Truyện Trước Có Bệnh Kiều Sau Có Quỷ

FULL

Truyện Phật Hệ Thượng Vị Hằng Ngày

Chương 4

Truyện Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

FULL

Truyện Nam Phụ Ngôn Tình Thành Tiểu Bạch Kiểm Đam Mỹ

Chương 8

Truyện Con Của Anh Nằm Trong Tay Tôi

Chương 18

Truyện Cấm Luật

FULL

Truyện Bàn Thờ Trinh Tiết Của Kỹ Nam

FULL

Truyện Thiếu Chủ!! Xin Đừng Ngược Tôi!!

FULL

Truyện Sắc Lam Vẫn Đục

FULL

Truyện Bác Sĩ Nhanh Cứu Con Trai Ta!

FULL

Truyện Anh Chờ Em Lâu Rồi

FULL

Truyện Ừ Thì... Anh Yêu Em!

FULL

Truyện Đặc Điển Về Xà Quý Phi

FULL

Truyện Không Hối

FULL

Truyện Bạo Long

Chương 20

Truyện Gả Cho Lão Công Nhà Giàu

FULL

Truyện Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

FULL

Truyện Trường Hà Phong Noãn Bất Thành Hôi

FULL

Truyện Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

FULL

Truyện Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

Chương 214

Truyện Vợ Bé Nhỏ

Chương 13

Truyện Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi

FULL

Truyện Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em

FULL

Truyện Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang

Chương 21