Trang 3 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Chương 22

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nước Lọc

Nước Lọc

FULL

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cửu Dĩ Hữu Tình

Cửu Dĩ Hữu Tình

FULL

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nam Xứng Lại Bị Cưỡng Đoạt

Nam Xứng Lại Bị Cưỡng Đoạt

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Xin Lỗi, Nhận Nhầm Người

Xin Lỗi, Nhận Nhầm Người

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Nam Thần Bình Hoa

Nam Thần Bình Hoa

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Mèo Nhà Cố Chi Thanh

Mèo Nhà Cố Chi Thanh

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tìm Tài Xế Cho Siêu Xe

Tìm Tài Xế Cho Siêu Xe

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này

Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Công Ty Đòi Nợ Hiệu Vợ Yêu

Công Ty Đòi Nợ Hiệu Vợ Yêu

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Cậu Là Giấc Mộng Của Tôi

Cậu Là Giấc Mộng Của Tôi

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Cuộc Ly Hôn Hoàn Mỹ

Cuộc Ly Hôn Hoàn Mỹ

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Ghi Chép Nghỉ Việc Của Biên Tập Viên
Truyện Đường Lên Núi

Đường Lên Núi

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Hiệp Nghị Kết Hôn Sau Ta Tra Cái Kia A

Hiệp Nghị Kết Hôn Sau Ta Tra Cái Kia A

Chương 6

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực

Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nhất Túy Kinh Niên

Nhất Túy Kinh Niên

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Ôn Nhu Mà Đối Với Em

Ôn Nhu Mà Đối Với Em

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Lãnh Thảo Hàm Trì

Lãnh Thảo Hàm Trì

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nhặt Được Một Người Cá

Nhặt Được Một Người Cá

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Thư Của Tề Nhạc Tư

Thư Của Tề Nhạc Tư

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Môi Súng (Thần Thương)

Môi Súng (Thần Thương)

FULL

Thể loại: Đam Mỹ