Trang 4 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Thế Thân - Thi Tả

Thế Thân - Thi Tả

FULL

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Truyện Tái Hôn

Tái Hôn

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Ảnh Đế Gặm Cỏ Gần Hang

Ảnh Đế Gặm Cỏ Gần Hang

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Phương Thức Trả Thù Lao Đơn Giản

Phương Thức Trả Thù Lao Đơn Giản

Chương 10

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Hôm Nay Cũng Phải Cố Gắng Ngọt Hơn

Hôm Nay Cũng Phải Cố Gắng Ngọt Hơn

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Kiều Phu Lang Nhà Thợ Săn

Kiều Phu Lang Nhà Thợ Săn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sa Điêu 99 Hệ Liệt Chi Tra A Khốc O

Sa Điêu 99 Hệ Liệt Chi Tra A Khốc O

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Ngô Đồng

Ngô Đồng

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Có Biển

Có Biển

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Vô Thanh Hí 1938

Vô Thanh Hí 1938

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Biến Thành Mèo Của Nam Thần

Sau Khi Biến Thành Mèo Của Nam Thần

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 49

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Chương 51

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Thầy Dạy Lái Xe, Xin Giúp Đỡ

Thầy Dạy Lái Xe, Xin Giúp Đỡ

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Trà Sữa Big Size Thêm Đường Bớt Đá
Truyện Trùng Tìm Hoa Nhiên

Trùng Tìm Hoa Nhiên

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ngọt, Chính Là Ngắn

Ngọt, Chính Là Ngắn

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tình Cuối

Tình Cuối

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Tro Bụi Trong Đêm Hè

Tro Bụi Trong Đêm Hè

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Xin Chú Ý, Có Một Nhóc Con Rất Biết Làm Nũng