Chờ Em Lớn Lên

Chương 120

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

VIP Truyện Phòng Thuật

Phòng Thuật

FULL

Thể loại: Đô Thị

VIP Truyện Phong Khí Quan Trường

Phong Khí Quan Trường

FULL

Thể loại: Đô Thị

VIP Truyện Hãn Thích

Hãn Thích

FULL

Thể loại: Đô Thị

VIP Truyện Trùng Sinh Thế Gia Tử

Trùng Sinh Thế Gia Tử

FULL

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Sủng, Ngược

VIP Truyện Thủ Tịch Ngự Y

Thủ Tịch Ngự Y

FULL

Thể loại: Đô Thị

VIP Truyện Hồng Sắc Sĩ Đồ

Hồng Sắc Sĩ Đồ

FULL

Thể loại: Đô Thị

VIP Truyện Toàn Năng Khí Thiếu

Toàn Năng Khí Thiếu

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời

Chương 51

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt

Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt

Chương 104

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đô Thị

Truyện Việt Ma Tân Lục

Việt Ma Tân Lục

Chương 156

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Truyện Xuyên Nhanh: Cảm Hoá Nữ Phụ Ác Độc

Xuyên Nhanh: Cảm Hoá Nữ Phụ Ác Độc

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Chương 124

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Vạn Năng Số Liệu

Vạn Năng Số Liệu

Chương 37

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Thần Y Thích Giết Chóc

Thần Y Thích Giết Chóc

Chương 51

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Hệ Thống Livestream Tử Vong

Hệ Thống Livestream Tử Vong

Chương 120

Thể loại: Trinh Thám, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Trong Lòng Tôi, Em Là Duy Nhất

Trong Lòng Tôi, Em Là Duy Nhất

Chương 10

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị