Trang 5 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Chương 50

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Đệ Nhất Thi Thê

Đệ Nhất Thi Thê

FULL

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Gặp Quân Thời Khắc

Gặp Quân Thời Khắc

FULL

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh

Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh

Chương 79

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Hôn Nhân Lừa Gạt

Hôn Nhân Lừa Gạt

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

FULL

Thể loại: Dị Năng, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng

Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Tính Toán Chi Li

Tính Toán Chi Li

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Đông Bắc Tầm Bảo Chuột

Đông Bắc Tầm Bảo Chuột

Chương 52

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 212

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Gặp Phải Ma Tu, Thần Đều Khóc

Gặp Phải Ma Tu, Thần Đều Khóc

Chương 34

Thể loại: Trinh Thám, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cổ Tích Ở Lục Địa Fetia

Cổ Tích Ở Lục Địa Fetia

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Bạch Nguyệt Quang

Bạch Nguyệt Quang

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Báo Cáo Cải Cách Của Khách Sạn Yêu Quái

Báo Cáo Cải Cách Của Khách Sạn Yêu Quái

FULL

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mang Thai Con Của Tình Địch, Làm Sao Đây?

Mang Thai Con Của Tình Địch, Làm Sao Đây?

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Quỷ Súc Đại Lão Và Tiểu Yêu Tinh

Quỷ Súc Đại Lão Và Tiểu Yêu Tinh

FULL

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch

Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Thư Đến Từ Một Người Đàn Ông Xa Lạ

Thư Đến Từ Một Người Đàn Ông Xa Lạ

Chương 35

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê

Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê

Chương 99

Thể loại: Ngược, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Thỉnh Quân Tự Trọng

Thỉnh Quân Tự Trọng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tình Chung

Tình Chung

Chương 18

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ