Truyện Dị Năng

Truyện Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Chương 29

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Xuyên Không, Sắc, Dị Năng

Truyện Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Chương 70

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tàng Phong

Tàng Phong

Chương 61

Thể loại: Dị Năng

Truyện Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

Chương 66

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám

Truyện Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Chương 100

Thể loại: Đam Mỹ, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 403

Thể loại: Xuyên Không, Dị Năng

Truyện Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 40

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Nữ Vương Xuyên Qua Làm Thái Tử Phi: Thiên Hạ Này... Bổn Tọa Muốn!

Nữ Vương Xuyên Qua Làm Thái Tử Phi: Thiên Hạ Này... Bổn Tọa Muốn!

Chương 39

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng

Truyện Soul Eyes - Đôi Mắt Linh Hồn

Soul Eyes - Đôi Mắt Linh Hồn

Chương 22

Thể loại: Dị Năng

Truyện Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 48

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 333

Thể loại: Xuyên Không, Dị Năng

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 783

Thể loại: Xuyên Không, Dị Năng

Truyện Nữ Phụ Vạn Năng: Boss Có Độc, Mau Né!

Nữ Phụ Vạn Năng: Boss Có Độc, Mau Né!

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Năng

Truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 606

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Năng

Truyện Mạt Thế Tiến Hóa

Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 99

Thể loại: Dị Năng

Truyện Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 100

Thể loại: Đô Thị, Dị Năng

Truyện Truyền Thuyết Về: Dương Qui Thiên

Truyền Thuyết Về: Dương Qui Thiên

Chương 17

Thể loại: Dị Năng

Truyện Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 196

Thể loại: Kiếm Hiệp, Dị Năng

Truyện Quang Vinh Đế Phong Lưu

Quang Vinh Đế Phong Lưu

Chương 133

Thể loại: Xuyên Không, Dị Năng

Truyện Hữu Nhãn Vô Địch

Hữu Nhãn Vô Địch

Chương 2

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Thế Giới Ngầm

Thế Giới Ngầm

Chương 175

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp

Truyện Võng Du Tranh Bá Yriel Đại Lục

Võng Du Tranh Bá Yriel Đại Lục

Chương 195

Thể loại: Dị Năng

Truyện Tuyệt Sắc Nữ Thần

Tuyệt Sắc Nữ Thần

Chương 16

Thể loại: Dị Năng, Sắc, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Cơ Giới Khách

Cơ Giới Khách

Chương 198

Thể loại: Dị Năng