Đam Mỹ full Mới

Truyện Nhị Tiến Chế

Nhị Tiến Chế

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc

Truyện Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?
Truyện Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

FULL

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Giang Sơn Hứa Nhĩ

Giang Sơn Hứa Nhĩ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Dưỡng Công Ký

Dưỡng Công Ký

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mùi Cơ Thể Của Cậu Thật Là Thơm

Mùi Cơ Thể Của Cậu Thật Là Thơm

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện [Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ

[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện [Conan Đồng Nhân Đam Mỹ] Trò Chơi Đuổi Bắt

[Conan Đồng Nhân Đam Mỹ] Trò Chơi Đuổi Bắt

FULL

Thể loại: Ngược, Trinh Thám, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mị U Danh Tử

Mị U Danh Tử

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Bên Trái

Bên Trái

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Phi Lai Hoành Khuyển

Phi Lai Hoành Khuyển

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Yêu Phải Thùng Dấm Chua

Yêu Phải Thùng Dấm Chua

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Thượng Đế Phù Hộ

Thượng Đế Phù Hộ

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Nếu Tôi Đội Sổ, Cậu Sẽ Yêu Tôi Sao?
Truyện Sủng Hôn Hào Môn

Sủng Hôn Hào Môn

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật
Truyện Cuộc Sống Muôn Màu Của Anh Chàng Mặt Than
Truyện Người Đến Trễ

Người Đến Trễ

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tôi Thực Sự Rất Tuyệt Vọng

Tôi Thực Sự Rất Tuyệt Vọng

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Zuckerberg Identity

Zuckerberg Identity

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Quán Mì Tư Ca

Quán Mì Tư Ca

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Rất Thích

Rất Thích

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Tình Nhân Yêu Nghiệt

Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Tình Nhân Yêu Nghiệt

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ