Trang 2 - Truyện Đam Mỹ Mới

Truyện Phế Thê Trùng Sinh

Phế Thê Trùng Sinh

Chương 58

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 25

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Na Tra Đồng Nhân Ký

Na Tra Đồng Nhân Ký

Chương 36

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Sắc, Cổ Đại

Truyện Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Chương 41

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Nhảy Disco Trên Mộ Phần Của Ngươi

Nhảy Disco Trên Mộ Phần Của Ngươi

Chương 17

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 66

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Vườn Thực Vật Quỷ Quái

Vườn Thực Vật Quỷ Quái

Chương 26

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc

Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc

Chương 58

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Không Xong! Ngủ Quên Rồi!!

Không Xong! Ngủ Quên Rồi!!

Chương 31

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 104

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Ngược

Truyện Không Trêu Chọc Được Lại Bị Ngược

Không Trêu Chọc Được Lại Bị Ngược

Chương 14

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 82

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng

Truyện Lão Tướng

Lão Tướng

Chương 30

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Chương 34

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Quán Cơm Đêm Khuya

Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 30

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện [Tầm Công Ký] Lương Thê Hiền Phụ

[Tầm Công Ký] Lương Thê Hiền Phụ

Chương 27

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Có Vợ Có Con Có Giường Ấm

Có Vợ Có Con Có Giường Ấm

Chương 53

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Truyện Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn

Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn

Chương 166

Thể loại: Teen, Đam Mỹ

Truyện Con Mèo Cuối Cùng Trong Vũ Trụ

Con Mèo Cuối Cùng Trong Vũ Trụ

Chương 63

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng

Truyện Xuyên Thư Chi Điều Hương Sư

Xuyên Thư Chi Điều Hương Sư

Chương 44

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 43

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

FULL

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Giang Sơn Hứa Nhĩ

Giang Sơn Hứa Nhĩ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, Đam Mỹ