Truyện Dị Năng Mới

Truyện Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 38

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 385

Thể loại: Xuyên Không, Dị Năng

Truyện Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Chương 52

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

Chương 53

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám

Truyện Nữ Vương Xuyên Qua Làm Thái Tử Phi: Thiên Hạ Này... Bổn Tọa Muốn!

Nữ Vương Xuyên Qua Làm Thái Tử Phi: Thiên Hạ Này... Bổn Tọa Muốn!

Chương 38

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng

Truyện Phu Thê Nhà Nghèo

Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 71

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Soul Eyes - Đôi Mắt Linh Hồn

Soul Eyes - Đôi Mắt Linh Hồn

Chương 22

Thể loại: Dị Năng

Truyện Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 48

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 333

Thể loại: Xuyên Không, Dị Năng

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 783

Thể loại: Xuyên Không, Dị Năng

Truyện Nữ Phụ Vạn Năng: Boss Có Độc, Mau Né!

Nữ Phụ Vạn Năng: Boss Có Độc, Mau Né!

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Năng

Truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 606

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Năng

Truyện Mạt Thế Tiến Hóa

Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 99

Thể loại: Dị Năng

Truyện Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 100

Thể loại: Đô Thị, Dị Năng

Truyện Truyền Thuyết Về: Dương Qui Thiên

Truyền Thuyết Về: Dương Qui Thiên

Chương 17

Thể loại: Dị Năng

Truyện Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Chương 19

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Xuyên Không, Sắc, Dị Năng

Truyện Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 196

Thể loại: Kiếm Hiệp, Dị Năng

Truyện Quang Vinh Đế Phong Lưu

Quang Vinh Đế Phong Lưu

Chương 133

Thể loại: Xuyên Không, Dị Năng

Truyện Hữu Nhãn Vô Địch

Hữu Nhãn Vô Địch

Chương 2

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Thế Giới Ngầm

Thế Giới Ngầm

Chương 175

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp

Truyện Võng Du Tranh Bá Yriel Đại Lục

Võng Du Tranh Bá Yriel Đại Lục

Chương 195

Thể loại: Dị Năng

Truyện Tuyệt Sắc Nữ Thần

Tuyệt Sắc Nữ Thần

Chương 16

Thể loại: Dị Năng, Sắc, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Cơ Giới Khách

Cơ Giới Khách

Chương 198

Thể loại: Dị Năng

Truyện Hệ Thống Bá Đạo Cực Phẩm

Hệ Thống Bá Đạo Cực Phẩm

Chương 79

Thể loại: Dị Năng