Trang 4 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Cầu Con

Cầu Con

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Đồ Cổ Xuống Núi

Đồ Cổ Xuống Núi

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Tình Địch - Ngũ Quân

Tình Địch - Ngũ Quân

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Người Tôi Theo Đuổi Bảy Năm Đã Yêu Người Khác Rồi
Truyện Tôi Và Alan

Tôi Và Alan

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Cuộc Sống Nuôi Dạy Trẻ Của Tay Xăm Trổ Và Trai Ưu Tú
Truyện Sau Khi Bị Tỏ Tình Mười Lần

Sau Khi Bị Tỏ Tình Mười Lần

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Bạn Cùng Bàn Làm Tôi Vô Tâm Học Tập

Bạn Cùng Bàn Làm Tôi Vô Tâm Học Tập

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Phượng Hoàng Cốt

Phượng Hoàng Cốt

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Sống Yên Ổn Nghĩ Đến Ngày Gian Nguy

Sống Yên Ổn Nghĩ Đến Ngày Gian Nguy

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Sai Lầm Trong Quá Khứ

Sai Lầm Trong Quá Khứ

Chương 36

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!

Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!

Chương 31

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Kịch Bản

Kịch Bản

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Bắc Thành Thiên Nhai

Bắc Thành Thiên Nhai

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Sống Lại Để Chuộc Lỗi

Sống Lại Để Chuộc Lỗi

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tôi Chờ Em Dưới Vực Sâu

Tôi Chờ Em Dưới Vực Sâu

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Dạ Yến

Dạ Yến

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Chương 79

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Chương 48

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sát Thủ Thất Nghiệp

Sát Thủ Thất Nghiệp

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nam Thê Xung Hỉ Sẽ Sinh Con

Nam Thê Xung Hỉ Sẽ Sinh Con

Chương 49

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Sủng

Truyện Thăng Chức Toàn Diện

Thăng Chức Toàn Diện

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ