Truyện Dị Năng

VIP Truyện Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Chương 361

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đô Thị

VIP Truyện Tạo Hóa Chi Vương

Tạo Hóa Chi Vương

Chương 2185

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp

Truyện Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 63

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Kỵ Sĩ Hành Trình

Kỵ Sĩ Hành Trình

Chương 86

Thể loại: Dị Năng

Truyện Sói Vương Bất Bại

Sói Vương Bất Bại

Chương 561

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 203

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Trọng Sinh

Truyện Con Rể Chiến Thần

Con Rể Chiến Thần

Chương 1880

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Anh Trai Tôi Là Người Đại Ác

Anh Trai Tôi Là Người Đại Ác

Chương 24

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 217

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 92

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Thời Không Lụi Tàn

Thời Không Lụi Tàn

Chương 86

Thể loại: Dị Năng

Truyện Cháu Gái Của Siêu Sao

Cháu Gái Của Siêu Sao

Chương 48

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Servant Hệ Thống

Servant Hệ Thống

Chương 31

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Truyện Tinh Tế Chi Thượng Tướng Phu Nhân Thị Hắc Hộ

Tinh Tế Chi Thượng Tướng Phu Nhân Thị Hắc Hộ

Chương 332

Thể loại: Dị Năng, Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Chương 9

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ

Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ

Chương 22

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 421

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tàng Phong

Tàng Phong

Chương 149

Thể loại: Dị Năng

Truyện Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 883

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Chương 126

Thể loại: Dị Năng, Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Chương 22

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 75

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 81

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Trụ Lâm

Trụ Lâm

Chương 11

Thể loại: Dị Năng