Đam Mỹ full

Truyện Chym To Có Tác Cmn Dụng

Chym To Có Tác Cmn Dụng

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Kiếp Đoạn Trường

Kiếp Đoạn Trường

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Em Và Ác Quỷ

Em Và Ác Quỷ

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Ê! Hay Là Mình Quen Nhau Đi!

Ê! Hay Là Mình Quen Nhau Đi!

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Trộm Một Ngôi Sao

Trộm Một Ngôi Sao

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Trọng Sinh Chi Đế Sư

Trọng Sinh Chi Đế Sư

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Mạt Thế Công Lược

Trọng Sinh Mạt Thế Công Lược

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Người Yêu Tôi Là Bệnh Nhân Tâm Thần
Truyện Nhạt Màu

Nhạt Màu

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Như Khói Như Cát

Như Khói Như Cát

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Cứu Vớt Mỹ Nhân Nhặt Rác

Cứu Vớt Mỹ Nhân Nhặt Rác

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song

Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song

FULL

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tránh Sủng Ii

Tránh Sủng Ii

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Hôn Luyến [Abo]

Hôn Luyến [Abo]

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Nhất Kiếm Sương Hàn

Nhất Kiếm Sương Hàn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Tiên Sinh Đến Từ 1930

Tiên Sinh Đến Từ 1930

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Vụ Bê Bối Khờ Dại

Vụ Bê Bối Khờ Dại

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Vô Sở Bất Năng Sự Vụ Sở

Vô Sở Bất Năng Sự Vụ Sở

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Giếng Cạn

Giếng Cạn

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trong Đầu Tôi Có Cả Vạn Chiếc Xe Đang Lao Nhanh
Truyện Xí Hoang Nghi Thượng

Xí Hoang Nghi Thượng

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ