Truyện Đô Thị Mới

VIPTruyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 3487

Thể loại: Đô Thị

VIPTruyện Long Thành

Long Thành

Chương 173

Thể loại: Đô Thị

VIPTruyện Túng Tình Đô Thị

Túng Tình Đô Thị

FULL

Thể loại: Đô Thị, Sắc

VIPTruyện Quan Bảng

Quan Bảng

Chương 9228

Thể loại: Đô Thị

VIPTruyện Hộ Hoa Trạng Nguyên Tại Hiện Đại
VIPTruyện Mỹ Nữ Đồng Cư

Mỹ Nữ Đồng Cư

Chương 250

Thể loại: Đô Thị

VIPTruyện Tuyệt Phẩm Thiên Y

Tuyệt Phẩm Thiên Y

FULL

Thể loại: Đô Thị

VIPTruyện Sống Lại Chờ Em Lớn Lên

Sống Lại Chờ Em Lớn Lên

Chương 120

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

VIPTruyện Phòng Thuật

Phòng Thuật

FULL

Thể loại: Đô Thị

VIPTruyện Phong Khí Quan Trường

Phong Khí Quan Trường

FULL

Thể loại: Đô Thị

VIPTruyện Hãn Thích

Hãn Thích

FULL

Thể loại: Đô Thị

VIPTruyện Trùng Sinh Thế Gia Tử

Trùng Sinh Thế Gia Tử

FULL

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Sủng, Ngược

VIPTruyện Thủ Tịch Ngự Y

Thủ Tịch Ngự Y

FULL

Thể loại: Đô Thị

VIPTruyện Hồng Sắc Sĩ Đồ

Hồng Sắc Sĩ Đồ

FULL

Thể loại: Đô Thị

VIPTruyện Toàn Năng Khí Thiếu

Toàn Năng Khí Thiếu

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại

Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại

Chương 51

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Ảnh Đế Là Một Đứa Bé

Ảnh Đế Là Một Đứa Bé

FULL

Thể loại: Sủng, Đô Thị

Truyện Mối Tình Đầu Của Giáo Bá

Mối Tình Đầu Của Giáo Bá

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Thú Tu Thành Thần

Thú Tu Thành Thần

Chương 958

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Hôm Qua Vui Vẻ

Hôm Qua Vui Vẻ

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Cá

FULL

Thể loại: Đô Thị

Truyện Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga
Truyện Vạn Lần Sủng Vợ

Vạn Lần Sủng Vợ

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 316

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không, Trọng Sinh