Trang 4 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Bên Trái

Bên Trái

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Phi Lai Hoành Khuyển

Phi Lai Hoành Khuyển

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Chương 45

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Kiếm Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Yêu Phải Thùng Dấm Chua

Yêu Phải Thùng Dấm Chua

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Thượng Đế Phù Hộ

Thượng Đế Phù Hộ

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Thần Vực

Thần Vực

Chương 8

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa

Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa

Chương 50

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Nếu Tôi Đội Sổ, Cậu Sẽ Yêu Tôi Sao?
Truyện Sủng Hôn Hào Môn

Sủng Hôn Hào Môn

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Dụ Nhi, Nằm Xuống Để Ta Thao!

Dụ Nhi, Nằm Xuống Để Ta Thao!

Chương 9

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật
Truyện Cuộc Sống Muôn Màu Của Anh Chàng Mặt Than
Truyện Người Đến Trễ

Người Đến Trễ

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tôi Thực Sự Rất Tuyệt Vọng

Tôi Thực Sự Rất Tuyệt Vọng

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Zuckerberg Identity

Zuckerberg Identity

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Quán Mì Tư Ca

Quán Mì Tư Ca

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Rất Thích

Rất Thích

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Tình Nhân Yêu Nghiệt

Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Tình Nhân Yêu Nghiệt

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Vực Sâu - Dịch Ca

Vực Sâu - Dịch Ca

Chương 15

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc

Truyện Cậu Hôn Anh Một Cái

Cậu Hôn Anh Một Cái

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Kiếm Tu Cùng Phòng Của Tôi

Kiếm Tu Cùng Phòng Của Tôi

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Tư Hiệp Trinh Thám

Tư Hiệp Trinh Thám

FULL

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Mục Dã

Mục Dã

FULL

Thể loại: Đam Mỹ