Truyện Dị Năng

Truyện Nữ Phụ Vạn Năng: Boss Có Độc, Mau Né!

Nữ Phụ Vạn Năng: Boss Có Độc, Mau Né!

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Năng

Truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

Chương 215

Thể loại: Dị Năng

Truyện Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 56

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 51

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Tui Bị Quỷ Bám Càng

Tui Bị Quỷ Bám Càng

FULL

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nhặt Được Một Chú Chó Lưu Lạc

Nhặt Được Một Chú Chó Lưu Lạc

FULL

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Con Dâu Diêm Gia

Con Dâu Diêm Gia

Chương 78

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Trinh Thám

Truyện Nhà Họ Có Ma

Nhà Họ Có Ma

FULL

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Soul Eyes - Đôi Mắt Linh Hồn

Soul Eyes - Đôi Mắt Linh Hồn

Chương 27

Thể loại: Dị Năng

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 376

Thể loại: Đô Thị, Dị Năng

Truyện Giáng Trần: Vận Khí Mạnh Phải Làm Sao

Giáng Trần: Vận Khí Mạnh Phải Làm Sao

Chương 54

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 100

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!

Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!

Chương 31

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tân Nương Là Nữ Quỷ

Tân Nương Là Nữ Quỷ

FULL

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới

Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 100

Thể loại: Dị Năng

Truyện Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 89

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ, Dị Năng

Truyện Tàng Phong

Tàng Phong

Chương 100

Thể loại: Dị Năng

Truyện Huyền Học Đại Sư

Huyền Học Đại Sư

Chương 1

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Chương 100

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Nữ Vương Xuyên Qua Làm Thái Tử Phi: Thiên Hạ Này... Bổn Tọa Muốn!

Nữ Vương Xuyên Qua Làm Thái Tử Phi: Thiên Hạ Này... Bổn Tọa Muốn!

Chương 41

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng

Truyện Cố Chấp Trong Lòng Anh

Cố Chấp Trong Lòng Anh

Chương 27

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Vạn Năng Số Liệu

Vạn Năng Số Liệu

Chương 36

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Mở Nhầm Cửa Không Gian

Mở Nhầm Cửa Không Gian

FULL

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ