Trang 2 - Truyện Đam Mỹ Mới

Truyện Bro, Style Của Anh Không Đúng Lắm!

Bro, Style Của Anh Không Đúng Lắm!

Chương 30

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 60

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 100

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Con Mèo Cuối Cùng Trong Vũ Trụ

Con Mèo Cuối Cùng Trong Vũ Trụ

Chương 69

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng

Truyện Lột Xác Sống Lại

Lột Xác Sống Lại

Chương 32

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Quốc Sư Là Thụ

Quốc Sư Là Thụ

Chương 14

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Có Vợ Có Con Có Giường Ấm

Có Vợ Có Con Có Giường Ấm

Chương 55

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Truyện Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Chương 47

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Nhảy Disco Trên Mộ Phần Của Ngươi

Nhảy Disco Trên Mộ Phần Của Ngươi

Chương 19

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Nam Chính, Thiết Lập Nhân Vật Của Ngài Băng Rồi!
Truyện Na Tra Đồng Nhân Ký

Na Tra Đồng Nhân Ký

Chương 38

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Sắc, Cổ Đại

Truyện Quán Cơm Đêm Khuya

Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 32

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Tống Tâm

Tống Tâm

Chương 25

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Chương 50

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc

Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc

Chương 59

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thư Chi Điều Hương Sư

Xuyên Thư Chi Điều Hương Sư

Chương 45

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trẫm Xuyên Việt Rồi

Trẫm Xuyên Việt Rồi

Chương 98

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Áp Lực Của Chưởng Môn Rất Lớn

Áp Lực Của Chưởng Môn Rất Lớn

Chương 3

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ngựa Non Háu Đá

Ngựa Non Háu Đá

Chương 67

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên

Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên

Chương 16

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Truyện [Tầm Công Ký] Lương Thê Hiền Phụ

[Tầm Công Ký] Lương Thê Hiền Phụ

Chương 32

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Bảo Bối Của Lão Đại

Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 43

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng, Ngược

Truyện Chung Cư Yêu Quái

Chung Cư Yêu Quái

Chương 15

Thể loại: Đam Mỹ