Truyện Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

FULL

Truyện Legends Word: Huyền Thoại Trỗi Dậy

Chương 1

Truyện Thiên Tài Tướng Sư

FULL

Truyện Quyền Tài

FULL

Truyện Thần Y Thánh Thủ

FULL

Truyện Tinh Hạch Đấu Thiên

Chương 51

Truyện Băng Giá (Truyện 1 Chương)

FULL

Truyện Hokage Siêu Thần

Chương 112

Truyện Hồng Thủy

FULL

Truyện Dã Thú Ngửi Tường Vi

FULL

Truyện Đế Quốc Thiên Phong

FULL

Truyện Độc Cô Chiến Thần

FULL

Truyện Cửu U Long Giới

FULL

Truyện Kho Dữ Liệu

Chương 35

Truyện Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân

FULL

Truyện Y Đạo Quan Đồ

FULL

Truyện Thế Giới Ngầm

Chương 47

Truyện Tuyệt Thế Toàn Năng

Chương 136

Truyện Cực Phẩm Cuồng Thiếu

Chương 172

Truyện Đế Quốc Mỹ Nữ

Chương 301

Truyện Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 271

Truyện Thần Ma Hệ Thống

FULL

Truyện Thầy Âm Dương Lạ Đời

Chương 35

Truyện Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ

Chương 21