Trang 5 - Truyện Đam Mỹ Mới

Truyện Giam Cầm Nhân Tính

Giam Cầm Nhân Tính

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Hướng Dẫn Phát Tình

Hướng Dẫn Phát Tình

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Nhập Cốt Tương Tư

Nhập Cốt Tương Tư

Chương 39

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Nhiệt Độ Xã Giao (Xã Giao Ôn Độ)
Truyện Tôi Có Thể Bao Dưỡng Anh Không?

Tôi Có Thể Bao Dưỡng Anh Không?

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 11

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng

Truyện Đương Đại Luật Sư Ngộ Đáo Tiểu Mao Tặc

Đương Đại Luật Sư Ngộ Đáo Tiểu Mao Tặc

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Thời Đại Vợ Đẹp

Thời Đại Vợ Đẹp

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Nhặt Được Vợ Ngoan

Nhặt Được Vợ Ngoan

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nam Thê Xung Hỉ Sẽ Sinh Con

Nam Thê Xung Hỉ Sẽ Sinh Con

Chương 9

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Sủng

Truyện Bạch Đào Ô Long

Bạch Đào Ô Long

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Hệ Thống, Chạy Mau~!!!

Hệ Thống, Chạy Mau~!!!

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Các Thần Tiên Sinh Hoạt Trong Thời Đại Tinh Tế
Truyện Phấn Hồng Đại Thúc

Phấn Hồng Đại Thúc

Chương 9

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng

Truyện Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 163

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Trang Viên Dục Vọng

Trang Viên Dục Vọng

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Luyến Thanh Trung Độc

Luyến Thanh Trung Độc

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

FULL

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Ngược

Truyện Anh Trai Dâm Ma Và Em Trai Dâm Đãng

Anh Trai Dâm Ma Và Em Trai Dâm Đãng

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng

Truyện [Hp Đồng Nhân] Truy Đuổi

[Hp Đồng Nhân] Truy Đuổi

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện [Hp Đồng Nhân] Yêu Anh Đã Thành Thiên Tính

[Hp Đồng Nhân] Yêu Anh Đã Thành Thiên Tính

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Sắc, Ngược

Truyện Sau Khi Mất Trí Nhớ Làm Lại Từ Đầu Với Ông Xã