Trang 5 - Truyện Dị Năng

Truyện Ebolavior

Ebolavior

Chương 32

Thể loại: Ma, Dị Năng

Truyện Vô Danh Ký

Vô Danh Ký

Chương 4

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị, Dị Năng

Truyện Long Đế

Long Đế

Chương 33

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Năng

Truyện Trường Học Của Thần Thú

Trường Học Của Thần Thú

Chương 3

Thể loại: Teen, Dị Năng

Truyện Thế Giới Huyễn Lực: Toàn Chức Thiên Tài

Thế Giới Huyễn Lực: Toàn Chức Thiên Tài

Chương 11

Thể loại: Teen, Dị Năng

Truyện Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

FULL

Thể loại: Đô Thị, Dị Năng

Truyện Legends Word: Huyền Thoại Trỗi Dậy

Legends Word: Huyền Thoại Trỗi Dậy

Chương 1

Thể loại: Xuyên Không, Dị Năng

Truyện Thiên Tài Tướng Sư

Thiên Tài Tướng Sư

FULL

Thể loại: Đô Thị, Dị Năng

Truyện Quyền Tài

Quyền Tài

FULL

Thể loại: Đô Thị, Dị Năng

Truyện Thần Y Thánh Thủ

Thần Y Thánh Thủ

FULL

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại

Truyện Tinh Hạch Đấu Thiên

Tinh Hạch Đấu Thiên

Chương 51

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Dị Năng

Truyện Băng Giá (Truyện 1 Chương)

Băng Giá (Truyện 1 Chương)

FULL

Thể loại: Dị Năng

Truyện Hokage Siêu Thần

Hokage Siêu Thần

Chương 112

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Năng

Truyện Hồng Thủy

Hồng Thủy

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Dị Năng

Truyện Dã Thú Ngửi Tường Vi

Dã Thú Ngửi Tường Vi

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Đế Quốc Thiên Phong

Đế Quốc Thiên Phong

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Năng

Truyện Độc Cô Chiến Thần

Độc Cô Chiến Thần

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Năng

Truyện Cửu U Long Giới

Cửu U Long Giới

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Năng

Truyện Kho Dữ Liệu

Kho Dữ Liệu

Chương 35

Thể loại: Dị Năng

Truyện Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân

Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng, Sủng, Ngược

Truyện Y Đạo Quan Đồ

Y Đạo Quan Đồ

FULL

Thể loại: Đô Thị, Dị Năng

Truyện Tuyệt Thế Toàn Năng

Tuyệt Thế Toàn Năng

Chương 136

Thể loại: Đô Thị, Dị Năng

Truyện Cực Phẩm Cuồng Thiếu

Cực Phẩm Cuồng Thiếu

Chương 172

Thể loại: Đô Thị, Dị Năng

Truyện Đế Quốc Mỹ Nữ

Đế Quốc Mỹ Nữ

Chương 301

Thể loại: Đô Thị, Dị Năng