Trang 3 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Chương 100

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ

Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ

FULL

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện [Harry Poter - Harluc] Người Tình Ánh Trăng

[Harry Poter - Harluc] Người Tình Ánh Trăng

FULL

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Vong Linh Pháp Sư Và Bộ Xương Khô
Truyện Mạnh Mẽ Ràng Buộc

Mạnh Mẽ Ràng Buộc

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Chương 61

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Vườn Thực Vật Quỷ Quái

Vườn Thực Vật Quỷ Quái

Chương 48

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng

Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Loan Đao Mặt Trăng

Loan Đao Mặt Trăng

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Chim Hoàng Yến

Chim Hoàng Yến

Chương 73

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Tôi Không Làm Người Nữa

Tôi Không Làm Người Nữa

FULL

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý

Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Lời Nói Đùa

Lời Nói Đùa

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Trấn Nhỏ

Trấn Nhỏ

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Giang Hồ Lớn Như Vậy

Giang Hồ Lớn Như Vậy

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 324

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Ngược

Truyện Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 94

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Mặc Mạch

Mặc Mạch

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế

Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Triệu Công Tử Rất Đáng Ghét!

Triệu Công Tử Rất Đáng Ghét!

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Họa Phố

Họa Phố

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Trà Sữa Vị Em

Trà Sữa Vị Em

Chương 100

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Thu Dĩ Vi Kỳ

Thu Dĩ Vi Kỳ

FULL

Thể loại: Đam Mỹ