Truyện Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 170

Truyện Hệ Thống Bá Đạo Cực Phẩm

Chương 76

Truyện Võng Du Tranh Bá Yriel Đại Lục

Chương 156

Truyện Quang Vinh Đế Phong Lưu

Chương 124

Truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 371

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 707

Truyện Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 212

Truyện Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 23

Truyện Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 169

Truyện Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 30

Truyện Zanersyl: Mục Sư Nghịch Tập

Chương 71

Truyện Nữ Phụ Vạn Năng: Boss Có Độc, Mau Né!

Chương 25

Truyện Tàng Phong

Chương 33

Truyện Soul Eyes - Đôi Mắt Linh Hồn

Chương 20

Truyện Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Chương 141

Truyện Nghịch Thiên Chí Tôn

Chương 12

Truyện Cơ Giới Khách

Chương 198

Truyện Nữ Vương Xuyên Qua Làm Thái Tử Phi: Thiên Hạ Này... Bổn Tọa Muốn!

Chương 37

Truyện Số Trời Cay Nghiệt

Chương 34

Truyện Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 47

Truyện Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 192

Truyện Hokage Chi Tối Cường

Chương 96

Truyện Giấc Mơ Dài

Chương 49

Truyện Tử Tù Mã 06

Chương 32