Trang 2 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Chương 34

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Lão Tướng

Lão Tướng

Chương 39

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Trở Thành Tra Công Trong Văn Ngược Tra

Trở Thành Tra Công Trong Văn Ngược Tra

Chương 7

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Ngược

Truyện Nhị Tiến Chế

Nhị Tiến Chế

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc

Truyện Con Mèo Cuối Cùng Trong Vũ Trụ

Con Mèo Cuối Cùng Trong Vũ Trụ

Chương 75

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng

Truyện Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Chương 50

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Chim Hoàng Yến

Chim Hoàng Yến

Chương 67

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Có Vợ Có Con Có Giường Ấm

Có Vợ Có Con Có Giường Ấm

Chương 58

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Truyện Nếu Tôi Có Thể Chọn Cuộc Đời

Nếu Tôi Có Thể Chọn Cuộc Đời

Chương 40

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Ngược

Truyện Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Chương 80

Thể loại: Sắc, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 48

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Các Thần Tiên Sinh Hoạt Trong Thời Đại Tinh Tế
Truyện Không Trêu Chọc Được Lại Bị Ngược

Không Trêu Chọc Được Lại Bị Ngược

Chương 20

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Bro, Style Của Anh Không Đúng Lắm!

Bro, Style Của Anh Không Đúng Lắm!

Chương 30

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 100

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Quốc Sư Là Thụ

Quốc Sư Là Thụ

Chương 14

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Nhảy Disco Trên Mộ Phần Của Ngươi

Nhảy Disco Trên Mộ Phần Của Ngươi

Chương 19

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Nam Chính, Thiết Lập Nhân Vật Của Ngài Băng Rồi!
Truyện Na Tra Đồng Nhân Ký

Na Tra Đồng Nhân Ký

Chương 38

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Sắc, Cổ Đại

Truyện Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc

Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc

Chương 59

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thư Chi Điều Hương Sư

Xuyên Thư Chi Điều Hương Sư

Chương 45

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trẫm Xuyên Việt Rồi

Trẫm Xuyên Việt Rồi

Chương 98

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Áp Lực Của Chưởng Môn Rất Lớn

Áp Lực Của Chưởng Môn Rất Lớn

Chương 3

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ