Truyện Yêu Anh Từ Một Lần Đánh Cược
Truyện Thuần Dưỡng (Tương Ngã Tuần Dưỡng)
Truyện Rượu Chàng Tiên

Rượu Chàng Tiên

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Ngược, Cổ Đại

Truyện Truyện Của Thời Niên (Thời Niên Truyện)

Truyện Của Thời Niên (Thời Niên Truyện)

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng

Truyện Bạo Quân Nam Hậu

Bạo Quân Nam Hậu

Chương 1

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Chi Phỉ Quân

Trọng Sinh Chi Phỉ Quân

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tại Sao Anh Lại Thích Tôi

Tại Sao Anh Lại Thích Tôi

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Sủng

Truyện Vì Tồn Tại

Vì Tồn Tại

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Tan Chảy

Tan Chảy

FULL

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Ngược

Truyện Thịnh Thế Độc Sủng Chi Đệ Nhất Nam Hậu

Thịnh Thế Độc Sủng Chi Đệ Nhất Nam Hậu

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cung Đấu, Sủng, Ngược, Cổ Đại

Truyện Xứng Danh Một Đêm Bảy Lần Lang

Xứng Danh Một Đêm Bảy Lần Lang

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Đệ Đệ

Đệ Đệ

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Không Người Gặp Lại

Không Người Gặp Lại

Chương 86

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Đông Bắc Tầm Bảo Chuột

Đông Bắc Tầm Bảo Chuột

Chương 35

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hey! Em Trai Đẹp Cách Vách!

Hey! Em Trai Đẹp Cách Vách!

Chương 31

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Mộng Như Lời Thán

Mộng Như Lời Thán

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Tòng Long

Tòng Long

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Chương 44

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Thiếu Niên Tu Chân Xuyên Qua Cơ Giáp

Thiếu Niên Tu Chân Xuyên Qua Cơ Giáp

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cảnh Xuân Và Phong Nguyệt

Cảnh Xuân Và Phong Nguyệt

Chương 36

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Vực Sâu - Dịch Ca

Vực Sâu - Dịch Ca

Chương 12

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc

Truyện Hoàng Ân Hạo Đãng

Hoàng Ân Hạo Đãng

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Giáo Chủ Mỗi Ngày Đều Rất Đói Bụng

Giáo Chủ Mỗi Ngày Đều Rất Đói Bụng

Chương 7

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Sắc, Cổ Đại