Đam Mỹ full

Truyện Khuy Thiên Chi Kính

Khuy Thiên Chi Kính

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Thịnh Thế Thanh Phong

Thịnh Thế Thanh Phong

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Tiện Thụ Và Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Thành Đôi Rồi
Truyện Xuyên Việt Chi Thần Húc

Xuyên Việt Chi Thần Húc

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ái Tình Chưa Dứt

Ái Tình Chưa Dứt

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Nam Thê Xung Hỉ Sẽ Sinh Con

Nam Thê Xung Hỉ Sẽ Sinh Con

FULL

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nam Xấu Khó Gả

Nam Xấu Khó Gả

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ

Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Hai Năm Sau Mang Con Đi Nhận Thân

Hai Năm Sau Mang Con Đi Nhận Thân

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Bất Du, Không Thay Đổi

Bất Du, Không Thay Đổi

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngược, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Khoảng Cách Một Cửa Sổ

Khoảng Cách Một Cửa Sổ

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Thư Ký Phản Nghịch Thương Tổn Lòng Tui
Truyện Vị Thái Tử Què Kia Đứng Lên Hôn Ta

Vị Thái Tử Què Kia Đứng Lên Hôn Ta

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Bánh Kem

Tiểu Bánh Kem

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tặng Ngươi Một Chiếc Váy

Tặng Ngươi Một Chiếc Váy

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Đừng Khóc Nữa, Làm Vợ Của Anh Đi

Đừng Khóc Nữa, Làm Vợ Của Anh Đi

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ

Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ

FULL

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện [Harry Poter - Harluc] Người Tình Ánh Trăng

[Harry Poter - Harluc] Người Tình Ánh Trăng

FULL

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Vong Linh Pháp Sư Và Bộ Xương Khô
Truyện Mạnh Mẽ Ràng Buộc

Mạnh Mẽ Ràng Buộc

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ