Trang 5 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Quán Cơm Đêm Khuya

Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 43

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 89

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ, Dị Năng

Truyện Gian Thần

Gian Thần

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Tình Yêu Ràng Buộc

Tình Yêu Ràng Buộc

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 100

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tên Bán Nhà, Lấy Thân Gán Nợ Đi!

Tên Bán Nhà, Lấy Thân Gán Nợ Đi!

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Bảo Bối Của Lão Đại

Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 47

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Nuôi Cá

Nuôi Cá

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Những Năm Tháng Tôi Bồi Dưỡng Bá Tổng

Những Năm Tháng Tôi Bồi Dưỡng Bá Tổng

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Đinh Đinh Trên Đại Thảo Nguyên

Tiểu Đinh Đinh Trên Đại Thảo Nguyên

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa

Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa

Chương 100

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Lão Tướng

Lão Tướng

Chương 54

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên

Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Kiêu Ngạo

Kiêu Ngạo

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Tuyệt Xử Phùng Sinh

Tuyệt Xử Phùng Sinh

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Hướng Dẫn Mỹ Nhân Phế Vật Nghịch Tập
Truyện Tôi Thích Tin Tức Tố Của Cậu

Tôi Thích Tin Tức Tố Của Cậu

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Sùng Quan Bắc

Sùng Quan Bắc

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh

Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh

Chương 77

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Chồng Tôi Hình Như Ngoại Tình Rồi, Phải Làm Sao Bây Giờ?
Truyện Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn

Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sắc, Đam Mỹ