Truyện Nam Xấu Khó Gả
Truyện Quốc Sư Là Thụ
Truyện Na Tra Đồng Nhân Ký
Truyện Chim Hoàng Yến
Truyện Thiếu Tướng Đế Quốc
Truyện Lâu Rồi Không Gặp
Truyện Truyền Kỳ Phu Nhân
Truyện Chung Cư Yêu Quái