Trang 4 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Lần Nữa Nói Tiếng Yêu Em

Lần Nữa Nói Tiếng Yêu Em

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Nhật Ký Đảo Chính Của Kẻ Đến Sau

Nhật Ký Đảo Chính Của Kẻ Đến Sau

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Sổ Ghi Chép Siêu Sao

Sổ Ghi Chép Siêu Sao

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Vân Dã

Vân Dã

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Y Quan Khắp Thành

Y Quan Khắp Thành

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Chim Hoàng Yến Tự Chui Đầu Vào Lưới

Chim Hoàng Yến Tự Chui Đầu Vào Lưới

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Cừu Non Thành Tinh

Cừu Non Thành Tinh

Chương 41

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Bởi Vì Cậu Xấu

Bởi Vì Cậu Xấu

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Ca Nhi Nhà Nông

Xuyên Thành Ca Nhi Nhà Nông

Chương 7

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng

Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Chồng Ngốc Của Lưu Tuệ

Chồng Ngốc Của Lưu Tuệ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Chồng Chồng Vườn Trường

Chồng Chồng Vườn Trường

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Đoản Văn Hệ Liệt Hà Bạng Công Tử

Đoản Văn Hệ Liệt Hà Bạng Công Tử

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Cơ Dị

Cơ Dị

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 159

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Người Trong Lòng Đến Thăm Cỏ Trên Mộ Ta

Người Trong Lòng Đến Thăm Cỏ Trên Mộ Ta

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nụ Hôn Gardenia

Nụ Hôn Gardenia

Chương 50

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Tinh Tế Trúc Mã

Tinh Tế Trúc Mã

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng

Truyện Tạc Niên

Tạc Niên

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Hợp Đồng Bao Dưỡng

Hợp Đồng Bao Dưỡng

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Nam Phụ Độc Ác Online Nuôi Con

Nam Phụ Độc Ác Online Nuôi Con

Chương 89

Thể loại: Đam Mỹ