Truyện Kế Hoạch Bồi Dưỡng Nhân Thê

Chương 5

Truyện Những Ngày Lão Công Minh Hôn Hôn Bắt Tôi Đào Mộ

FULL

Truyện Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu

FULL

Truyện A! Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ| Wow! Đêm Nay Nơi Nao Có Ma!

FULL

Truyện Vừa Tỉnh Dậy Tôi Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện

FULL

Truyện [Awm] Tuyệt Địa Cầu Sinh

FULL

Truyện Sau Khi Học Bá Mất Trí Nhớ

FULL

Truyện Phế Thê Trùng Sinh

Chương 52

Truyện Trung Đội Trưởng Là Crush Của Tôi

FULL

Truyện Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 79

Truyện Nếu Tôi Có Thể Chọn Cuộc Đời

Chương 30

Truyện Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên

Chương 13

Truyện Bao Dưỡng Chuyện Nhỏ Này

FULL

Truyện Đảo Mộng Tưởng

FULL

Truyện Lâm Tổng Chỉ Bạn Cách Yêu Đương

FULL

Truyện May Mắn Hai Ta Không Buông Bỏ

Chương 7

Truyện Tình Yêu Của Quỷ Vương

Chương 13

Truyện Thần Thoại Hy Lạp Hiện Đại

FULL

Truyện Niên Thiếu Vô Tình

FULL

Truyện Thì Ra Anh Yêu Em

Chương 63

Truyện Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Chương 39

Truyện Dụ Nhi, Nằm Xuống Để Ta Thao!

Chương 7

Truyện Chấp Niệm Yêu

Chương 32

Truyện Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Chương 22