Truyện Dị Năng

Truyện Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 43

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 92

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Tân Nương Là Nữ Quỷ

Tân Nương Là Nữ Quỷ

FULL

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Truyện Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới

Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 100

Thể loại: Dị Năng

Truyện Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 47

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 89

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ, Dị Năng

Truyện Tàng Phong

Tàng Phong

Chương 100

Thể loại: Dị Năng

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 374

Thể loại: Đô Thị, Dị Năng

Truyện Huyền Học Đại Sư

Huyền Học Đại Sư

Chương 1

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Tổng Giám Đốc Cuồng Vợ 5000 Tuổi

Tổng Giám Đốc Cuồng Vợ 5000 Tuổi

Chương 9

Thể loại: Dị Năng, Tiểu Thuyết

Truyện Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Chương 100

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Nữ Vương Xuyên Qua Làm Thái Tử Phi: Thiên Hạ Này... Bổn Tọa Muốn!

Nữ Vương Xuyên Qua Làm Thái Tử Phi: Thiên Hạ Này... Bổn Tọa Muốn!

Chương 41

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng

Truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

Chương 100

Thể loại: Dị Năng

Truyện Cố Chấp Trong Lòng Anh

Cố Chấp Trong Lòng Anh

Chương 27

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Vạn Năng Số Liệu

Vạn Năng Số Liệu

Chương 36

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Mở Nhầm Cửa Không Gian

Mở Nhầm Cửa Không Gian

FULL

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Soul Eyes - Đôi Mắt Linh Hồn

Soul Eyes - Đôi Mắt Linh Hồn

Chương 24

Thể loại: Dị Năng

Truyện Biến Dị Nhờ Virus

Biến Dị Nhờ Virus

Chương 8

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp, Đô Thị

Truyện Song Liêm Đoạt Mệnh

Song Liêm Đoạt Mệnh

Chương 32

Thể loại: Dị Năng

Truyện Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song

Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song

FULL

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Chương 29

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Xuyên Không, Sắc, Dị Năng

Truyện Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Chương 70

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

Chương 66

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám

Truyện Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Chương 100

Thể loại: Đam Mỹ, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại