Trang 2 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Tiên Sinh Đến Từ 1930

Tiên Sinh Đến Từ 1930

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Vụ Bê Bối Khờ Dại

Vụ Bê Bối Khờ Dại

FULL

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Người Thắng Cuộc

Người Thắng Cuộc

Chương 46

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Bạc Vụ

Bạc Vụ

Chương 41

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 133

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Vô Sở Bất Năng Sự Vụ Sở

Vô Sở Bất Năng Sự Vụ Sở

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Giếng Cạn

Giếng Cạn

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trong Đầu Tôi Có Cả Vạn Chiếc Xe Đang Lao Nhanh
Truyện Xí Hoang Nghi Thượng

Xí Hoang Nghi Thượng

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân

Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Không Ngọt Bằng Em

Không Ngọt Bằng Em

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập

Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập

FULL

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn

Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn

FULL

Thể loại: Teen, Đam Mỹ

Truyện Mạt Thế Chi Phế Vật

Mạt Thế Chi Phế Vật

FULL

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Truyện Tiramisu, Dẫn Tôi Đi

Tiramisu, Dẫn Tôi Đi

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Dữ Quỷ Vi Thê

Dữ Quỷ Vi Thê

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Hân Hoan

Hân Hoan

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Phong Đao

Phong Đao

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Nam Gia Tiểu Nhị Phải Lập Gia Đình
Truyện Trọng Sinh Chi Hoàn Khố

Trọng Sinh Chi Hoàn Khố

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Bán Ác Ma Và Triệu Hoán Thú Tà Ác Của Hắn