Truyện Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 41

Truyện Sự Quyến Rũ Của Sói

FULL

Truyện Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Chương 14

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 279

Truyện Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 79

Truyện Dị Năng Giáo Sư

Chương 21

Truyện Long Chi Đế Tu

Chương 28

Truyện Ai Mới Là Phù Thủy

Chương 8

Truyện Ký Ức Lạc Ngân Hà

Chương 43

Truyện Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Chương 22

Truyện Ác Linh

FULL

Truyện Quỷ Phi Trọng Sinh: Ai Dám Đụng Đến Phu Quân Ta

Chương 13

Truyện Ảnh Ma Dị Nhân

Chương 2

Truyện Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

FULL

Truyện Huyền Huyễn Vô Thượng Man Hoàng

Chương 35

Truyện Thần Lộ

Chương 36

Truyện Dị Nhân Tu Chân Đa Thế Giới

Chương 34

Truyện Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 20

Truyện Chinh Phục Thế Giới Phần I: Naruto Shippuden

Chương 131

Truyện Marvel Chi Thần Thoại Gen

Chương 26

Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

FULL

Truyện Tráo Huyết

FULL

Truyện Cầu Vong Khách

FULL

Truyện Nhục Hồng Ngải

FULL