Truyện Trở Thành Tra Công Trong Văn Ngược Tra

Trở Thành Tra Công Trong Văn Ngược Tra

Chương 4

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Ngược

Truyện Phi Điển Hình Ntr

Phi Điển Hình Ntr

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Diễm Sắc Thiếu Niên

Diễm Sắc Thiếu Niên

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Câu Chuyện Tình Cũ Rích

Câu Chuyện Tình Cũ Rích

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Hạc Tân

Hạc Tân

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng

Truyện Tâm Sinh

Tâm Sinh

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Chốn Thê Mỹ

Chốn Thê Mỹ

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc

Truyện Tôi Có Thể Nuốt Đầu Ngài Không Ạ?
Truyện Ở Trong Thư Viện, Không Được Làm Ồn
Truyện Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa

Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa

Chương 32

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Xông Vào Ngõ Âm Dương

Xông Vào Ngõ Âm Dương

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Phế Thê Trùng Sinh

Phế Thê Trùng Sinh

Chương 56

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện [Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cung Đấu

Truyện [Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa

Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Abo

Abo

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Hạ Nhất Trạm Thiên Vương

Hạ Nhất Trạm Thiên Vương

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 8

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng

Truyện Xuyên Thư Chi Điều Hương Sư

Xuyên Thư Chi Điều Hương Sư

Chương 42

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ta Là Một Tên Trai Thẳng Làm Công Ở Gay Bar

Ta Là Một Tên Trai Thẳng Làm Công Ở Gay Bar

Chương 2

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng

Truyện Bảo Bối Của Lão Đại

Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 41

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê

Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Thân Là Một Tên Hôn Quân

Thân Là Một Tên Hôn Quân

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Bổn Tọa Vì Nam Chính Lo Nát Tâm

Bổn Tọa Vì Nam Chính Lo Nát Tâm

FULL

Thể loại: Đam Mỹ