Trang 4 - Truyện Dị Năng

Truyện Cận Thân Cuồng Binh

Cận Thân Cuồng Binh

Chương 30

Thể loại: Đô Thị, Dị Năng

Truyện Mộ Trung Vô Nhân: Quỷ Trượng Phu

Mộ Trung Vô Nhân: Quỷ Trượng Phu

Chương 50

Thể loại: Đam Mỹ, Dị Năng

Truyện Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 9

Thể loại: Dị Năng

Truyện Dị Năng Vương Phi

Dị Năng Vương Phi

Chương 75

Thể loại: Xuyên Không, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Tiểu Tứ, Tiến Công Đi

Tiểu Tứ, Tiến Công Đi

Chương 29

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Chương 45

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Dị Năng

Truyện Đại Nhật Thực

Đại Nhật Thực

Chương 12

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Lão Thấp Của Tôi

Lão Thấp Của Tôi

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Dị Năng

Truyện Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Dị Năng

Truyện Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 98

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Năng

Truyện Thạch Liên Trùng Sinh

Thạch Liên Trùng Sinh

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng

Truyện Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Chương 180

Thể loại: Xuyên Không, Dị Năng

Truyện Đơn Giản Chỉ Là Yêu

Đơn Giản Chỉ Là Yêu

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Năng, Sủng

Truyện Tối Cường Ngôn Linh Sư

Tối Cường Ngôn Linh Sư

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Dị Năng

Truyện Tối Cường Song Tu Tà Ác

Tối Cường Song Tu Tà Ác

Chương 91

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Đệ Nhất Thần Toán

Đệ Nhất Thần Toán

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Trùng Sinh Chi Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Trùng Sinh Chi Nghịch Thiên Cuồng Nữ

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Ngày Tận Thế

Ngày Tận Thế

Chương 13

Thể loại: Dị Năng

Truyện Sống Lại Một Đời An Vui!

Sống Lại Một Đời An Vui!

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện You Are My Sunshine

You Are My Sunshine

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Năng, Sủng

Truyện Võng Du Chi Lão Tử Là Genji

Võng Du Chi Lão Tử Là Genji

Chương 22

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị, Xuyên Không, Dị Năng

Truyện Xuyên Qua Dị Giới: Bắt Sói Làm Chồng

Xuyên Qua Dị Giới: Bắt Sói Làm Chồng

Chương 2

Thể loại: Xuyên Không, Dị Năng