Trang 3 - Truyện Đam Mỹ Mới

Truyện Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 43

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

FULL

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Giang Sơn Hứa Nhĩ

Giang Sơn Hứa Nhĩ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Dưỡng Công Ký

Dưỡng Công Ký

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?
Truyện Bảo Bối Của Lão Đại

Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 42

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Mùi Cơ Thể Của Cậu Thật Là Thơm

Mùi Cơ Thể Của Cậu Thật Là Thơm

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện [Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ

[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện [Conan Đồng Nhân Đam Mỹ] Trò Chơi Đuổi Bắt

[Conan Đồng Nhân Đam Mỹ] Trò Chơi Đuổi Bắt

FULL

Thể loại: Ngược, Trinh Thám, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 141

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Mị U Danh Tử

Mị U Danh Tử

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Thế Thân Tình Nhân Đích Hoàn Mỹ Nghịch Tập
Truyện Bên Trái

Bên Trái

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Quốc Sư Là Thụ

Quốc Sư Là Thụ

Chương 12

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Phi Lai Hoành Khuyển

Phi Lai Hoành Khuyển

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Chương 45

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Kiếm Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Yêu Phải Thùng Dấm Chua

Yêu Phải Thùng Dấm Chua

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Bro, Style Của Anh Không Đúng Lắm!

Bro, Style Của Anh Không Đúng Lắm!

Chương 20

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Thượng Đế Phù Hộ

Thượng Đế Phù Hộ

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Tống Tâm

Tống Tâm

Chương 22

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Thần Vực

Thần Vực

Chương 8

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa

Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa

Chương 50

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Nếu Tôi Đội Sổ, Cậu Sẽ Yêu Tôi Sao?