Truyện Quang Vinh Đế Phong Lưu

Chương 114

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 649

Truyện Tàng Phong

Chương 22

Truyện Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 16

Truyện Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 175

Truyện Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Chương 14

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 279

Truyện Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 6

Truyện Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 79

Truyện Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 125

Truyện Số Trời Cay Nghiệt

Chương 30

Truyện Dị Năng Giáo Sư

Chương 21

Truyện Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 39

Truyện Long Chi Đế Tu

Chương 28

Truyện Ai Mới Là Phù Thủy

Chương 8

Truyện Ký Ức Lạc Ngân Hà

Chương 43

Truyện Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Chương 22

Truyện Ác Linh

FULL

Truyện Quỷ Phi Trọng Sinh: Ai Dám Đụng Đến Phu Quân Ta

Chương 13

Truyện Nghịch Thiên Chí Tôn

Chương 9

Truyện Ảnh Ma Dị Nhân

Chương 2

Truyện Soul Eyes - Đôi Mắt Linh Hồn

Chương 19

Truyện Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

FULL

Truyện Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Chương 133