Dị Năng Full Mới

Truyện Sự Quyến Rũ Của Sói

Sự Quyến Rũ Của Sói

FULL

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Dị Năng

Truyện Ác Linh

Ác Linh

FULL

Thể loại: Dị Năng

Truyện Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Dị Năng

Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Tráo Huyết

Tráo Huyết

FULL

Thể loại: Dị Năng

Truyện Cầu Vong Khách

Cầu Vong Khách

FULL

Thể loại: Dị Năng

Truyện Nhục Hồng Ngải

Nhục Hồng Ngải

FULL

Thể loại: Dị Năng

Truyện Đạo Sĩ Kinh Kỳ

Đạo Sĩ Kinh Kỳ

FULL

Thể loại: Dị Năng

Truyện Bẩy Đêm Ma Mị

Bẩy Đêm Ma Mị

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Dị Năng

Truyện Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Lão Thấp Của Tôi

Lão Thấp Của Tôi

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Dị Năng

Truyện Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Dị Năng

Truyện Tối Cường Ngôn Linh Sư

Tối Cường Ngôn Linh Sư

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Dị Năng

Truyện Trùng Sinh Chi Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Trùng Sinh Chi Nghịch Thiên Cuồng Nữ

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

FULL

Thể loại: Đô Thị, Dị Năng

Truyện Thiên Tài Tướng Sư

Thiên Tài Tướng Sư

FULL

Thể loại: Đô Thị, Dị Năng

Truyện Quyền Tài

Quyền Tài

FULL

Thể loại: Đô Thị, Dị Năng

Truyện Thần Y Thánh Thủ

Thần Y Thánh Thủ

FULL

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại

Truyện Băng Giá (Truyện 1 Chương)

Băng Giá (Truyện 1 Chương)

FULL

Thể loại: Dị Năng

Truyện Hồng Thủy

Hồng Thủy

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Dị Năng

Truyện Dã Thú Ngửi Tường Vi

Dã Thú Ngửi Tường Vi

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Đế Quốc Thiên Phong

Đế Quốc Thiên Phong

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Năng

Truyện Độc Cô Chiến Thần

Độc Cô Chiến Thần

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Năng