Trang 3 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Alytus

Alytus

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Sống Lại Để Chuộc Lỗi

Sống Lại Để Chuộc Lỗi

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê Ii

Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê Ii

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Ý Trần Thiên

Ý Trần Thiên

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Kiếm Xuất Hàn Sơn

Kiếm Xuất Hàn Sơn

FULL

Thể loại: Sắc, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện [Đam Mỹ] Diễm Cốt

[Đam Mỹ] Diễm Cốt

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 56

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Đồ Cổ Xuống Núi

Đồ Cổ Xuống Núi

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Đệ Đệ, Yêu Đương Sao?

Đệ Đệ, Yêu Đương Sao?

Chương 3

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trác Ngọc

Trác Ngọc

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện [Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

[Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

FULL

Thể loại: Ngược, Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Chương 44

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No

Sau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No

FULL

Thể loại: Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mang Theo Tiền Vốn Tiến Vào Đoàn Phim

Mang Theo Tiền Vốn Tiến Vào Đoàn Phim

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Trường Cấp Ba Sơn Hải

Trường Cấp Ba Sơn Hải

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Ta Có Kỹ Xảo Trị Thiên Hạ Đặc Biệt

Ta Có Kỹ Xảo Trị Thiên Hạ Đặc Biệt

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Mojito Và Trà

Mojito Và Trà

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tổng Tài Lột Xác (Tổng Tài Nghịch Tập)

Tổng Tài Lột Xác (Tổng Tài Nghịch Tập)

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn

Đừng Nghĩ Ly Hôn

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

FULL

Thể loại: Đam Mỹ