Trang 4 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Tui Ngủ Với Lão Công Trong Quan Tài

Tui Ngủ Với Lão Công Trong Quan Tài

Chương 9

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Uaag - Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không

Uaag - Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không

FULL

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Ta Là Bạn Của Husky

Ta Là Bạn Của Husky

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Đại Thiếu Trở Về

Đại Thiếu Trở Về

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Lộ Quá Vi Quan

Lộ Quá Vi Quan

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Bỗng Dưng Thành Tra Công

Bỗng Dưng Thành Tra Công

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Supernatural - Sức Mạnh Siêu Nhiên

Supernatural - Sức Mạnh Siêu Nhiên

Chương 8

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Đợi Năm Nào

Đợi Năm Nào

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Vô Ý Câu Dẫn

Vô Ý Câu Dẫn

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Nam Lân Cẩm Lý

Nam Lân Cẩm Lý

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Chưa Thấy Qua Omega Biết Đánh Nhau Sao?

Chưa Thấy Qua Omega Biết Đánh Nhau Sao?

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Chuyện Hằng Ngày Của Nhà Mộc Tử
Truyện Sau Khi Xuyên Thành Omega Phát Hiện Mình Mang Thai

Sau Khi Xuyên Thành Omega Phát Hiện Mình Mang Thai

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nhập Mị

Nhập Mị

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 185

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Bạc Vụ

Bạc Vụ

Chương 40

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ

Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Dưỡng Thành

Dưỡng Thành

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Nay Tịch Hà Tịch

Nay Tịch Hà Tịch

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tình Yêu Trọn Vẹn

Tình Yêu Trọn Vẹn

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Yêu Đương Vụng Trộm

Yêu Đương Vụng Trộm

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Núi Có Hồ Ni

Núi Có Hồ Ni

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Trong Lòng Tôi Chỉ Có Học Hành

Trong Lòng Tôi Chỉ Có Học Hành

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ