Truyện Dị Năng

Truyện Tại Hạ Là Hệ Thống

Tại Hạ Là Hệ Thống

Chương 299

Thể loại: Dị Năng

Truyện Hắn Đến Từ Địa Ngục

Hắn Đến Từ Địa Ngục

Chương 47

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Đô Thị

Truyện [Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 561

Thể loại: Dị Năng

Truyện Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 62

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Tay Chơi Bá Đạo

Tay Chơi Bá Đạo

Chương 21

Thể loại: Dị Năng

Truyện Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Chương 100

Thể loại: Dị Năng, Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 65

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Chương 37

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 244

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

Chương 246

Thể loại: Dị Năng

Truyện Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 100

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Mạt Thế Không Gian: Nam Thần Độc Sủng Vợ Tang Thi

Mạt Thế Không Gian: Nam Thần Độc Sủng Vợ Tang Thi

Chương 20

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Đảo Thanh Mai

Đảo Thanh Mai

Chương 58

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngược, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện [Harry Poter - Harluc] Người Tình Ánh Trăng

[Harry Poter - Harluc] Người Tình Ánh Trăng

FULL

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tận Thế Nhạc Viên

Tận Thế Nhạc Viên

Chương 14

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Truyện Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý

Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Trấn Nhỏ

Trấn Nhỏ

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Quần Long Tranh Bá

Quần Long Tranh Bá

Chương 40

Thể loại: Dị Năng, Kiếm Hiệp

Truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 100

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Trọng Sinh

Truyện Thế Thân - Thi Tả

Thế Thân - Thi Tả

FULL

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Soul Eyes - Đôi Mắt Linh Hồn

Soul Eyes - Đôi Mắt Linh Hồn

Chương 29

Thể loại: Dị Năng