Trang 5 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Thoáng Hương

Thoáng Hương

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Phụ Gia Di Sản

Phụ Gia Di Sản

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Lộ Nam Hướng Bắc Ii

Lộ Nam Hướng Bắc Ii

Chương 25

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Hắc Phong Thành Chiến Ký

Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 249

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ, Trinh Thám, Cổ Đại

Truyện Sủng Thiếu Gia, Tuyệt Đối

Sủng Thiếu Gia, Tuyệt Đối

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Sinh Con Xong Ly Hôn

Sinh Con Xong Ly Hôn

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể

Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Giết Tôi Sớm Một Chút Không Được Sao?!

Giết Tôi Sớm Một Chút Không Được Sao?!

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Con Của Quỷ

Con Của Quỷ

Chương 84

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ

Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Dị Năng

Truyện Trẫm, Đã Yêu Một Con Lợn

Trẫm, Đã Yêu Một Con Lợn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Diễm Thê Hệ Liệt

Diễm Thê Hệ Liệt

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện [Quyển 3 Hệ Liệt Sở Sở] - Tiểu Bảo Bình Thiên Hạ
Truyện Song Tuyệt Hệ Liệt - Nhập Môn

Song Tuyệt Hệ Liệt - Nhập Môn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Đam Mỹ

Truyện [Hồ Ly Tinh Hệ Liệt Nhất Bộ) - Kim Hồ
Truyện Muốn Ngủ Liền Ngủ

Muốn Ngủ Liền Ngủ

FULL

Thể loại: Cung Đấu, Đam Mỹ

Truyện Truyện Đạo Văn Hại Chết Người
Truyện [Bảo Liên Đăng Đồng Nhân] Cục Ngoại Hí Quân Não

[Bảo Liên Đăng Đồng Nhân] Cục Ngoại Hí Quân Não

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Con Của Anh Nằm Trong Tay Tôi

Con Của Anh Nằm Trong Tay Tôi

Chương 20

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng

Truyện Ma Giáo Nhị Tam Sự

Ma Giáo Nhị Tam Sự

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Thủy Long Ngâm

Thủy Long Ngâm

FULL

Thể loại: Cung Đấu, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Lang Gia Không Có Bảng

Lang Gia Không Có Bảng

FULL

Thể loại: Ngược, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ly Sầu Hận

Ly Sầu Hận

FULL

Thể loại: Đam Mỹ