Truyện Dị Năng

Truyện Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân

Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Song Liêm Đoạt Mệnh

Song Liêm Đoạt Mệnh

Chương 50

Thể loại: Dị Năng

Truyện Mạt Thế Chi Phế Vật

Mạt Thế Chi Phế Vật

FULL

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Truyện Vạn Năng Số Liệu

Vạn Năng Số Liệu

Chương 37

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Trò Chơi Tu Tiên Kỳ Dị

Trò Chơi Tu Tiên Kỳ Dị

Chương 2

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Hết Tiền Vào Đại Học, Ta Đành Đi Đồ Long

Hết Tiền Vào Đại Học, Ta Đành Đi Đồ Long

Chương 4

Thể loại: Dị Năng, Kiếm Hiệp, Đô Thị

Truyện Hình Như Tôi Phải Lòng Một Thợ Săn Tiền Thưởng

Hình Như Tôi Phải Lòng Một Thợ Săn Tiền Thưởng

FULL

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 159

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Trọng Sinh

Truyện Trò Chơi Tận Thế

Trò Chơi Tận Thế

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Cháu Gái Của Siêu Sao

Cháu Gái Của Siêu Sao

Chương 30

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 767

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Nghịch Thiên Phong Thủy Sư

Nghịch Thiên Phong Thủy Sư

Chương 52

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Liệt Hỏa Kiêu Sầu

FULL

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Thiên Chính Đạo Nhân

Thiên Chính Đạo Nhân

Chương 69

Thể loại: Dị Năng

Truyện Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới

Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 110

Thể loại: Dị Năng

Truyện Người Mẹ Quỷ

Người Mẹ Quỷ

FULL

Thể loại: Dị Năng

Truyện Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Trọng Sinh Đại Đạo Tặc

Chương 143

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện End Of Sky's Line - Phía Cuối Chân Trời

End Of Sky's Line - Phía Cuối Chân Trời

Chương 81

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Mạt Thế Tiến Hóa

Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 170

Thể loại: Dị Năng

Truyện Tàng Phong

Tàng Phong

Chương 140

Thể loại: Dị Năng

Truyện Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 345

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tại Hạ Là Hệ Thống

Tại Hạ Là Hệ Thống

Chương 332

Thể loại: Dị Năng

Truyện Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

FULL

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tạo Hóa Chi Vương

Tạo Hóa Chi Vương

Chương 150

Thể loại: Dị Năng, Tiên Hiệp